Forskningsrådet

2,65 milliarder kroner til nyskapende forskning

Del

256 forskerprosjekter får i dag til sammen 2,65 milliarder kroner i støtte fra Forskningsrådet. Pengene går til forskere ved universiteter, høyskoler og institutter over hele landet.

Midlene som tildeles i dag går til forskere i forskningsinstitusjonene i ulike stadier av karrieren, og skal gi fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Til sammen var det nesten 2400 prosjekter som søkte.

– Både koronapandemien, klimakrisen og den grønne omstillingen viser hvor viktig banebrytende forskning er for samfunnet. Disse pengene styrker kvaliteten i norsk forskning og kan gi oss den kunnskapen vi trenger for å komme gjennom krisene, skape nye næringer og arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Mange av forskerprosjektene som får midler er spesielt rettet mot områder der det er stort behov for ny kunnskap.

– Vi trenger mer kunnskap for å løse utfordringer på mange ulike samfunnsområder. Regjeringen investerer målrettet i forskning for å øke kvaliteten og gi oss kunnskapen vi trenger for å sikre Norges fremtid. Siden 2013 har forskningsbudsjettene økt med over 50 prosent, sier Asheim.

Se lister over innvilgede prosjekter i ulike deler av landet:

Totalt er 11 prosent av søknadene innvilget. Forskerprosjektene som slapp gjennom nåløyet, er sikret finansiering i tre til seks år.

Organisasjonene som har fått innvilget fem eller flere søknader:

]Organisasjon

Antall
innvilgede Forskerprosjekter

Innstilt beløp
(i tusen kroner)

UNIVERSITETET I OSLO

67

698 452

NTNU

28

292 771

UNIVERSITETET I BERGEN

27

271 739

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

13

135 863

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

12

114 007

SINTEF AS

8

   86 124

INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING (PRIO)

7

   68 082

INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING

6

   67 813

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

5

   55 853

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

5

   53 789

CHR MICHELSENS INSTITUTT

5

   50 915


Klimavennlig vurdering 

Et stort apparat har vært i sving for å vurdere kvaliteten på søknadene, både i og utenfor Forskningsrådet.

— For å gi hver søknad en så grundig behandling som mulig, har vi håndplukket mer enn 700 internasjonale fageksperter til å vurdere søknadene, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Søknadsbehandlingen har gått som planlagt under koronakrisen.

— Panelarbeidet er gjort heldigitalt. Tidligere har vi i all hovedsak flydd inn eksperter fra utlandet for å vurdere søknader i fysiske møter. De digitale mulighetene gjør det mulig å redusere klimautslipp og likevel holde tidsplanen. Vi har fått verdifulle og positive erfaringer med hvordan panelarbeidet kan gjennomføres, sier Fahlvik.

Tildelingene i desember

Tildelingen av Forskerprosjekt er den tredje av tildelingene som skjer den siste uken før jul. I morgen står Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor for tur. Tirsdag 15. desember offentliggjorde vi tildelinger for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, mens Innovasjonsprosjekt i næringslivet kom fredag 11. desember.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom