Motvind Norge

250 vardebål mot vindkraftregimet

Del

Igjen skal flammene lyse mot kveldshimmelen, landet rundt. Torsdag 8. oktober mellom kl. 18:00 og 21:00 tennes 250 bål i Norge. Minst 10 bål til vår støtte i utlandet. Bålene tennes i protest mot vindkraftregimet. NVE og OEDs vedtak og innkomne klager og innspill må granskes av en uavhengig, faglig kompetent instans. De må ikke få granske seg selv.

Foto: Tone Gatland Kleppe
Foto: Tone Gatland Kleppe

I 2019 var det 155 bål, 3 av de i Finnmark.
Finnmark trues av mange planlagte prosjekt. Her tennes hele 27 bål, 4 bare i Lebesby kommune.

- Dette er sterkt, sier Eivind Salen, leder i Motvind Norge. Han er i disse, dager på reise i nord sammen med Ragnhild Sandøy, leder i Motvind Nord. Begge skal delta ved det nordligste vardebålet, på Kirkefjellet i Kjøllefjord, Lebesby kommune.

Kommunene med flest bål:
16 i Birkenes i Agder, 16 i Rauma i Møre og Romsdal og 11 i Tana i Finnmark.

Motvind Norge har mobilisert og svært mye er oppnådd på ett år. Vi er nå i et vendepunkt, og en ny fase med opprydding og forbedring av organisasjonen. Faren er langt fra over, og alle mobiliseres til kamp mot vindkraftregimet.

Bålene varsler om fare i landet, slik varselbål har varslet og mobilisert motstand gjennom historia.

Hvert bål representerer nei til vindkraft og ødeleggelser i norsk natur. Hvert bål varsler at vi ikke godtar at energimyndighetene får granske seg selv. Ingen setter en bukk til passe på havresekken, og bålene skal belyse at det skal NVE og OED og selvsagt heller ikke få gjøre. Deres vedtak og innkomne klager og innspill må granskes av en uavhengig, faglig kompetent instans.

Bålene skal lyse fra tinder, nuter, fjell, åser, bergnabber, nes, strender, sletter, og de lyser et rungende nei til vindkraftens ødeleggelser av natur og samfunn.

Naturen har en verdi som er mange ganger høyere for samfunnet og verdens miljø, enn kortsiktig fortjeneste for energispekulanter.

Det er på tide å våkne nå. Det er på tide å snu skuta. Det norske folk og naturen skal ikke måtte tåle tvang, tap og traumer, og slett ikke fra egne tillitsvalgte!

Prosjektleder Irene Njå-Gjellestad: 924 59 797

Oversiktskart over vardetenningene: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19svQyLJQS83VMxN3Q0OJ2ioJDU6b4dO1&ll=63.170295909245695%2C13.872355286300408&z=4&fbclid=IwAR3BRGg0fP9A81Inu8fDBB4kAzn8wway125AqltZOo3AJAJGbWBk_UKmVNc

Om Nasjonal vardetenning 2020
https://motvind.org/nasjonal-vardetenning-2020/

Bilder

Foto: Tone Gatland Kleppe
Foto: Tone Gatland Kleppe
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!14.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom