Norske Kvinners SanitetsforeningNorske Kvinners Sanitetsforening

2,5 millioner kroner for å hjelpe barn og unge

Del

Sanitetskvinnene og Røde Kors kan takket være milliongave fra danske Egmont Fonden, hjelpe enda flere barn og unge som er særlig utsatt grunnet koronaepidemien.

Egmont Fonden gir 6,2 millioner danske kroner til syv organisasjoner i Danmark og Norge som følge av koronapandemien. I Norge har Sanitetskvinnene mottatt nesten 1,5 millioner norske kroner og Røde Kors mottatt nesten 1 million norske kroner for å hjelpe utsatte barn og unge.

– Det er fantastisk at Egmont Fonden tar et nordisk ansvar og bidrar til å styrke vårt arbeid for barn og unge her i Norge. Norske Kvinners Sanitetsforening har et langvarig samarbeid med Egmont Fonden, og får årlig et bidrag på om lag 2,5 millioner for å støtte sårbare barn i Norge. Gjennom ekstrabevilgningen kan innsatsen ytterligere forsterkes. Bare i mars i år utbetalte vi 650.000 kroner i støtte til innkjøp av nødvendig utstyr til barn i lavinntektsfamilier så de kan følge hjemmeskole og få alternative fritidstilbud på grunn av koronarestriksjoner. Vi opplever en fordobling i antall søknader sammenliknet med samme periode i fjor. Nå kan vi hjelpe og glede enda flere barn og unge, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.

I 100 år har en del av overskuddet fra Egmont gått til tiltak for å sikre barn og unge en god oppvekst gjennom Egmont Fonden. Fondet ble etablert etter et ønske fra grunnleggeren av det danske mediekonsernet, Egmont Harald Petersen, for å hjelpe andre barn som vokser opp i dårlige økonomiske kår, slik som han selv opplevde.

En håndsrekning er et av tilbudene Sanitetskvinnene administrerer på vegne av Egmont Fonden for å hjelpe barn og unge i lavinntektsfamilier. Dette året vil det bli gitt støtte til skolemateriell, kontingenter og nødvendig utstyr på 4 millioner kroner. Over 110.000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge.

I en undersøkelse utført av Opinion for Røde Kors, oppga 1 av 3 barn økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning hjemme knyttet til dårlig økonomi under koronakrisen.

Røde Kors har styrket hjelpetilbudene rettet mot barn og ungdom under pandemien, blant annet ved å utvide den digitale leksehjelpstjenesten og samtaletilbudet Kors på halsen. Dette har vært spesielt viktig med tanke på barn og unge som fra før befinner seg i en sårbar situasjon. 

Organisasjonen har opplevd at behovet for informasjon og en samtalepartner har vært stort. Sårbare barn og unge har blitt tvunget til å være hjemme i ustabile hjem, begrensinger på sosialt samvær har ført til en økt opplevelse av ensomhet, og en ny virkelighet med et massivt medietrykk har for mange vært skremmende. Siden skolene og samfunnet stengte ned 12. mars har Kors på halsen mottatt over 7000 henvendelser fra barn og unge. Henvendelsene handler om alt fra kjærlighetssorg og skolerelaterte tema til vold og selvmordstanker.

– Midlene fra Egmont Fonden bidrar til at Kors på halsen kan utvide åpningstidene, opprette et ekstra svarsenter og øke bemanningen på vakter. På den måten får flere barn og unge mer og raskere hjelp. Med en tjeneste som nå er åpen syv dager i uken, skal Kors på halsen være et trygt og tilgjengelig samtaletilbud for barn og unge i en sårbar tid, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen.

Nøkkelord

Kontakter

Grete Herlofson

Generalsekretær

Norske Kvinners Sanitetsforening

Telefon: 950 35 743

Sol Sigurjonsdottir

Senior kommunikasjonsrådgiver

Norges Røde Kors

Telefon: 909 98 958

Bilder

Om Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kirkegata 15
0153 Oslo

24 11 56 20http://www.sanitetskvinnene.no

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon. Hovedsatsingsområdet er kvinners helse og livsvilkår. Organisasjonen bidrar med rundt 25 millioner kroner årlig til forskning innen kvinnehelse.

Følg saker fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske Kvinners Sanitetsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norske Kvinners Sanitetsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom