Avinor

25. april: Demo av førerløse brøytebiler – Avinors erfaringer med autonomi på Oslo lufthavn vintersesongen 2018/2019

Del

Velkommen til Oslo lufthavn for demonstrasjon og informasjon om innovasjonsprosjektet.

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold på lufthavnene. I mars 2018 ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter har Avinor tatt steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. 

Bilene har inngått i de ordinære brøytetogene ved Norges hovedflyplass, og Avinor ønsker nå å fortelle om disse erfaringene og veien videre. Kjøretøyene vil selvsagt være tilgjengelige for prøveturer og foto.

Plan for dagen 

08:15: Oppmøte utenfor hotell Park Inn på Oslo lufthavn. Utdeling av adgangskort. Felles avgang til sweeperhallen. 

09:00 Avinor ønsker velkommen ved konsernsjef Dag Falk-Petersen og konserndirektør Margrethe Snekkerbakken,  og gir så ordet til samferdselsminister Jon Georg Dale. 

09:30 Presentasjon av erfaringene i vintersesongen på Oslo lufthavn.

09:45 Statsråd og konsernsjef starter prøvekjøringen i hver sin førerløse brøytebil. Det vil bli anledning til foto, intervju og prøvekjøring frem til cirka 10:30.

Viktig info

Seansen foregår på «innsiden av gjerdene» på Oslo lufthavn. Av den grunn er det viktig at du har med deg gyldig legitimasjon. Adgang blir ikke gitt uten dette. Siden det tar litt tid å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen er det viktig med presist oppmøte. 

Påmelding innen tirsdag 16. april til ghu@avinor.no

Mer informasjon om prosjektet finner du her: https://www.yetisnowtech.com

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.