Fafo

23.mars: Tariffavtaledekningen synker – hvordan kan partene og staten snu trenden?

Del
Den norske tariffavtaledekningen er lavest i Norden. Hva er årsakene, og hva er konsekvensene? Hvordan kan partene og staten snu nedgangen mens arbeidslivet blir mer flyktig og fragmentert? Kan Norge hente lærdommer fra nabolandene? Fafo inviterer arbeidslivets parter og departementet til debatt.

Fafo-studier viser at Norge skiller seg ut i Norden med lav og synkende avtaledekning i privat sektor. Seks av ti bedrifter og flertallet av privatansatte har ikke tariffavtale.

Selv om fagforeningene jobber hardt for å øke organisasjonsgraden, og arbeidsgiversiden har lykkes med å øke medlemsandelen, er det en betydelig andel av medlemsbedriftene – særlig i tjenestesektoren –som mangler tariffavtale.

I tillegg til å svekke omstillingsevnen og partssamarbeidets legitimitet, bidrar den synkende avtaledekningen til:

  • Økt ulikhet og lønnsforskjeller
  • Mer rom for lavlønnskonkurranse
  • Redusert oppslutning om fagforeningene

Spesielt blant utsatte grupper med atypiske arbeidsvilkår og lav forhandlingsmakt vil dette ha betydning.

Det finnes en risiko for at den norske avtalemodellen i økende grad blir et kollektiv gode forbeholdt en kjerne av ressurssterke arbeidstakere og bedrifter. Da vil stadig flere blir stående utenfor og må håndtere problemer på arbeidsplassen på egenhånd.

For å snu trenden er det behov for strategiske grep. På dette seminaret spør vi derfor hvilke tiltak partene og staten kan ta i bruk for å lykkes med dette. Utover at det kan være ting å lære fra nabolandene, har både partene og staten redskap i verktøykassa som kan hentes fram og kvesses. Men de vil neppe være tilstrekkelige dersom de ikke knyttes sammen i en helhetlig strategi, utarbeidet gjennom forpliktende trepartssamarbeid.

Program

Velkommen og møteledelse ved Sissel C. Trygstad, Fafo

Hvordan kan myndighetene og partene styrke og fornye avtalesystemene i norsk arbeidsliv: Jon Erik Dølvik, Fafo

Arbeidsgiveres holdninger til organisering og tariffavtaler: Kristine Nergaard, Fafo

Panelsamtale med innledende kommentar fra:

  • Maria Schumacher Walberg, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Nina Melsom, NHO
  • Steinar Krogstad, LO
  • Torgeir Kroken, Virke

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Seminaret strømmes direkte 23. mars fra kl. 14

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv13.3.2023 09:59:53 CET | Presseinvitasjon

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig flere digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte. Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. Tirsdag 14. mars kl. 08.30 lanserer Fafo en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.

Evaluerering av kvaliteten på norske asylintervjuer1.3.2023 16:18:52 CET | Presseinvitasjon

Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På et seminar torsdag 2. mars presenteres den nye rapporten, og vi inviterer til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?

Krevende å gi forsvarlige tjenester og håndtere voldsrisiko14.2.2023 08:30:00 CET | Pressemelding

Ny Fafo-rapport kartlegger hvordan kommuner håndterer ansvaret med å yte forsvarlige tjenester til personer som skal gjennomføre tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor det samtidig er risiko for vold. Noe av utfordringen er at ansvaret befinner seg i «i grenseland» mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, påpeker forskerne, og lanserer flere forslag til en bedre organisering.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom