Forskningsrådet

217 millioner kroner til havbruk og marin forskning

Del

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet i 21 nye prosjekter innenfor havbruk og marin forskning. Miljø og fiskehelse er viktige temaer.

Prosjektene vil gi verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Foto: unsplash.com
Prosjektene vil gi verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Foto: unsplash.com

Se hvem som får støtte lenger ned i saken

Et prosjekt om havbruk ved NMBU skal gjøre lakseavl bedre gjennom ny metodikk for å måle egenskaper man avler på, uten å skade eller ta livet av fisken.

Et annet prosjekt dreier seg om torskens helse. En av grunnene til at torskeoppdrett ikke lyktes tidlig på 2000-tallet, var sykdommen Francisellose. Interessen for torskeoppdrett har igjen tatt seg opp, og i prosjektet skal forskere ved Nofima studere sykdommen og undersøke om det mulig å avle selektivt på fisk som er mer motstandsdyktig.

– Fiskeri og havbruk er blant våre aller viktigste eksportnæringer. Disse prosjektene vil gi oss verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Kunnskap om havet og livet i det er hele grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran.

Bærekraftig fiskeri og havbruk

Miljø er også et viktig tema innenfor havforskning. Et prosjekt i regi av Akvaplan-NIVA i Tromsø skal undersøke hvordan miljøgifter påvirker isbjørn og ulike hvalarter, blant annet om miljøgifter i hvalen gjør større skade på dyret når den utsettes for mulig stress, som hvalturisme.

Et annet prosjekt skal studere om økosystemer i kystområder på Vestlandet endres når man fisker opp leppefisk til avlusning i fiskeoppdrett. Prosjektet ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Bergen. Påvirker det andre arter at antallet leppefisk blir redusert? Prosjektet skal også vurdere om og hvordan oter og mink eventuelt endrer spisevaner og dermed påvirker økosystemet der det drives intensivt uttak av leppefisk. Vil de da begynne å jakte på arter som lever på land?

 – Norge er i verdenstoppen innenfor fiskeri og havbruk, og for å være det i fremtiden også trenger vi forskning av høy kvalitet innenfor disse temaene. Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som vi trenger for å lykkes i fremtiden, og for å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk og fiskeri, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Prosjektene ledes av universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i seks fylker.

DISSE PROSJEKTENE FÅR STØTTE

Les mer om tildelingene til Forskerprosjekt
 

Organisasjon  

Prosjekt  

Innstilt beløp - inntil
(i 1000 kr)
  

Kommune  

Fylke  

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

(DigiFishent): Digital phenotyping for more feed and resource efficient Atlantic salmon

              7959

Ås

Viken

Havforskningsinstituttet

Ecophysiology of Atlantic salmon: Genetics versus Environment

8000

Bergen

Vestland

Nofima

Improving resistance of farmed Atlantic cod to francisellosis: interplay between host-pathogen interactions, environment, and genetics

             11996

Ås

Viken

Veterinærinstituttet

Microbial endocrinology as an instigator of bacterial fish disease

12000

Ås

Viken

Nord universitet

Novel insights into the epigenetic landscape of puberty onset in Atlantic cod

12000

Bodø

Nordland

Nofima

Regional adipose tissue depots in Atlantic salmon and their importance to fish health

8000

Ås

Viken

Nofima

Genetics of multi-pathogen resistance in Atlantic salmon

11976

Ås

Viken

Nord universitet

Priming as a kelp engineering technology to enhance yield and secure production under environmental challenges

10575

Bodø

Nordland

Universitetet I Tromsø – Norges arktiske universitet

MEltwater release of heavy meTALs from gLacIer to ocean in a Changing Arctic

12000

Tromsø

Troms og Finnmark

Universitetet I Bergen

Whales and polar bear in a petri dish: decoding marine mammal toxicology through in vitro and in silico approaches – Marma-detox

12000

Bergen

Vestland

Universitetet I Oslo

The role of gene flow in the evolution of Antarctic icefishes

11483

Oslo

Oslo

Universitetet I Tromsø – Norges arktiske universitet

Reproductive toxicity and transgenerational effects of petroleum mixtures in fish

12000

Tromsø

Troms og Finnmark

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Understanding human-induced trophic cascades in coastal ecosystems

12000

Bergen

Vestland

Havforskningsinstituttet

Kelp forests in the Anthropocene: unravelling impacts of warming and marine heatwaves from genes to ecosystems

11141

Bergen

Vestland

Norsk Polarinstitutt

I-CRYME: Impact of CRYosphere Melting on Southern Ocean Ecosystems and biogeochemical cycles

11993

Tromsø

Troms og Finnmark

Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Plastics as a potential vector for spread of antimicrobial resistance and pathogens from wastewater discharge in the marine environment

12000

Trondheim

Trøndelag

Havforskningsinstituttet

Fate and effects of perfluoroalkyl substances and their precursors and alternatives in Norwegian marine environments and seafood species

7999

Bergen

Vestland

Akvaplan-niva

Moving from field studies to ex vivo models for understanding and predicting toxicological responses to multiple stressors in marine mammals

8000

Tromsø

Troms og Finnmark

Havforskningsinstituttet

The impact of climate change on Arctic blue carbon (BlueARC)

               7997

Bergen

Vestland

Havforskningsinstituttet

Plankton size and planktivore competition along the Norwegian coast and fjords: ecological implications of warmer and darker waters

               7998

Bergen

Vestland

Universitetet I Oslo

Using the past (& present) to predict the effects of changing food environment and temperature on Northeast Arctic cod in the Barents Sea.

8000

Oslo

Oslo

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Prosjektene vil gi verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Foto: unsplash.com
Prosjektene vil gi verdifull kunnskap for bedre fiskehelse og en mer bærekraftig næring. Foto: unsplash.com
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

Regjeringen med løsning for norsk forskning - 1,64 milliarder på bordet25.11.2022 12:10:12 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslår nå 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet i nysalderingen av statsbudsjettet. Med dette slettes det resterende underskuddet i Forskningsrådet, og det vil ikke være behov for nye innstrammingstiltak i forskningsfinansieringen fremover. Tvert imot; regjeringen sikrer nå at det også kan gjennomføres tildelinger til Unge Forskertalenter i 2023. Dette har enorm betydning for norske forskningsmiljøer, og regjeringen har med dette satt punktum for den krisen vi har stått i, og sikrer at forskningsfinansieringen vil være høy og stabil fremover.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom