Forskningsrådet

200 millioner til forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor

Del

Regjeringen lyser ut tidenes største pott til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

Forskningsdrevet innovasjon går ut på at offentlig sektor identifiserer sine utfordringer og er med på å utvikle løsninger i samarbeid med forskere.
Forskningsdrevet innovasjon går ut på at offentlig sektor identifiserer sine utfordringer og er med på å utvikle løsninger i samarbeid med forskere.

– Vi må hele tiden jobbe for å løse oppgavene våresmartere måter hvis vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester i fremtiden. Forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å bidra til at offentlig sektor tenker nytt, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). 

Regjeringen lyser nå ut 200 millioner kroner til prosjekter innenfor forskningsdrevet innovasjon. Utlysningen skjer gjennom Forskningsrådet, og går ut på at det offentlige identifiserer sine utfordringer og er med på å utvikle løsninger i samarbeid med forskere. Utlysningen åpner for en rekke prosjekter innen ulike sektorer, men prosjekter innen helse- og velferdstjenester, transport, byplanlegging, digitalisering og bioøkonomi vil bli prioritert. Søknadsfristen er 16. september.  

I mars delte Forskningsrådet ut 210 millioner til 33 prosjekter ledet av offentlig sektor der de skal samarbeide med forskere. 

Det er fortsatt en vei å gå for å få enda mer forskningsstøttet innovasjon i offentlig sektor, mener Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen. Ifølge KS sitt innovasjonsbarometer for 2020 har bare 13 prosent av kommunene samarbeidet med en FoU-institusjon om sin siste innovasjon. Det er faktisk en nedgang fra 2018 og langt unna det nivået vi bør ligge på. 

Undersøkelser fra blant annet Menon viser at det er mange fordeler ved samarbeid mellom offentlige sektor og forskere om innovasjon.  

Når offentlige sektor og forskere samarbeider øker kvaliteten på prosjektene og gjør det lettere å skalere opp og dele de beste ideene. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter å stimulere til mer kunnskapsbasert utvikling gjennom samarbeid mellom offentlige sektor, privat sektor og forskningsinstitusjonene, sier Røttingen. 

Millioner til utvikling av digital tvilling 

Ålesund kommune med partnere er én av de 33 som får forskingsmidler til et innovasjonsprosjekt som de søkte om i 2019.  

Prosjektet heter SMART PLAN og målet er å utvikle Ålesund sin digitale tvilling.  

SMART PLAN skal se på hvordan man kan bruke data på nye måter gjennom visualisering og simulering. Prosjektet skal utvikle datamodeller som kan brukes i byutviklingen og som har potensial til å hente ut verdier i form av bedre beslutningsgrunnlag, økt effektivitet og reduserte kostander i planprosessen og økt demokrati og tillit i samfunnet.  

Framtidsnavigatør i Ålesund kommune, Anne-Lise Sagen Major er svært glad for Forskningsrådets tildeling til SMART PLAN:  

Gjennom prosjektet får vi testet ut et unikt samarbeid mellom offentlige samfunnsaktører, næringsliv og akademia. Innovasjonspotensialet er enormt og vekker interesse langt ut over vår egen region.Prosjektet kobler fagdisipliner som tradisjonelt ikke har samarbeidet.  

Forskningsrådet er svært positive til SMART PLAN: 

– Ålesund har gått foran i arbeidet med å bli en by som tenker kunnskapsbasert byutvikling. Som vertskommune for den andre FN-smartbylaben i verden viser Ålesund hvordan man ikke trenger være en metropol for å være blant de fremste innen bærekraftig byutvikling, sier Røttingen. 

 

Nøkkelord

Kontakter

Framtidsnavigatør i Ålesund kommune Anne-Lise Sagen Major: 913 40 267
Kommunikasjonsrådgiver i Forskningsrådet Geir Aas: 456 88 608

Bilder

Forskningsdrevet innovasjon går ut på at offentlig sektor identifiserer sine utfordringer og er med på å utvikle løsninger i samarbeid med forskere.
Forskningsdrevet innovasjon går ut på at offentlig sektor identifiserer sine utfordringer og er med på å utvikle løsninger i samarbeid med forskere.
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom