200 år i fellesskapets tjeneste

Del

Opplysningsvesenets fond har bidratt til samfunnsutvikling i Norge i mange generasjoner. I dag ble 200-årsjubileet feiret med Dronning Sonja til stede.

H.M. Dronning Sonja planter det nye tuntreet Dronningeika på Vestre Aker prestegård. Foto: Julia Marie Naglestad/Opplysningsvesenets fond
H.M. Dronning Sonja planter det nye tuntreet Dronningeika på Vestre Aker prestegård. Foto: Julia Marie Naglestad/Opplysningsvesenets fond

Fondet eier prestegårder, skog og næringseiendom over hele Norge. Historien ble feiret med jubileumsfest på Vestre Aker prestegård, hvor H.M. Dronning Sonja plantet tuntreet Dronningeika.  

– Vårt jubileum handler om viktige deler av vår felles kulturarv. Prestegårdene er viktige kulturminner som har hatt stor betydning for lokal identitet og tilhørighet. Det er derfor stor stas å kunne invitere til jubileumsfester ved prestegårder i hele Norge, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond. 

Opplysningsvesenets fond ble grunnlagt for å samle eierskapet av prestegårder over hele Norge. På Eidsvoll i 1814 ble det bestemt at avkastningen fra prestegårdseiendommene skulle bidra til å bygge opp den nye nasjonen Norge, og bidra til utdanning og opplysning.  

Prestegårder har historisk sett spilt en viktig rolle både for lokalsamfunn og nasjonen. Dette ble markert på jubileumsfesten gjennom opptredener av Robert Stoltenberg som vaktmester Narvestad og som prest og i et egenkomponert bestillingsverk om prestegårder ved musiker Geirr Lystrup. Anne Lindmo var programleder, som fortalte om sin egen oppvekst på en prestegård på Toten.

Siden 2015 har ikke prester lengre plikt til å bo på prestegårder, og mange prestegårder fylles i dag med annet innhold. Vestre Aker prestegård skal nå bli nabolagshus med kafe og blomsterbutikk. 

– Selv om presten og prestegårdens rolle har endret seg betraktelig, er et av våre sentrale formål å bidra til utvikling som skal komme hele samfunnet til gode. Vi har en stor tomtebank, og vi bidrar til å bygge, utvikle og skape verdi i lokalsamfunn over hele landet. Fondet eier fortsatt mange prestegårder, og vi arbeider nå med å finne nye måter å bruke disse på. Det gleder oss derfor ekstra at vi mange steder opplever stort lokalt initiativ og engasjement, sier Ole-Wilhelm Meyer.

I dag er Opplysningsvesenets fond en av landets største grunneiere. I tillegg til prestegårder eier fondet betydelige arealer og finanskapital, og har sine forretningsområder innenfor eiendom, kraft og kapitalforvaltning.

Jubileet markeres over hele landet, med følgende jubileumsarrangementer ut året:

  • 22. august: Rollag prestegård i Numedal, Viken
  • 26. august: Alvdal prestegård, Innlandet
  • 29. august: Lesja prestegård, Innlandet
  • 5. september: Karasjok prestegård, Troms og Finnmark og Ullensaker prestegård, Viken
  • 12. september: Luster prestegård, Vestland
  • 18. september: Tanum prestegård, Larvik, Vestfold og Telemark
  • 16. oktober: Ringsaker prestegård, Innlandet
  • 14. desember: Lyngdal prestegård, Agder

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

H.M. Dronning Sonja planter det nye tuntreet Dronningeika på Vestre Aker prestegård. Foto: Julia Marie Naglestad/Opplysningsvesenets fond
H.M. Dronning Sonja planter det nye tuntreet Dronningeika på Vestre Aker prestegård. Foto: Julia Marie Naglestad/Opplysningsvesenets fond
Last ned bilde
Jubileumsfest for Opplysningsvesenets fond 20. august 2021. Foto: Julia Marie Naglestad/Opplysningsvesenets fond
Jubileumsfest for Opplysningsvesenets fond 20. august 2021. Foto: Julia Marie Naglestad/Opplysningsvesenets fond
Last ned bilde

Lenker

Om Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond
Rådhusgata 1, Pb. 535 Sentrum
0105 Oslo

http://www.ovf.no

OVF ble grunnlovsfestet i 1814 og opprettet i 1821. Fondets midler kom fra eierskap og salg av prestegårder. Avkastningen fra fondet skulle komme samfunnet til gode og bidra til utdanning og opplysning i Norge. En av de viktigste grunnene til opprettelsen av OVF var å sikre økonomien til det nyoppstartede Universitetet i Oslo.

I dag er OVF er en av landets største grunneiere og eier prestegårder, betydelige andre arealer og finanskapital. Fondet har sine forretningsområder innenfor eiendom, kraft og kapitalforvaltning.