Forskningsrådet

20 millioner til reiseliv og kulturturisme

Del

Forskningsrådet lyser ut 20 millioner kroner til forskning innenfor reiseliv og kulturturisme.

Forskning og innovasjon er viktige kilder til ny kunnskap, også innenfor reiselivs- og kulturnæringene. Regjeringen vil nå bidra til et forsknings- og innovasjonsløft innenfor kulturbasert reiseliv. Forskningsrådet følger opp med å lyse ut 20 millioner kroner til forskning innenfor reiseliv og kulturturisme. Dette er første gang det blir lyst ut penger til kulturturisme med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. Forskningsrådet har de senere årene invitert reiselivsektoren både til idelab for fremtidens bærekraftige reiseliv og til forskerpool for å øke forsknings- og innovasjonstakten hos aktørene.  

– Regjeringen har akkurat lagt frem en strategi om kultur og reiseliv, for å stimulere til økt verdiskapning innen kulturturisme. Kulturbasert reiseliv kan bidra til økt aktivitet, mer næringsutvikling og flere helårsarbeidsplasser over hele landet. Med disse forskningsmidlene styrkes satsingen på kulturturisme, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vil gjøre turistnæringen mer attraktiv

Den nye utlysningen handler om å ta i bruk nye løsninger som gjør turistnæringen mer attraktiv. Ordningen legger opp til å stimulere til samarbeid mellom privat næringsliv, forskningsmiljø og kultur- og reiselivsnæringen, og at det kan komme nye innovative løsninger som bidrar til verdiskapning. Mulighetene i digitalisering og utfordringene i bærekraft er også veldig relevante for disse næringene.

– Et museum eller en fornøyelsespark har ikke nødvendigvis riktig kompetanse til å utvikle teknologi, men gjennom samarbeid med norske teknologiselskap kan de utvikle nye innovative løsninger, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Vi håper på mange spennende prosjekter som vil la destinasjonene styrke sine forretningsmodeller og tilbud, sier Røttingen.

Fristen for å sende inn frivillige skisser er 17. juni, og fristen for å søke er 25. september 2019. Midlene skal gå til prosjekter som skal gi bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og bidra til økt kunnskapsnivå, innovasjon og samarbeid i reiselivsnæringa, og mellom reiselivsnæringa og andre aktører.

Forskningsrådet prioriterer prosjekter der flere bedrifter samarbeider og vil gå sammen om å implementere resultatene og der reiselivsbedrifter samarbeider med kulturinstitusjoner og/eller bedrifter i kultursektoren.

Nøkkelord

Kontakter

Christian Haug-Moberg
Stab/Områdedirektør Kommunikasjon
chh@forskningsradet.no
+4797672419

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom