Agenda CFO

Agenda CFO etablerer seg i Norge: Fokus på kompetanseutvikling for finansdirektører

Del

11. juli 2024, Stockholm/Oslo – Agenda CFO, et nettverk med fokus på kompetanseutvikling for finansdirektører, etablerer seg nå i Norge. Den svenske suksessen har i mer enn 16 år gjennomført over 100 seminar, samlinger og kurs for CFOer i Sverige. I dag er mer enn 3.000 CFOer aktive i Agenda CFO i Sverige.

Dennis Lodin, takker publikum på en konferanse i regi av CFO Agenda i Sverige.
Dennis Lodin, takker publikum på en konferanse i regi av CFO Agenda i Sverige.

- Agenda CFO Norge har som mål å skape en arena og et nettverk for kompetansedeling for finansdirektører i Norge, sier Dennis Lodin. Han er daglig leder for Agenda CFO i Sverige og tok initiativ til å etablere nettverket etter finanskrisen tilbake i 2008.
- Vår visjon er å bli Norges ledende forum for CFOer og nøkkelpersoner i selskapenes økonomi- og finansavdelinger slik CFO Agenda har blitt i Sverige, sier Dennis Lodin.

- Finansdirektører har behov for å møtes og dele erfaringer. Målet er å bidra til å skape en arena i Norge, som i Sverige, for å fremme profesjonell utvikling, innovasjon og best praksis innen økonomisk ledelse, sier Pål Rokke. Han er prosjektleder for Agenda CFO Norge i samarbeid med Dennis Lodin. I det nettverket som nå lanseres i Norge vil også islandske CFO-er bli invitert til å ta del i nettverket.

- Nettverket fokuserer på kompetansedeling der deltakerne kan utveksle erfaringer og innsikt. Vi skal gjennomføre seminarer med spennende forelesninger, case og mulighet til å bli kjent på tvers av selskap og profesjoner, sier Pål Rokke. Han har lang karriere bak seg i internasjonal finans og bankvirksomhet i London og Oslo, inkludert 27 år i Citi. Rokke var sjef for Citi i Norge i 18 år før han i vår ble assosiert partner i Geelmuyden Kiese. Han har også erfaring fra Eksportfinans, og har vært styreleder i American Chamber of Commerce i Norge i årrekke.

- Agenda CFO Norge er etablert i samarbeid med det eksisterende nettverket i Sverige, noe som gir en unik mulighet for nordisk samarbeid og erfaringsutveksling, sier Pål Rokke.

- Nå inviterer vi aktører som ønsker å være en del av nettverket til å koble seg på. Her er det åpent å delta for alle som er interessert i å bidra til kompetanseutvikling for CFOer, sier Rokke. Geelmuyden Kiese, med fokus på strategi og kommunikasjonsrådgivning inkludert finansiell kommunikasjon og IR, vil fungere som et sekretariat for Agenda CFO i Norge.

Dennis Lodin legger til:
- I Sverige har vi gode erfaringer fra å samarbeide nært med en rekke selskaper og organisasjoner som er opptatt for å bidra til kompetanseutvikling for nettopp finansdirektører.

- Tilvarende vil Agenda CFO Norge legge opp til samarbeid med en rekke aktører for å tilby de beste ressursene og arrangementene til sine deltagere, sier Pål Rokke. Det inkluderer partnerskap med revisjonsselskap, handelshøyskolene, universitetene, foreninger, konsulentselskaper og det eksisterende nettverket i Norge, som i Sverige.

 - Lodins erfaring og suksess med Agenda CFO Sverige vil være viktig for oppbyggingen og utviklingen av det norske nettverket, sier Pål Rokke. Vi planlegger det første arrangementet i Oslo i tirsdag 22. oktober. Videre vil CFOer i Norge få invitasjon til å delta på CFO Agenda sine arrangement i Sverige. Det første, CSRD Summit, går av stabelen 24. september i Stockholm. CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og er et nytt EU-direktiv. Så blir det et nytt CFO Agenda forum i Stockholm i Sverige 24. oktober, 12. november i Gøteborg og 13. november i Malmø.

Gjennom deltakelse i Agenda CFO Norge vil deltagerne få ta del i:

  • Seminarer og workshops: Regelmessige arrangementer med ledende eksperter og foredragsholdere innen økonomi og finans.
  • Nettverksbygging: Muligheter for å bygge verdifulle relasjoner med andre CFOer og økonomiledere, både nasjonalt og nordisk


Som økonomidirektør har man ansvar for den økonomiske styringen og strategien til selskapet. Rollen innebærer ofte å utvikle og implementere økonomiske planer, budsjetter og regnskap, samt å overvåke og analysere bedriftens økonomiske resultater. Økonomidirektøren kan også ha ansvar for å etablere og vedlikeholde forhold til investorer og banker, og kan spille en viktig rolle i fusjoner og oppkjøp. I tillegg er det vanlig at økonomidirektøren har ansvar for å lede og utvikle finans- og regnskapsavdelingen i selskapet, samt å gi økonomisk rådgivning til ledelsen og andre avdelinger.

- CFOen må sikre at kontrollrutiner, samfunnsansvar og bærekraft bygges inn i kjernen av infrastruktur, prosesser, systemer og selve forretningsmodellen til bedriften, sier Dennis Lodin.

- En dyktig økonomidirektør kan derfor være avgjørende for å sikre en sunn og bærekraftig økonomi i bedriften, avslutter Pål Rokke. Nå vil vi også tilby faglig påfyll i et godt nettverk av ressurser og kollegaer i nettverket CFO Agenda.

For ytterligere informasjon:
Dennis Lodin, daglig leder, Agenda CFO Sverige,
Mobil +46-708 60 37 20 
E-post: dennis.lodin@agendacfo.se

Pål Rokke, prosjektleder, Agenda CFO Norge og Island
Mobil 994 30 345
E-post: pal.rokke@gknordic.com

For mer informasjon om Agenda CFO i Sverige se www.agendacfo.se

For mer informasjon om Agenda CFO i Norge se www.agendacfo.no

Følg Agenda CFO på LinkedIn i Sverige: https://www.linkedin.com/company/agenda-cfo-ab/about/

Følg Agenda CFO på LinkedIn i Norge: https://www.linkedin.com/company/agenda-cfo-norge/about/?viewAsMember=true

Kort om Agenda CFO Norge:
Agenda CFO Sverige ble etablert i 2008 og har over 3.000 aktive medlemmer. CFO Sverige har gjennomført over 100 store samlinger, seminar og kurs i Sverige i de 16 årene nettverket har eksistert. Agenda CFO Norge og Island opprettes med basis i den svenske suksessen og har som mål å samle økonomiledere fra Norge og Island for å fremme profesjonell utvikling, innovasjon og samarbeid innen økonomisk ledelse. Nettverket tilbyr en plattform for deling av kunnskap, ressurser og erfaringer, og jobber for å styrke økonomifunksjonen i norske virksomheter. Gjennom samarbeid med det eksisterende nettverket i Sverige, ledet av Dennis Lodin, vil Agenda CFO Norge også fremme nordisk samarbeid og utveksling av beste praksis. Visjonen er å bli det ledende forumet for CFOer i Norden. . Se mer på www.agendacfo.se og www.agendacfo.no

Bilder

Dennis Lodin, daglig leder, Agenda CFO i Sverige. CFO Agenda i Sverige har vel 3.000 aktive medlemmer som er finansdirektører i virksomheter i Sverige.
Dennis Lodin, daglig leder, Agenda CFO i Sverige. CFO Agenda i Sverige har vel 3.000 aktive medlemmer som er finansdirektører i virksomheter i Sverige.
Last ned bilde
Dennis Lodin, takker publikum på en konferanse i regi av CFO Agenda i Sverige.
Dennis Lodin, takker publikum på en konferanse i regi av CFO Agenda i Sverige.
Last ned bilde
Pål Rokke, prosjektleder, Agenda CFO i Norge. Han har en lang karriere innen internasjonal bank og finans, blant annet som norgessjef i den globale banken Citi og er nå assosiert partner i Geelmuyden Kiese i Oslo.
Pål Rokke, prosjektleder, Agenda CFO i Norge. Han har en lang karriere innen internasjonal bank og finans, blant annet som norgessjef i den globale banken Citi og er nå assosiert partner i Geelmuyden Kiese i Oslo.
Last ned bilde
Pål Rokke (t.v.) skal bidra til å få etablert CFO Agenda i Norge. Her sammen med Per Bjørkum som er leder for corporate og finansiell kommunikasjon i Geelmuyden Kiese i Norge. (t.h.).
Pål Rokke (t.v.) skal bidra til å få etablert CFO Agenda i Norge. Her sammen med Per Bjørkum som er leder for corporate og finansiell kommunikasjon i Geelmuyden Kiese i Norge. (t.h.).
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Agenda CFO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agenda CFO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agenda CFO

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye