Felleskjøpet Agri

Gjødselprisene ned drøyt 10 prosent

Del

Stadig flere ser nytten i å handle mineralgjødsel i god tid.

– Selv om markedet er mindre forutsigbart nå enn det har vært, så vil en strategi ved å kjøpe tidlig stå seg over år, samt at det har en verdi å ha gjødsel på plass når man ønsker å bruke den, sier Felleskjøpets produktsjef. Bildet viser påfyll av fullgjødsel i kombisåmaskin fra Väderstad.
– Selv om markedet er mindre forutsigbart nå enn det har vært, så vil en strategi ved å kjøpe tidlig stå seg over år, samt at det har en verdi å ha gjødsel på plass når man ønsker å bruke den, sier Felleskjøpets produktsjef. Bildet viser påfyll av fullgjødsel i kombisåmaskin fra Väderstad. Foto: Felleskjøpet

Fra 1. juli markeres det som  i landbruket omtales som nytt gjødselår. Dette betyr oppdaterte priser, og gjødsla som bestilles fra denne datoen er til 2025-sesongen. Ved starten av den nye gjødselsesongen har Felleskjøpet og Yara blitt enige om nye priser, noe som innebærer at NPK-produkter gikk ned med drøyt 10 prosent fra 1. juli.

– Vi merker stor interesse for å handle mineralgjødsel nå. Det setter vi pris på, for det gir rasjonalitet og kostnadseffektivitet i gjødselhåndteringa, sier produktsjef for gjødsel, Hans Trygve Lund i Felleskjøpet Agri.

God strategi

Han sier det historisk viser seg lønnsomt å handle mineralgjødsel tidlig.

– Selv om markedet er mindre forutsigbart nå enn det har vært, så vil en strategi ved å kjøpe tidlig stå seg over år, samt at det har en verdi å ha gjødsel på plass når man ønsker å bruke den. Unntaksår vil komme, men det endrer ikke på det som er det normale, sier Lund.

Felleskjøpets produktsjef poengterer at det er flere faktorer som virker inn på gjødselprisen: Tilgang og etterspørsel, energiprisene og valuta er de viktigste. Det regionale energimarkedet har gjenvunnet stabilitet, riktignok på et litt høyere nivå enn tidligere.

Får utnyttet kapasiteten

I løpet av første halvår 2024 har Felleskjøpet transportert ut store mengder mineralgjødsel til kunder i alle samvirkets regioner. Bruk av mineralgjødsel til den pågående vekstsesongen har hentet seg en del inn igjen fra fjorårets strabasiøse sesong, som ble sterkt preget av både tørke og flom.

Hans Trygve Lund påpeker at Felleskjøpet er opptatt av å alltid utnytte egen logistikk-kapasitet best mulig for å holde kostnadene nede. Det gjelder pakking og lasting på terminaler, bilfrakt og frakt på sjøen.

– Bestilling utenom sesong gjør at vi får utnyttet denne kapasiteten, vi har nødvendig tid til å få gjødsla fram til kunden, og viktigst: Kunden har gjødselen på plass når han eller hun ønsker å bruke den, sier Hans Trygve Lund.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye