Det nærmer seg Arendalsuka: CMS Kluge klar med flere debatter og bransjearrangement i Arendalsuka

Del

8. juli 2024 – CMS Kluge er klar for Arendalsuka med flere debatter og arrangement i år. Selskapet har også tatt initiativ til et bransjetreff for Advokatbransjen på tirsdag 13. august kl. 14.00 – 15.00 i Samferdselsteltet. Her deltar blant annet leder av justiskomiteen Helge André Njåstad og generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

Bjørnar Alterskjær, managing partner i CMS Kluge i Norge.
Bjørnar Alterskjær, managing partner i CMS Kluge i Norge.

Arendalsuka går av stabelen i uke 33, fra 12. august til 16. august i år. Det gjennomføres rundt 1.900 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i de fem dagene Arendalsuka arrangeres hvert år. Det er første gang CMS Kluge deltar med egne arrangementer i Arendalsuka.

- Vi har lagt opp til tre debatter og et uformelt og hyggelig bransjetreff for advokatbransjen i år, sier Bjørnar Alterskjær som er managing partner i CMS Kluge. Det meste nærmer seg å være på plass, men som med alt annet i Arendalsuka blir det gjort små endringer i programmene helt opp mot startskuddet i august.

Mandag 12. august, kl. 15.00 – 15.45, Hvem skal betale for strømmen, Symposium

Mandag 12. august går første arrangement av stabelen fra kl. 15.00 – 15.45 på restaurant Symposium midt i pollen. Her spør vi.
Hvem skal betale for strømmen? Debatten organiserer vi i samarbeid med miljøstiftelsen Zero. Bakgrunnen er at vi må investere rundt 59,2 milliarder i året i klimatiltak for å nå klimamålene i 2030, ifølge Menon Economics. Zero mener at rundt halvparten av klimakuttene må komme fra elektrifisering. Skal vi klare det må vi bygge ut mye ny grønn energi, men hvem skal betale for den ekstra strømmen?

  • Debattleder er Anders Lie Brenna, redaktør, Energiwatch. Videre deltar Stig Schjølset, fungerende leder, ZERO, Bjørnar Alterskjær, managing partner, CMS Kluge, Mani Hussaini, Stortingsrepresentant og medlem av Energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet, Ane Brunvoll, Seksjonssjef i Energi- og konsesjonsavdelingen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Oda Therese Gipling, daglig leder, Norsk Fjernvarme i debatten.

Tirsdag 13. august, kl. 14.00 – 15.00, åpent bransjetreff for advokatbransjen, Samferdselsteltet

CMS Kluge har vært en del av advokatbransjen i 101 år, og benytter årets Arendalsuka til å invitere til et uformelt og åpent bransjetreff for advokatbransjen på tirsdag kl. 14.00 – 15.00 i Samferdselsteltet.

  • Her deltar blant annet leder av justiskomiteen på Stortinget Helge André Njåstad, Fremskrittspartiet, og generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen. Her inviteres advokatbransjen, de vel 50 organisasjonene som samarbeider om samferdselsteltet og andre som har mulighet og lyst til å delta på bransjetreffet. Managing partner i CMS Kluge, Bjørnar Alterskjær, åpner arrangementet. Videre vil redaktør Stian Olsen i Advokatwatch lede en kort samtale med deltakerne på scenen i Samferdselsteltet.


Onsdag 14. august kl. 11.00 – 12.45,
Klimavennlige bygg – fra prat til handling, Symposium

Bakgrunn for debatten er som følger: Bygg- og eiendomssektoren står for ca. 40 % av de globale klimagassutslippene. Alle er enige om at klimagassutslippene må ned, spørsmålet er hvordan vi skal klare det. Noen av tiltakene som diskuteres er energieffektivisering av bygningsmassen og gjenbruk/ombruk. - Mange aktører i eiendomsbransjen forteller imidlertid om hvordan regelverk og økonomiske incentiver gjør det dyrt og krevende å gjennomføre slike tiltak. Dagens regelverk er komplekst, fragmentert og til tider motstridende. I tillegg oppleves rammene som ganske uforutsigbare. - Kommer det krav fra EU som vi må forholde oss til? Hva kommer? Hvordan vil krav bli implementert i Norge? Hvor lang områingstid får vi? Er det særnorske forhold som gjør dette enda mer utfordrende?

  • Deltakere er blant andre Paul Chaffey, tidligere statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Halogen AS – som leder debatten. Den innledes med en kort samtale med Per-Arne Horne, direktør, Direktoratet for byggkvalitet. I panelet deltar Naja Dannow, advokat og partner, CMS Kluge, Christian Molt Rise, administrerende direktør, Insenti, Sonja Horn, adm. direktør, Entra, Anders Fylling, direktør for bærekraft og spesialfag, Statsbygg, Baard Schumann, partner og Managing director, UNION Residential, Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant og medlem av Energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet og Per-Arne Horne, direktør, direktoratet for byggkvalitet inngår også i panelet etter samtalen med Paul Chaffey i starten.
  • I etterkant av en spennende debatt vil Eiendomswatch med Jørgen Fjellheim oppsummerer med en kort samtale/intervju med to fra panelet samtidig som det legges opp til hyggelig mingling inne på restaurant Symposium fra kl. 12.00 – 12.45.

 

Torsdag 15. august kl. 10.00 – 12.00, Norge under angrep! Er vi forberedt på datainnbrudd?, Torvet 10

Cyberangrepene truer norske virksomheter. Er vi beredt eller er vi naive i møte med den økte sikkerhetstrusselen? Det er spørsmålet vi stiller i en debatt som arrangeres i samarbeid med Knowit i deres flotte debattlokaler på Torvet 10, midt i Arendal sentrum.

Utgangspunktet er: Den norske digitale beredskapen blir beskrevet som en skummel pekelek. Virksomheter og ansatte har ofte for lite kompetanse og bevissthet om digitale trusler og mener myndighetene må ta større ansvar. Myndighetene fremhever derimot virksomhetenes rolle i å ivareta den digitale beredskapen. Gjør dette Norge til et lett mål for aktører som ønsker å bryte seg inn?

  • Vi får innledning ved Frode Rein, seksjonssjef for IT-strategi på Stortinget. Rein stod midt i stormen under dataangrepene mot Stortinget i august 2020 og mars 2021. Konsekvensene av det første angrepet ble blant annet at Stortingets direktør måtte forlate sin stilling. Oppspill til debatten ved Ove Vanebo, advokat og ass. partner i CMS Kluge. Debattleder er Paul Chaffey, tidligere statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, nåværende studioleder i Halogen AS. Videre deltar Maria Ervik Løvold, konserndirektør for personmarkedet i DNB, Rolf Rander Næss, Enterprise Security Architect, Knowit, Geir Hågen Karlsen, assosiert partner Geelmuyden Kiese, tidligere oberstløytnant. Ove Vanebo fra CMS Kluge og Frode Rein deltar også i panelet etter sin innledning. Etter debatten bli det mingling i etterkant i ca. 45-50 minutter.

- Det er et omfattende program, og vi kommer sikkert til å supplere med noen flere spennende elementer frem mot arrangementene i Arendalsuka, avslutter Bjørnar Alterskjær i CMS Kluge.

For ytterligere informasjon:

Bjørnar Alterskjær
, managing partner, mobil 932 25 542 og e-post: bjornar.alterskjar@cms-kluge.com
Christer Kjellesvig, direktør, Knowit, mobil 952 68 814 og e-post ckj@knowit.no 
Paul Chaffey
, debattleder for noen av CMS Kluge debattene i Arendalsuka 2024 og studioleder, Halogen, mobil 916 43 863 og e-post paul.chaffey@halogen.no 
Christian Molt Rise, adm. direktør, Insenti AS, mobil 913 58 724 og e-post: Christian.molt.rise@insenti.no
Stig Schjølset, fungerende daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO, mobil 905 60 459 og e-post: stig.schjolset@zero.no

Foto:
Bjørnar Alterskjær, managing partner i CMS Kluge i Norge. Arrangerer flere debatter og et bransjetreff for advokatbransjen i Arendalsuka.

Stig Schjølset, fungerende daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO.

Christer Kjellesvik, direktør for vekst og strategiske relasjoner i Knowit, har vært med å utvikle debatten om Norge under angrep! Her spør man om vi er forberedt på datainnbrudd. Debatten går av stabelen i Knowit sine lokaler på Torvet 10 i Arendal.

Christian Molt Rise, adm. direktør i Insenti AS, gleder seg til Arendalsuka

Paul Chaffey, er debattleder for noen av CMS Kluge debattene i Arendalsuka 2024. Her sammen med konsernsjef Per Wallentin i Knowit i Arendalsuka. Paul Chaffey har bakgrunn som statssekretær i 8 år i Erna Solbergs regjering, sjef for Abelia i NHO i en årrekker og er i dag studioleder hos Halogen.

Kort om CMS Kluge:
CMS Kluge er et fullservice forretningsadvokatfirma med over 200 ansatte, med kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen. Kluge ble etablert i Stavanger i 1923 og har siden vært en historie om kontinuerlig vekst. CMS Kluge er en del av det internasjonale samarbeidet, CMS, som er en internasjonal organisasjon av uavhengige advokatfirmaer. Med 84 kontorer i 47 land, og med nærmere 6 000 advokater, kombinerer vi lokal bransjeforståelse med et globalt perspektiv. CMS Kluge har fokus på å bygge sterke relasjoner til våre klienter, til våre ansatte og til bransjene vi opererer i. CMS Kluge er et moderne firma som søker offensive, dynamiske og smidige løsninger i møte med klientenes daglige og fremtidige utfordringer. Se mer på www.cms.law/no/nor/

Kort om Knowit
Knowit er et nordisk kraftsentrum for fremtidens digitale løsninger. Vår visjon er å skape et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon. Vi støtter bedrifter og organisasjoner i den digitale omstillingen. Med en unik kombinasjon av kompetanse innen IT, design, kommunikasjon og management utvikler vi innovative og bærekraftige løsninger som gir kundene våre høy forretningsverdi. Tjenestene utvikles og leveres av våre fire forretningsområder Solutions, Experience, Connectivity og Insight.

Knowit ble grunnlagt i 1990, og har i dag over 4.000 medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland og Polen. I Norge har Knowit over 1.000 ansatte og kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal, Ålesund og Kristiansand. Vi har en kultur preget av åpenhet, forståelse av kundens virksomhet, høy spisskompetanse og vilje til kontinuerlig utvikling. Knowit har vært notert på den Nordiska Börsen i Stockholm siden 1997. For mer informasjon om Knowit, se knowit.no

Kort om Zero
Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. Vi har kun én oppdragsgiver: klimasaken. ZERO jobber for at alle skal kunne bidra og bli en del av løsningen. Vårt mål er å drive fram nullutslippsløsninger, på bekostning av løsninger som gir utslipp. Vår posisjon er partipolitisk uavhengig. Zero har en kunnskapsbasert tilnærming: Vi har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klimasaken. Vi forstår hvordan klimatiltakene henger sammen og hva som skal til for å skape et nullutslippssamfunn. Se mer på www.zero.no

Kort om Insenti
Insenti har levert prosjektledelse for byggherrer i Osloregionen siden 2001. Selskapet tror vår kommersielle og handlingsorienterte tilnærming har gitt, og gir oss mange spennende jobber. Selskapet har ca. 60 ansatte med en kvinneandel på 32 prosent, organisert i avdelingene: Prosjektutvikling, Bygg, Miljø og SHA. Kombinasjonen av tradisjonell prosjektledelse og aktiv bygging gir Insenti kunnskap og erfaring som er unik. Samtidig er vi en uavhengig rådgiver for byggherren. De siste tre årene har de vi ledet prosjekter med en total kostnadsramme på rundt 12 milliarder kroner. Se mer på www.insenti.no

Kontakter

Bilder

Bjørnar Alterskjær, managing partner i CMS Kluge i Norge.
Bjørnar Alterskjær, managing partner i CMS Kluge i Norge.
Last ned bilde
Bjørnar Alterskjær, managing partner i CMS Kluge i Norge.
Bjørnar Alterskjær, managing partner i CMS Kluge i Norge.
Last ned bilde
Christer Kjellesvik, direktør for vekst og strategiske relasjoner i Knowit.
Christer Kjellesvik, direktør for vekst og strategiske relasjoner i Knowit.
Last ned bilde
Christian Molt Rise, adm. direktør i Insenti AS, gleder seg til Arendalsuka.
Christian Molt Rise, adm. direktør i Insenti AS, gleder seg til Arendalsuka.
Last ned bilde
Paul Chaffey, er debattleder for noen av CMS Kluge debattene i Arendalsuka 2024. Her sammen med konsernsjef Per Wallentin i Knowit i Arendal.
Paul Chaffey, er debattleder for noen av CMS Kluge debattene i Arendalsuka 2024. Her sammen med konsernsjef Per Wallentin i Knowit i Arendal.
Last ned bilde
Stig Schjølset, Miljøstiftelsen ZERO.
Stig Schjølset, Miljøstiftelsen ZERO.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra CMS Kluge Advokatfirma

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra CMS Kluge Advokatfirma på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra CMS Kluge Advokatfirma

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye