Mesta

Mesta bygger elektrisk vei

Del

Landets første elektriske vei er bygd av Mesta. Nå skal busser i Trøndelag teste veien med induktiv lading.

ANSVARLIGE: Steffen Haugan, prosjektleder og Anette Sørstrand, anleggsleder.
ANSVARLIGE: Steffen Haugan, prosjektleder og Anette Sørstrand, anleggsleder. Foto: Mesta

Et prøveprosjekt med elektrisk vei rulles nå ut i Trondheim. Dette kan elektriske busser selv på energikrevende busslinjer, altså der det kan være bratt, kaldt og vanskelig å sette opp en vanlig ladeinfrastruktur.

- Å bygge en elektrisk vei er en viktig erfaring for Mesta og nyttig for mulighetene framover, sier prosjektleder Steffen Haugen. Målet med prosjektet er å undersøke induktiv lading på bussruter. Induktiv lading er der energien overføres trådløst fra et felt under veidekket til kjøretøyet. Dette skal skje under fart. Målet med prosjekter er å gjøre det mulig med elektriske busser også under krevende vinterforhold i Trøndelag.

Kort og intens byggeperiode
I løpet av to uker bygde Mesta den om lag 80 meter lange veien. Korte frister, uventede grunnforhold og en del justeringer underveis satte mannskapet på prøve.
- Tett samarbeid med byggherre og en stor og iherdig innsats fra våre ansatte, gjorde dette til en god og verdifull erfaring for oss, sier Steffen Haugan.

Gode skussmål
Prosjektleder i Atb, kollektivselskapet i Trøndelag, Pål Preede Revheim, understreker at de er godt  både med samarbeid og kommunikasjon underveis. 
- De involverte fra Mesta har vært dyktige fagfolk som har kommet med gode innspill og forslag til løsninger på det som har dukket opp av utfordringer underveis. Dette har vært viktig for at vi klarte å holde framdriften i et prosjekt med en stram tidsplan.

Den elektriske veien skal nå settes i drift på bussdepoet på Kvenildstrøa på Sandmoen, sør i Trondheim. Det er det svenske selskapet Electron som leverer den nye teknologien.

Internasjonal uttesting
- Vi har satt opp tilsvarende testvei på Gotland, og har testprosjekter i gang blant annet i Tyskland og Frankrike, forteller regiondirektør i Norden, Håkan Sundelin i Electreon. Ladeplatene som hver gir 30 kilowatt ble lagt ned på asfalten, før ny asfalt ble lagt oppå. Dermed er det ikke mulig å se at dette er en vei med lading.
Underveis i prosjektet vil det bli en kontinuerlig overvåkning og datainnsamling for å vurdere energioverføringen og effekten av snø og is på systemet. Prøveperioden er fra august 2024 til
utgangen av 2025.

Muligheter for Mesta
- Mesta er hele tiden på jakt etter ny teknologi og nye utfordringer. Dette er et godt eksempel på hvordan Mesta som entreprenør kan påta oss nye og framtidsrettede oppgaver, sier konstituert konsernsjef Tonje Jensen.

Byggingen
Mestas arbeid handlet om å legge til rette for selve veien, mens Electreon hadde ansvaret for installeringen av ladeinfrastrukturen. Bussene vil i prøveprosjektet kjøre på en vei som er asfaltert og ser ut som en helt vanlig vei. Først ble gamle masser på strekningen fjernet, og det ble lagt et underlag for asfalten. Deretter ble det skåret slisser til ledningene og platene som er selve ladeelementene. Når bussen kjører over veien, er det mottakeren i bussen som vil avgjøre hvor mye den lader.
- Her var det mange elementer og detaljer som skulle på plass underveis, sier anleggsleder Anette Sørstrand som holdt i trådene under de hektiske ukene i prosjektet.  

Tester kontinuerlig ladeeffekt
Målet for prøveprosjektet er å teste den kontinuerlige ladeeffekten mens bussen kjører. Dette er en nyskapende teknologi som kan være et alternativ til dagens mest bruke busslading som er endepunktlading eller pantograf. Og fordi ladeplatene ligger i veibanen er det et eget poeng å finne ut om været har betydning for ladeeffekten. Vil salt, snø og is på vinterstid ha en betydning, eller spiller det mindre rolle? Prøveprosjektet vil blant annet handle om å finn ut hvordan disse forholdene spiller inn.

Disse er med på prosjektet:
Prøveprosjektet elektrisk vei er det første som testes i Norge, i samarbeid med Miljøpakken og Trøndelag fylkeskommune https://www.trondelagfylke.no/
Prosjektet er finansiert gjennom Miljøpakken  https://miljopakken.no/  og
Enova https://www.enova.no/
Byggentreprenør er Mesta, som samarbeider med leverandøren av ladeutstyret, Electreon  https://electreon.com/projects om bygging av infrastrukturen i veien.

Elektrisk vei bygges nå flere steder. Sjekk ut disse: https://electreon.com/projects

Har du spørsmål til hvordan teknologien virker. Her er noen svar: https://electreon.com/technology/faqs


  

null
Håkan Sundelin fra Electreon utfører tester av om bussen og ladeplatene kommuniserer. Foto: Mesta

Kontakter

Om oss

Mestas samfunnsoppdrag er viktig og vesentlig: Vi skal sørge for at du kommer deg trygt fram – hver dag.  

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye