OBOS

Boligsalget tar seg opp

Del

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.

Fra OBOS sin utbygging på Fornebu.
Fra OBOS sin utbygging på Fornebu. Nyebilder

- 2024 har vist seg å være bedre enn fjoråret, og litt sterkere enn vi håpet. Utsikter til at rentetoppen er nådd, stabil arbeidsledighet, relativt gode lønnsoppgjør og et underliggende boligbehov i de store byene, bidrar til at salget har tatt seg opp, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Tror behovet vil være der

Det ble i årets første seks måneder satt i gang bygging 699 boliger og OBOS har nå 4 091 boliger under bygging. Salgsgraden på boligene under bygging er på 56 prosent, ned fra 65 prosent på samme tid i fjor. 

- Den lavere salgsgraden på boligene vi har under bygging reflekterer det avventendene markedet vi har hatt det siste halvannet året. Det viser imidlertid også at vi er vårt ansvar bevisst og opprettholder en relativt høy boligproduksjon med lavere grad av forhåndssalg enn før. Vi tror det vil være behov og etterspørsel etter disse boligene når de står ferdige. Det er definitivt en fare for at det vil bli ferdigstilt for få boliger i 2025 og 2026, derfor byggestarter vi flere prosjekter på lavere forhåndssalg enn det vi tradisjonelt har gjort, sier Siraj.

OBOS Sverige, som også selger til andre profesjonelle utbygger, har i perioden fått inn ordrer på 322 boliger, hvorav 279 allerede er byggestartet.

1 500 boliger solgt med Deleie og Bostart

I løpet av første halvår er det solgt 197 boliger med boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart. I Stor Oslo utgjør salget av boliger med disse modellene nesten 50 prosent av det totale salget.

Det er nå solgt totalt 1 518 boliger med Deleie eller Bostart siden OBOS startet å tilby disse modellene.     

- Det gleder meg at Deleie og Bostart, som gjør inngangen til boligmarkedet enklere, er etterspurt. Det viser at de dekker et behov og hjelper folk inn på markedet. Samtidig er det med en god porsjon skuffelse vi ser at regjerningen ikke får fortgang rundt lovforslaget som vil øke andelen Deleie-boliger i nye borettslag. I en tid hvor boligbyggingen har delvis stoppet opp ville en slik lovendring gitt flere sårt tiltrengte boliger, sier Siraj.

Mange prosjekter under planlegging – raskere saksbehandling er påkrevd

OBOS har flere tusen boliger under planlegging for å ha nok byggeklare tomter når markedet snur.  Dessverre er lange planprosesser og økende offentlige krav til blant annet teknisk infrastruktur med å gjøre det stadig mer krevende å få tilfredsstillende lønnsomhet i byggeprosjektene. I tillegg er det varslet statlige planretningslinjer som gir bud om enda flere kompliserende faktorer og vurderingstemaer inn i nye boligprosjekter. Mange kunder melder også om fortsatte problemer med å få finansiert sitt boligkjøp.

- Vi ber ikke om subsidier for å få i gang boligbyggingen, men om fortgang i saksbehandlingen i plan- og byggesaker. Kommunene må også se over hvilke krav og ambisjoner som stilles til offentlig infrastruktur for å redusere kostnadspresset. Til syvende og sist er det nemlig boligkjøperne som må bære regningen.  Vi vil også oppfordre regjeringen til å gjøre et unntak i boliglånsforskriten knyttet til finansiering av nybolig når forskriften nå skal opp til vurdering på høsten. sier Daniel Kjørberg Siraj.

Nøkkelord

Kontakter

Om OBOS

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg pressemeldinger fra OBOS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye