Mattilsynet

Solkrem holder ikke alltid det den lover

Del

En undersøkelse fra Mattilsynet avdekket flere solkremer med for dårlig beskyttelse og for dårlig merking. Riktig oppgitt solfaktor og instruksjoner for bruk, er viktig for at forbrukere skal kunne beskytte seg mest mulig mot skadelig UVB- og UVA-stråling.

Mattilsynet gjennomførte våren 2024 tilsyn med 17 utvalgte solkremprodukter på det norske markedet, for å kontrollere hvor godt de beskyttet mot UVA- og UVB- stråling og om pålagte merkekrav følges. Mattilsynet undersøkte i tillegg om enkelte nylig forbudte ingredienser, eller der nye bruksbegrensninger snart innføres, var deklarert i ingredienslisten.

– Solkrem er viktig for kunne å beskytte seg mot skadelig UV-stråling. Forbrukere skal kunne stole på solfaktoren som er angitt på solkremen de kjøper, sier Rune Jemtland, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Fem av ti solkremer merket med høy/veldig høy beskyttelse (SPF50 og SPF50+), hadde dårligere solbeskyttelse enn det som var oppgitt. Disse ble frivillig fjernet i salgsleddet på initiativ fra importør/distributør, uten at Mattilsynet trengte å ilegge omsetningsforbud. 

– Når solkrem ikke gir den beskyttelsen som er lovet, kan forbrukere oppleve en falsk trygghet og eksponere seg for sol i større grad enn de ellers ville gjort. Funnene er derfor bekymringsfulle, sier Jemtland.

Samtlige syv solkremer merket med solfaktor 30 (SPF30), hadde god nok solbeskyttelse. 

Mange feil i merkingen

Solkremer skal ha instruksjoner om riktig bruk av produktet og advarselsmerking om risiko forbundet med solstråling. Halvparten av de undersøkte produktene hadde ikke god nok informasjon om dette. Kun fire solkremer oppfylte alle merkekravene.

– Det er viktig at forbrukere får en god beskrivelse hvordan solkremen skal brukes for å få beskyttelsen som angis på produktet. Det er overraskende at så mange av de undersøkte produktene ikke oppfylte dette, sier Jemtland.

Avvikene varierte i alvorlighetsgrad, fra mindre til mer omfattende mangler. 

Det ble fattet ett vedtak om krav til norsk bruksanvisning, og ett varsel om vedtak om norsk bruksanvisning og advarselsmerking. Mattilsynet ga også skriftlig veiledning om merking av elleve produkter.

Ingen forbudte ingredienser

Mattilsynet undersøkte også om produktene var merket med innhold av ingredienser som nylig har blitt forbudt, i tillegg til forbudte fluorstoffer (PFAS). Ingen avvik ble avdekket i merkevurderingen. Ni produkter ble analysert for PFAS, uten at det ble gjort funn.

Tre av solkremene hadde høyt innhold av homosalat, et stoff som er mistenkt å være hormonforstyrrende. Dette er et stoff som blir strengere regulert fra 1. januar 2025.

Nylige undersøkelser fra andre land bekrefter Mattilsynets funn.

– Tilsynet var stikkprøvebasert, og de 17 solkremene som ble tatt ut i dette tilsynet representerer bare en liten del av markedet for solkremer. Resultatene viser at bransjen har en jobb å gjøre når det gjelder å sikre seg at de selger solkrem som gir den beskyttelsen mot UVA- og/eller UVB-stråler som er oppgitt, og at andre krav til merking følges, sier Jemtland.

Samtlige produkter med mangler har enten blitt korrigert eller fjernet fra det norske markedet.

– Til tross for mangler i utvalget av solkrem vi undersøkte, vil vi på det sterkeste oppfordre alle forbrukere til å fortsette å bruke solkrem. Overdreven soling uten beskyttelse, har skadelig virkning på huden og gir økt risiko for hudkreft, sier Jemtland.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Vannverket i Båtsfjord, tingrettens dom og veien videre13.6.2024 18:25:35 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag besluttet å ikke anke Indre og Østre Finnmark tingretts dom 13. mai 2024, der staten ble holdt erstatningsansvarlig for utgifter på kr 506.462,- som Båtsfjord kommunes vannverk hadde etter at de i desember 2020 oppdaget fluorholdige stoffer i drikkevannet. Tingretten mente at Mattilsynet region Nord gikk for langt da de i januar 2021 ga uttrykk for at kommunen måtte advare borgerne mot å drikke vannet fra vannverket. Tingretten mente at det ikke var grunnlag for «pålegg om strakstiltak».

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye