Avincis

Ønsker ny utredning velkommen

Del

Helseministeren har bedt de regionale helseforetakene kartlegge hvordan operatøransvaret for luftambulansetjenesten kan tildeles uten konkurranse. Avincis som i dag har operatøransvaret for ambulanseflyene, ønsker kartleggingen velkommen.

Avincis ønsker kartlegging av mulighet for direktetildeling velkommen.
Avincis ønsker kartlegging av mulighet for direktetildeling velkommen. Avincis

Dersom kartleggingen viser at kostnadene med direktetildeling blir vesentlig høyere enn nullalternativet, skal det gjennomføres en ordinær anskaffelse. 

Daglig leder for Avincis i Norge har merket seg at helseministeren slår fast at Norge har en luftambulansetjeneste i verdensklasse, og ser frem til å lese helseforetakenes vurdering.

- For Avincis er det overordnet at pasienter som trenger det, får en best mulig tjeneste. Regulariteten i flydelen av tjenesten har aldri vært bedre, og vi jobber hver eneste dag tett sammen med helseforetakene for å sikre et best mulig tilbud til sykehusene, sier Ronny Repvik.

Repvik har forståelse for at helseministeren ønsker å unngå utfordringer rundt operatørbytter i fremtiden, men peker på at Ekspertgruppen som skrev rapporten om organisering av luftambulansetjenesten, slo fast at dagens modell er den beste.

- Både Ekspertgruppen og Helse Sør-Øst som gjennomførte evalueringen av anskaffelsesprosessen, foreslo løsninger som skal gjøre tjenesten mindre sårbar ved operatørbytter. Gradvis overtakelse av baser, krav om virksomhetsoverdragelse og tydeligere krav til avtroppende operatør om å sikre en sømløs overgang, vil fjerne alle de utfordringene vi fikk i fanget i 2019, sier Repvik.

Repvik viser også til at også Oslo Economics som fikk i oppdrag å utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av ulike modeller for luftambulansetjenesten, pekte på dagens modell som den beste. Avincis er imidlertid ikke fremmed for å etablere en egen stiftelse som kan ivareta driften av tjenesten, dersom staten foretrekker samarbeid med ideelle.

- Vi har allerede sett på muligheten for å etablere en ideell stiftelse som kan være operatør av ambulanseflyene, så dette er noe vi kommer til å vurdere dersom staten heller ønsker en slik løsning, sier Repvik.

Kontakter

Roger Solheim, mobil 99226638

Følg pressemeldinger fra Avincis

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avincis på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avincis

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye