Mattilsynet

Mattilsynet følger opp tilfeller av salmonellainfeksjon

Del

Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om en økning i antall personer som er smittet med mage-tarmbakterien Salmonella Typhimurium de siste månedene. Smittekildene er foreløpig ikke kjent, men det er vanlig at slike mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

Så langt i år er det påvist smitte hos 33 personer som er bosatt over hele landet, og i alle aldergrupper. Særlig siden april har det vært en økning. Smitteutbrudd med Salmonella er forholdsvis sjelden i Norge. Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukt, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukt, melkeprodukt som er upasteurisert eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker, tørket frukt og krydder. 

– Mattilsynet innhenter informasjon fra flere av de syke personene om hva de har spist og hva de har vært i kontakt med. Det kan også bli aktuelt å ta prøver av mat og matemballasje, sier Anne Mæland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet. 

Smitteoverføring kan også skje fra husdyr, kjæledyr, fugler og reptiler. I Norge er det også påvist smittetilfeller fra ville dyr, som fugler og pinnsvin.  

Det er ikke alltid mulig å finne smittekildene. Om en felles smittekilde fra mat, dyr eller miljø peker seg ut, vil Mattilsynet følge opp sporingsarbeidet langs matkjeden. 

Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger.

 

Forebyggende tiltak

– God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av salmonellabakterier mellom matvarer og mellom mennesker. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper salmonellabakteriene, sier Mæland.

Du bør alltid skylle og vaske frisk frukt og grønt, spesielt det som vi importerer fra utlandet. Tørk frukt og grønt godt etter vaskingen, der det er mulig.

Husk å vaske hendene dine slik at du ikke overfører eventuell smitte til utstyr, kjøkken eller annen mat. Bytt redskap mellom forskjellige råvarer, og mellom råvarer og ferdiglaget mat. Et alternativ er å vaske redskapene godt mellom hver oppgave.

Ifølge Folkehelseinstituttet, er de vanligste symptomene på salmonellainfeksjon diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Er man syk med diaré, skal man unngå å lage mat til andre. 

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Vannverket i Båtsfjord, tingrettens dom og veien videre13.6.2024 18:25:35 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag besluttet å ikke anke Indre og Østre Finnmark tingretts dom 13. mai 2024, der staten ble holdt erstatningsansvarlig for utgifter på kr 506.462,- som Båtsfjord kommunes vannverk hadde etter at de i desember 2020 oppdaget fluorholdige stoffer i drikkevannet. Tingretten mente at Mattilsynet region Nord gikk for langt da de i januar 2021 ga uttrykk for at kommunen måtte advare borgerne mot å drikke vannet fra vannverket. Tingretten mente at det ikke var grunnlag for «pålegg om strakstiltak».

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye