Rambøll

Banebrytende branntesting med stor verdi for kulturhistoriske bygninger

Del

Bryggene i Kjøpmannsgata sentralt i Trondheim, har høy historisk verdi og er svært sårbare ved brann. Et banebrytende prosjekt for å kunne bevare de originale bæresystemene i de nasjonale kulturminnene har i tillegg vist at tre som bærende element i brannvegger ikke bare er mulig, men også kan være svært effektive.

Rambøll har gjennomført tester av innbrenningstid og brannmotstandsevne på nye og originale tømmervegger, i laboratoriet til RISE Fire Research i Trondheim.
Rambøll har gjennomført tester av innbrenningstid og brannmotstandsevne på nye og originale tømmervegger, i laboratoriet til RISE Fire Research i Trondheim. Foto: Rambøll

–Ved å foreta laboratorietester av både styrke og brannmotstand, høster vi kunnskap som er avgjørende for å kunne bevare de originale bæresystemene i så stor utstrekning som mulig, forteller Dag Denstad, fagsjef for brannteknikk i Rambøll. 

I arbeidet med Kjøpmannsgata 15 har Rambøll, i samarbeid med SINTEF, og masterstudenter ved NTNU i Trondheim, fått gjennomført materialtester ved konstruksjonstekniske laboratorium ved NTNU, for å bestemme styrkeparametre på originale konstruksjonselementer. Parallelt har Rambøll gjennomført tester av innbrenningstid og brannmotstandsevne på nye og originale tømmervegger, i laboratoriet til RISE Fire Research i Trondheim.  Branntestene er finansiert av Thon Eiendom, eier av Kjøpmannsgata 15.  

Behov for særskilte tiltak
Gamle byggeskikker i eldre byggverk, hadde en bevisst tankegang mellom materialvalg, dimensjoner, samvirkemekanismer og forventede belastninger, og spørsmålet er om dette er kunnskaper, vi burde dra mer nytte av, forteller Denstad.

Bruk av kun preaksepterte metoder i henhold til dagens tekniske forskrifter, vil kunne føre til betydelige tap av kulturhistoriske verdier til bryggekulturmiljøet, som regnes å ha nasjonal kulturminneverdi. Et historisk tilbakeblikk på branner viser at det i brannsikringsøyemed er behov for særskilte tiltak for å kunne oppnå en trygg og forsvarlig endret bruk av bryggene.
–Laboratorietester av styrke og brannmotstand på konkrete konstruksjoner kan gi helt nødvendig kunnskap til å anvende brannsikringskrav best mulig tilpasset konkrete bygde historiske miljøer, som bryggene i Kjøpmannsgata, med sine ikke-standardiserte normerte byggesystemer.

Unike testmetoder ga ny kunnskap
Thon Eiendom har vært opptatt av å finne gode løsninger for bryggene i Kjøpmannsgata, og Rambøll har tidligere bistått ved nabobrygga til nummer 15 der det har vært utført luftlekkasjetester av tømmervegger tettet med kun lindrev. Noe som viste seg å gi veldig gode resultater og ha stor betydning for energibruk og komfort i de gamle bygningene. Luftlekkasjetestene har vært inspirasjon til å utføre de nye branntestene.

For å kunne vurdere å eksponere de originale bærekonstruksjonene ble det utført i alt fem ulike branntester av laftede tømmervegger. Med inspirasjon hentet fra gamle byggeskikker, ble tettinger utført av  lindrev , og en “mørtel” bestående av linolje, finsand og rugmel for å øke brannmotstanden i mosefarene (fugene).
–Vi målte i utgangspunktet luftlekkasje og brukte termiske belastninger for å se hvordan veggene oppførte seg. Resultatene viste betydelige forbedringer med disse materialene, sier Denstad som kan vise til detaljerte utregninger for hvordan små detaljer kan ha betydning for hvor motstandsdyktige veggene er for brann, innenfra eller utenfra.

–Med riktig testing og kunnskap kan vi bevare historiske trekonstruksjoner samtidig som vi møter moderne brannsikkerhetsstandarder. Dette ikke bare bevarer bygningens estetiske og historiske verdi, men sikrer også deres levetid og sikkerhet mot fremtidige brannfarer.

Resultatene var imponerende, med noen vegger som oppnådde brannmotstand i opptil 90 minutter.

Detaljene ligger i kunnskapen bak de gamle konstruksjonene  
Testene visere at tømmerstokkene fra de gamle bryggehusene har gode egenskaper, både når det gjelder brannmotstand og styrkemessig for tyngde, og er sterkere enn hva de ser ut til å være.
–Og det er det egentlig hele poenget, du må vite hva de gamle konstruksjonene er gode for, før du begynner å skifte ut, påpeker Denstad.

I mange tilfeller hvor det i dag vil være naturlig å sette opp en gipsvegg for å være på den sikre siden, oppfordrer han til å prøve å forstå den strukturelle integriteten og historiske konteksten av eksisterende bygninger før man gjør modifikasjoner.
–Historisk kunnskap og håndverk gir oss innsikt i moderne brannsikringsteknikker. Eldre trekonstruksjoner, med sine tette årringer og sesongbehandlet tre, presterer ofte bedre enn nyere materialer, sier han.

Betydningen for brannvegger i tre
Den nye teknologien tilfører viktig kunnskap til bygg- og brannsikring - og bevaring av norsk kulturarv. Også til diskusjonen rundt tre som bærende elementer i brannvegger, som allerede er tatt i bruk i moderne bygg som kontorbygget Spor X i Drammen.
–Dette arbeidet har økt forståelsen for viktigheten av detaljene og deres innvirkning på totalstyrken i eksisterende bærekonstruksjoner. Det gjør oss i stand til å foreslå løsninger som ivaretar det originale tømmeret uten å måtte kle det inn eller erstatte det.

De positive testresultater vil ikke bare beskytte Kjøpmannsgatas brygger, men også bidra med verdifull innsikt som kan anvendes på tilsvarende kulturhistoriske bygninger andre steder i landet, avslutter Dag Denstad.

I tillegg til branntestene ved RISE, er Rambøll koordinator i det EU-baserte forskningsprosjektet TiReX, ledet av SINTEF i Trondheim, hvor seks europeiske land deltar. Basert på erfaringer fra branntestene ved RISE, skal det foretas ytterligere branntester ved et brannlaboratorium i Slovenia.

TiReX: Framework for smart condition reassessment of Reclaimed Timber to eXtend the service life of long-lived wood products using non-destructive testing and automated data postprocessing (Ti-ReX).

Nøkkelord

Kontakter

Ferry Smits, avdelingsleder Spesialfag, Mob. 92 62 17 84, ferry.smits@ramboll.no

Bilder

Ve måling av luftlekkasje og termiske belastninger ble det undersøkt hvordan veggene oppførte seg. Resultatene viste betydelige forbedringer med disse materialene, sier Denstad som kan vise til detaljerte utregninger for hvordan små detaljer kan ha betydning for hvor motstandsdyktige veggene er for brann, innenfra eller utenfra.
Ve måling av luftlekkasje og termiske belastninger ble det undersøkt hvordan veggene oppførte seg. Resultatene viste betydelige forbedringer med disse materialene, sier Denstad som kan vise til detaljerte utregninger for hvordan små detaljer kan ha betydning for hvor motstandsdyktige veggene er for brann, innenfra eller utenfra.
Last ned bilde
–Ved å foreta laboratorietester av både styrke og brannmotstand, høster vi kunnskap som er avgjørende for å kunne bevare de originale bæresystemene i så stor utstrekning som mulig, forteller Dag Denstad, fagsjef for brannteknikk i Rambøll.
–Ved å foreta laboratorietester av både styrke og brannmotstand, høster vi kunnskap som er avgjørende for å kunne bevare de originale bæresystemene i så stor utstrekning som mulig, forteller Dag Denstad, fagsjef for brannteknikk i Rambøll.
Last ned bilde
Bryggene i Kjøpmannsgata sentralt i Trondheim, har høy historisk verdi og er svært sårbare ved brann.
Bryggene i Kjøpmannsgata sentralt i Trondheim, har høy historisk verdi og er svært sårbare ved brann.
Last ned bilde
Dag Denstad, fagsjef for brannteknikk i Rambøll.
Dag Denstad, fagsjef for brannteknikk i Rambøll.
Last ned bilde
Dag Denstad, fagsjef for brannteknikk i Rambøll.
Dag Denstad, fagsjef for brannteknikk i Rambøll.
Last ned bilde

Om oss

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye