Fortsatt sterkt boligmarked

Del

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent.

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 814 968 kroner ved utgangen av juni.

- Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni, noe som ga en sterk oppgang på 0,4 prosent sesongjustert. Det er fortsatt en sterk utvikling i boligmarkedet og så langt i 2024 har boligprisene steget med hele 8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

- Boligprisutviklingen hittil i 2024 har vært sterk og vi venter at den sterke utviklingen vedvarer etter et lite hvileskjær i juli som normalt, sier han.

- Det er for øyeblikket usikre prognoser knyttet til når den første rentenedsettelsen fra Norges Bank kommer. Enkelte har også avlyst en rentenedsettelse i år overhode. Vi tror imidlertid at den kommer raskere ned, da rentebanen ofte er høyere enn det som blir realiteten. Dessuten er utviklingen i norsk økonomi blodfattig om dagen, blant annet på grunn av den lave boligbyggingen. Derfor tror vi renten skal ned, noe som vil gi en stimulans i bruktboligmarkedet og nyboligmarkedet.

Stort antall solgte

I juni ble det solgt 11.329 boliger i Norge, noe som er 0,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 53.095 boliger i Norge, noe som er 4 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I juni ble det lagt ut 11.758 boliger for salg i Norge, noe som er 8,8 prosent færre enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 58.537 boliger for salg i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2023.

- Det er både solgt og lagt ut mange boliger i Norge i juni. Det er kun pandemi-året 2021 som slår salgsvolumet i bruktboligmarkedet så langt i år. Det vitner et sterkt marked, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juni ned fra 44 dager i mai. Kortest salgstid hadde Bergen med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 71 dager.

Forskjeller i prisutviklingen

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Tromsø med sesongjustert oppgang på 1,8 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med en sesongkorrigert nedgang på 1,2 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 11,4 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Fredriksstad/Sarpsborg med en oppgang 5,4 prosent.

- Ved utgangen av juni er det Bergen, Stavanger og Ålesund skiller seg ut med en tosifret vekst, sier Lauridsen.

Regjeringen og SV kunne brukt mye mer penger

I statsbudsjettet 2023 var regjeringens prognose på boliginvesteringene for 2024 på minus 4 prosent etter et fall på over 15 prosent i 2023.

- I revidert budsjett i mai oppjusterte regjeringen denne til minus 16,1 prosent. I praksis betyr dette at innretningen på budsjettet i høst ikke var tilpasset situasjonen i økonomien, sier Lauridsen.

- Det betyr også at modellen Finansdepartementer bruker til å beregne boliginvesteringene har betydelig svakheter som styringsredskap, og at regjeringen har fått galt beslutningsgrunnlag fra embetsverket.

- I SVs budsjett-avtale med regjeringen ble det bevilget en økning på 3 milliarder i lånerammen til Husbanken. Dette er utrolig smått når boliginvesteringene har falt med 60-70 milliarder kroner siden 2022 og vil falle ytterligere i 2025. Både regjeringen og SV kunne brukt betydelig mer penger for å stimulere boligbyggingen, gitt tilbakeslagets størrelse.

- Dårlig respons på krisen nå vil bare slå tilbake på oss selv. Vi får et unødvendig tilbakeslag i norsk økonomi utløst av fallet i boliginvesteringene og vi vil få en betydelig økning i boligprisene litt frem i tid fordi tilbudet av boliger blir for lite. Både regjeringen og SV kunne gjort betydelig mer for å stimulere boligbyggingen, avslutter Lauridsen.

Merk at Eiendom Norge i dag også slipper våre regionsrapporter for K2 2024 som viser utvikling i boligmarkedet i syv regioner og 115 kommuner/bydeler i Norge.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Se Boligbobla TV med pressekonferansen fra kl. 10.30 til 11.30 her.

Pressekonferansen begynner kl. 11.00. Før og etter pressekonferansen har sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard aktuelle gjester fra boligmarkedet i studio som kommenterer markedsutviklingen.

Gjester i dag er eiendomsmegler Vemund Thorkildsen (Nordvik Frogner) og eiendomsforvalter Morgen Mosvold Jørgensen (MJJ Eiendom).

Ved referering av Eiendom Norges boligprisstatistikk skal Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS oppgis som kilde.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye