Allianz Trade

Norske byggeselskaper er sårbare for konkurser

Del

Tall fra Allianz Trade tyder på at forsikringsgraden i norsk bygg- og anleggsbransje er på vei opp, men fremdeles lavest i Norden.

Yogendra Singh på Unsplash

– Byggeselskaper i Norge er generelt dårligere til å forsikre fordringene sine enn tilsvarende selskaper i våre naboland. Vi mener det er å ta stor risiko, sier Espen Swartling, norgessjef i verdens største kredittforsikringsselskap, Allianz Trade.

I Norge utgjør bygg og anlegg 16 prosent av det totale kredittforsikringsvolumet for Allianz Trade. Det er det laveste nivået i Norden.

Samtidig tyder tallene på at forsikringsgraden har økt kraftig. Ved inngangen av året utgjorde bygg og anlegg 10 prosent av kredittforsikringsvolumet i Norge for selskapet.

Økt konkursrisiko

Kredittforsikring innebærer at man får igjen pengene hvis kunden går konkurs eller av andre grunner ikke kan betale for seg. At betalingen uteblir er en særlig stor risiko for små- og mellomstore byggeselskaper, forklarer Allianz Trade-sjefen.

– Selskapene har gjerne bundet opp mye av bedriftens ressurser i én eller noen få store kontrakter. Hvis en stor kunde går konkurs, går leverandøren ofte med i dragsuget. Det har vi sett gang på gang, sier Swartling.

Han mener den økt forsikringsgraden reflekterer at konkursrisikoen har økt denne våren.

– Byggeprosjekter har generelt stor gjeldsgrad. Når rentene stiger kraftig, faller betalingsevnen hos utbyggerne, samtidig som færre byggeprosjekter settes i gang. Det er en farlig tid å være uforsikret på, sier han.

Lav kunnskap

Espen Swartling tror mange byggeselskaper ville forsikret avtalene sine om de visste at det var mulig.

– Kredittforsikring er ukjent for mange. I Norge er det mange små byggeselskaper som ikke har noen tradisjon for kredittforsikring. Større selskaper forsikrer i større grad fordringene sine, sier han.

Den høye norske tilliten er også en faktor, mener Swartling.

– Selskapene føler at de kjenner kundene sine godt og kan stole på dem. Men at man stoler på noen, er ikke noen garanti for at de ikke går konkurs, avslutter han.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Espen Swartling, norgessjef i Allianz Trade
Espen Swartling, norgessjef i Allianz Trade
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Allianz Trade

Allianz Trade er verdensledende innen kredittforsikring og en anerkjent spesialist innen kausjon, inkasso, strukturert handelskreditt og politisk risiko. Vårt proprietære innsiktsnettverk analyserer daglige endringer i +80 millioner selskapers solvens. Vi gir selskaper tillit til å handle ved å sikre betalingene deres. Vi kompenserer selskapet ditt ved tilfeller av dårlig gjeld, men enda viktigere, vi hjelper deg med å unngå dårlig gjeld i utgangspunktet. Når vi tilbyr kredittforsikring eller andre finansieringsløsninger, er vår prioritet prediktiv beskyttelse. Men når det uventede oppstår, har vi ressursene gjennom vår AA-kredittvurdering og støtte fra Allianz, til å gi kompensasjon for å opprettholde virksomheten din. Allianz Trade har hovedkontor i Paris, og er til stede i 52 land med 5.500 ansatte. I 2022 var vår konsoliderte omsetning € 3,3 milliarder og forsikrede globale forretningstransaksjoner representerte € 1.057 milliarder i eksponering. For mer informasjon, vennligst besøk allianz-trade.com

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye