Miljødirektoratet

Oppfordrer til lokale tiltak for å begrense laksefiske

Del

Lokale elveeierlag for laksefiske bør vurdere å innføre egne tiltak som reduserer mengden laks som blir fanget.

Laksefiske i Nidelva ved Trondheim (arkivfoto).
Laksefiske i Nidelva ved Trondheim (arkivfoto). Foto: Jarl Koksvik/Miljødirektoratet. Bildet kan brukes av pressen i forbindelse med denne saken.

Miljødirektoratet forbereder seg på å gjennomføre en ny vurdering av laksefisket i elv og sjø. 5. juli starter den årlige midtveisevalueringen av laksefisket, og konklusjonene om det videre fisket i sommer vil være klare rundt 9. juli. Evalueringen vil inkludere laksefiske både i de 33 elvene og sjøområdene som Miljødirektoratet stengte 23. juni, og elver og sjøområder i Nordland, Troms og Finnmark.

Vurderingen vil i stor grad basere seg på tilgjengelig informasjon om foreløpig innsig av laks fra sjøen og opp i elvene. Dette inkluderer blant annet fangstrapportering fra åpne vassdrag, overvåkningsnøter og kameraovervåkning.

Lokal forvaltning har et viktig ansvar

Elvene som ble stengt 23. juni var elver som normalt har en vesentlig andel storlaks, og som hadde oppnådd mindre enn 200 prosent av gytebestandsmålet i 2023.

Hvis innsiget av laks til elvene fortsatt ser ut til å være kritisk lavt 5. juli, må Miljødirektoratet vurdere å innføre mer inngripende tiltak. Dette kan både gjelde store elver, og i mindre elver i hele eller deler av landet. Som Miljødirektoratet også opplyste om i pressemelding 21. juni, kan lokale elveeierlag muligens unngå dette ved å innføre egne tiltak som reduserer fangsten av laks tilstrekkelig. Miljødirektoratet oppfordrer derfor lokal forvaltning på nytt om å vurdere situasjonen i sitt vassdrag, og innføre nødvendige begrensninger i laksefisket. 

Lokal forvaltning har et viktig ansvar for at gytebestandsmålet blir oppnådd. Det vil si at det er nok laks igjen til gyting til høsten. Hvis målet for en bestand ikke nås, må Miljødirektoratet vurdere å redusere fisket ved å korte ned fisketid eller ikke åpne for fiske også på lengre sikt.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye