Nærings- og fiskeridepartementet

Staten og Institutt for energiteknikk inngår avtale om overføring av nukleære anlegg og personell til Norsk nukleær dekommisjonering

Del

Statsråd Cecilie Myrseth og styreleder i Institutt for energiteknikk Olav Fjell underskriver tirsdag 2. juli avtale om betingelsene for overføring av de nukleære anleggene med tilhørende personell fra IFE til staten ved Norsk nukleær dekommisjonering.

Næringsministeren styreleder i Institutt for energiteknikk Olav Fjell (t.v.) og administrerende direktør for Institutt for energiteknikk Nils Morten Huseby (t.h.).
Næringsministeren styreleder i Institutt for energiteknikk Olav Fjell (t.v.) og administrerende direktør for Institutt for energiteknikk Nils Morten Huseby (t.h.). NFD

– Det er et sus av historien når vi nå skal overføre den nukleære virksomheten tilbake til staten. Under opprettelsen av instituttet på 40-tallet var staten direkte involvert og har finansiert den nukleære virksomheten siden. Nå skal vi gjennomføre oppryddingsarbeidet på en god og trygg måte, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Institutt for energiteknikk har drevet 4 atomreaktorer i Halden og på Kjeller siden begynnelsen av 1950-tallet. Etter at den siste reaktoren ble stengt i 2019 startet planleggingen av oppryddingsarbeidet. Arbeidet vil pågå over flere tiår og er foreløpig beregnet til å koste 24 mrd. kroner, men anslagene er fortsatt usikre.

Ved behandlingen av Meld. St. 8 (2020-2021) Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall ba Stortinget regjeringen legge til grunn i det videre arbeidet med oppryddingen knyttet til Institutt for energiteknikks (IFE) nukleære virksomhet at staten tar det fulle og hele ansvaret for oppryddingen og dekker alle nødvendige kostnader forbundet med dette.

I Prop. 1 S (2019–2020) ble det foreslått at det legges opp til en så rask overføring av ansvar, oppgaver og atomanlegg fra IFE til Norsk nukleær dekommisjonering (NND) som mulig, for å sikre klare ansvarsforhold, statlig kontroll og unngå kostnadsdrivende parallelle funksjoner hos IFE og NND.

Nærings- og fiskeridepartementet og IFE har fremforhandlet en hovedavtale som regulerer overføringen, av nukleære anlegg og personell, fra IFE til staten ved NND. Selve overføringen vil imidlertid ikke skje før NND er invilget konsesjon for drift av de nukleære anleggene av regjeringen, etter innstilling fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Kort om innholdet i avtalen

  • Den nukleære virksomheten skal overføres vederlagsfritt fra IFE til staten, mot at staten overtar IFEs ansvar for dekommisjonering, håndtering og lagring, og ansvaret for kostnadene til dette. Tilknyttet personell overføres gjennom en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.
  • IFE skal opplyse om alle kjente forhold ved virksomheten som kan ha betydning for drift og nedbygging av de nukleære anleggene og håndtering av radioaktivt materiale.
  • Staten skal overta de arealer på Kjeller som kreves for å få konsesjon for anleggene og for dekommisjoneringen.
  • IFE skal i samarbeid med NND foreta en full gjennomgang av alt som skal overføres.
  • Staten skal overta brensel og radioaktivt avfall fra IFEs nukleære virksomhet, samt radioaktivt avfall som IFE har mottatt som nasjonalt avfallsanlegg for slikt avfall.
  • Dersom det inntrer ekstraordinære omstendigheter som partene ikke med rimelighet kunne ha tatt i betraktning på inngåelsestidspunktet, kan avtalen kreves reforhandlet.
  • Selve overføringen avventer til at Norsk nukleær dekommisjonering innvilges konsesjon for drift av de nukleære anleggene.

Nøkkelord

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye