Oppgang i boligprisene i Stavanger

Del

Boligprisene i Stavanger steg med 0,3 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+0,7 prosent), Oslo (+0,3 prosent), og Bergen (+0,3 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 10,2 prosent. Det er tilsvarende sammenliknet med Bergen (+10,2 prosent), men sterkere enn i Oslo (+6,7 prosent) og Trondheim (+6,1 prosent).

Det har i juni blitt solgt 561 boliger i Stavanger. Det er 6,8 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år er det solgt 2871 boliger. Det er 4,7 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juni blitt lagt ut 477 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 14,4 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 2965 boliger for salg. Det er 5,4 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 21 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 41 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 4.052.911,-

Nøkkelord

Kontakter

Ronny SkjøtskiftDaglig lederAktiv Eiendomsmegling Jæren

Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland

Tel:41614676

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye