Oppgang i boligprisene i Trondheim

Del

Boligprisene i Trondheim steg med 0,5 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet Stavanger (+0,8 prosent), men sterkere enn i Oslo (+0,3 prosent) og Bergen (+0,3 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 6,1 prosent. Det er svakere enn i Bergen  (+10,2 prosent), Stavanger (+10,2 prosent) og i Oslo (+6,7 prosent).

Det har i juni blitt solgt 621 boliger i Trondheim. Det er 5,5 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt solgt 3250 boliger. Det er 4,3 prosent flere enn tilsvarende periode i fjor.

Det har i juni blitt lagt ut 682 boliger for salg i Trondheim. Det er 8,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 3594 boliger for salg. Det er 6,5 flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 34 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 41 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.726.245.-

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye