Nedgang i boligprisene i Bergen

Del

Boligprisene sank med 0,7 prosent i Bergen i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Bergen har hatt en tilsvarende sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,3 prosent), men svakere enn i Stavanger (+0,8 prosent) og Trondheim (+0,7 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 10,2 prosent. Dette er tilsvarende som i Stavanger (+10,2 prosent) , men sterkere enn i Oslo (+6,7 prosent) og Trondheim (+6,1 prosent).

Det har i juni blitt solgt 798 boliger i Bergen. Det er 4,1 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil år er det solgt 3843 boliger i Bergen. Det er 3,7 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juni blitt lagt ut 821 boliger for salg i Bergen. Det er 16,2 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år det lagt ut 4084 bolig for salg i Bergen. Det er 0,3 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 20 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 41 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.379.651.-

Nøkkelord

Kontakter

Fredrik NesslinRegionsleder/eiendomsmeglerEiendomsmegler Vest

Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/prosjekt)

Tel:92018514fredrik.nesslin@emvest.no

Fredrik SøreideKonsernsjefKaland & Partners

Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland

Tel:90116431fs@kapa.no

Kim Rene HenneDaglig leder/EiendomsmeglerEie

Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland

Tel:92435746krh@eie.no

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye