Å Energi

Høy vannføring i vassdragene

Del

På grunn av høy vannføring oppfordres alle til å være forsiktige ved bading, padling og annen ferdsel i og ved vassdrag som er regulert til kraftproduksjon. Av hensyn til sikkerheten er det viktig å respektere fareskiltene som er satt opp flere steder.

Elv, vann, jettegryter, skog. Foto.
Å Energi har dokumentert hvor raskt vannføringen øker når damlukene åpnes på utvalgte elvestrekninger. Her ved jettegrytene i området ved Dynjanfoss kraftverk i Nissedal, hvor det tok få minutter fra det var lite vann i elveleiet, til vannføringen ble stor med kraftig strøm. Det kan skape farlige situasjoner for folk som bader i, eller oppholder seg nær, elveleiet.

Etter en snørik vinter og mye nedbør er det nå mye vann i magasinene og fare for høy vannføring. Vannføringen kan også endre seg mye og svært raskt som følge av kraftproduksjonen.

Vannføringen kan stige raskt dersom en kraftstasjon stopper på grunn av uforutsette hendelser. Vannet som skulle vært brukt til kraftproduksjon må da i stedet slippes ut gjennom damlukene. Det kan da det oppstå farlige situasjoner for folk som bader i, eller oppholder seg nær, elveleiet.

Alle må derfor være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs de regulerte vassdragene i Agder og Buskerud. Å Energi eier og driver kraftverk i i Otravassdraget, Arendalsvassdraget, Mandalsvassdraget, Uldalsvassdraget, Fedavassdraget, Trylandsvassdraget, Finsåvassdraget, Numedalsvassdraget, Begnavassdraget og Drammensvassdraget.

Så raskt kan vannet komme
Å Energi har, i samarbeid med Otra Kraft og Otteraaens Brugseierforening, dokumentert hva som skjer når damlukene åpnes på utvalgte strekninger. Nedenfor vises filmer fra Vrengen, Kringsjå og Steinsfoss i Vennesla, Dynjanfoss i Nissedal, fra Farå ved Brokke i Valle, dam Byglandsfjord i Evje og Hornnes samt Bjønnespranget og Geiteskarbru i Åseral.

Det samme kan skje på andre strekninger hvor vannet vanligvis ikke går i sitt naturlige elveløp.

Vennesla
Dersom produksjonen ved Steinsfoss kraftstasjon i Vennesla stopper opp og 150 000 tusen liter vann hvert sekund plutselig fosser ut fra dammen ved Beihølen og videre nedover vassdraget, vil det få minutter senere se slik ut:

Se film fra Vrengen.

Se film fra Kringsjå

Se film fra Steinsfoss.

Nissedal
Denne filmen viser hvor raskt vannføringen kan endres i området ved Dynjanfoss.

Valle
Slik kan store vannmasser plutselig komme nedover elva Faråne ved Farå.

Evje og Hornnes
Vannføringen i elva kan øke raskt og uten forvarsel når lukene på dam Byglandsfjord åpnes:

Åseral
Filmene viser høy vannføring ved Bjønnespranget og Geiteskarbru

Se også informasjon om vannføring i regulerte vassdrag her.

Bilder

Jettegryter, elv, vann, skog. Foto.
Dynjanfoss før vannslipp: Å Energi har dokumentert hvor raskt vannføringen øker når damlukene åpnes på utvalgte elvestrekninger. Her ved jettegrytene i området ved Dynjanfoss kraftverk i Nissedal, hvor det tok få minutter fra det var lite vann i elveleiet, til vannføringen ble stor med kraftig strøm. Det kan skape farlige situasjoner for folk som bader eller oppholder seg nær elveleiet.
Last ned bilde
Elv, jettegryter, vann, skog. Foto.
Dynjanfoss etter vannslipp: Å Energi har dokumentert hvor raskt vannføringen øker når damlukene åpnes på utvalgte elvestrekninger. Her ved jettegrytene i området ved Dynjanfoss kraftverk i Nissedal, hvor det tok få minutter fra det var lite vann i elveleiet, til vannføringen ble stor med kraftig strøm. Det kan skape farlige situasjoner for folk som bader i, eller oppholder seg nær, elveleiet.
Last ned bilde
Elv, vann, skog. Foto.
Vrengen før vannslipp: Å Energi har dokumentert hvor raskt vannføringen øker når damlukene åpnes på utvalgte elvestrekninger. Her fra Vrengen i Vennesla, hvor det tok få minutter fra det var lite vann i elveleiet til vannføringen økte mye. Det kan skape farlige situasjoner for folk som bader eller oppholder seg nær elveleiet.
Last ned bilde
Vrengen etter vannslipp: Å Energi har dokumentert hvor raskt vannføringen øker når damlukene åpnes på utvalgte elvestrekninger. Her fra Vrengen i Vennesla, hvor det tok få minutter fra det var lite vann i elveleiet til vannføringen økte mye. Det kan skape farlige situasjoner for folk som bader eller oppholder seg nær elveleiet.
Vrengen etter vannslipp: Å Energi har dokumentert hvor raskt vannføringen øker når damlukene åpnes på utvalgte elvestrekninger. Her fra Vrengen i Vennesla, hvor det tok få minutter fra det var lite vann i elveleiet til vannføringen økte mye. Det kan skape farlige situasjoner for folk som bader eller oppholder seg nær elveleiet.
Last ned bilde
Vann, dam, kraftverk, fareskilt, skog, himmel. Foto.
Av hensyn til sikkerheten er det viktig å respektere fareskiltene som er satt opp flere steder i vassdrag regulert til vannkraftproduksjon.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye