Juni var kaldere enn mai mange steder

Del

Juni var blant de aller varmeste i Nord-Norge. I Sør-Norge var juni kaldere enn mai mange steder.

– For Norge samlet, var juni 1,4 grader varmere enn normalen, men det var i stor grad Nord-Norge som dro opp gjennomsnittet. Flere værstasjoner i Nord-Norge hadde avvik på mellom 4 og 5 grader over normalen, forteller klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt. 

Juni var også en våt måned for landet samlet, med førti prosent mer nedbør enn normalt for måneden. Det var ellers store variasjoner i nedbørmengde. I Nord-Norge varierte nedbøren mellom «Tørt» i Sør-Troms til «Ekstremt vått» i deler av Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Se hele månedsoppsummeringen her.

Lufttemperatur

Klassifikasjonen viser at i Nord-Norge varierte juni fra «Ekstremt varm» i nordlige deler av Nordland, i Troms og vestlige områder av Finnmark til «Normal – mild» i Øst-Finnmark. I Sør-Norge var måneden hovedsakelig «Varm» i Trøndelag og Møre og Romsdal, og «Normal» ellers. Landstemperaturen var 1,4 grader  over normalen, og måneden ble den 17. varmeste juni-måneden som er registrert i en måleserie som går tilbake til 1901. Varmest var 1953 med et avvik på 3,7 grader over normalen, mens 1923 var kaldest med 4,0 grader under normalen. Avvikene i årets juni varierte fra 4 grader til opp mot 5 grader over normalen på flere værstasjoner i Nord-Norge, til snaut 1 grader under normalen på et par stasjoner i Vestland.

Troms registrerte den nest varmeste juni-måneden, likt med 1972, og bare slått av 1953. Finnmark og Nordland registrerte henholdsvis den 4. og 5. varmeste juni-måneden.

Stasjoner hvor mai var varmere enn juni:

En rekke stasjoner registrerte at mai var varmere enn juni. På flere værstasjoner med svært lange måleserier skjedde dette for første gang: 

 • Ås (Akershus, start i  1864)
 • Utsira (Rogaland, 1867)
 • Asker (Akershus, 1913)
 • Obrestad fyr (Rogaland, 1918)
 • Sauda (Hå, Rogaland, 1928) 
 • Oslo - Blindern (1937)

Det største avviket var en forskjell på 3,9 grader på Trolledalsegga (Stad, Vestland, 1020 moh), som hadde en middeltemperatur på 9,6 grader i mai og 5,7 grader i juni. Dette er den største forskjellen som er registrert de årene mai har vært varmere enn juni i Norge. Den gamle rekorden var 2,8 grader fra 1981, da Leka (Trøndelag) hadde en middeltemperatur på 11,1 grader i mai og 8,3 grader i juni.

Det ble satt 28 rekorder for høy månedstemperatur (inkludert to tangeringer), sju rekorder for maksimumstemperatur, og én rekord for minimumstemperatur. Se rekordtabellen bakerst i rapporten. 

De varmeste stasjonene var

 • Kjeller (Lillestrøm, Akershus) 16,0 grader (1,2 grader over normalen)
 • Oslo – Bygdøy II (Oslo) 15,7 grader (ingen normal ennå)
 • Færder fyr (Vestfold), Porsgrunn – Ås (Telemark), Sarpsborg (Østfold) 15,5 grader (henholdsvis 0,5 grader over normalen, 1,0 grader over normalen og 0,6 grader over normalen) 

De kaldeste stasjonene var

 • Gaustatoppen (Tinn, Telemark, 1804 moh)  2,5 grader (0,1 grader over normalen)
 • Spørteggbu (Luster, Vestland, 1566 moh) 3,0 grader (0,3 grader over normalen)
 • Røldalsfjellet - Elvershei (Ullensvang, Vestland, 1370 moh) 3,7 grader (0,5 grader under normalen) 

Høyeste maksimumstemperatur var 32,1 grader, som ble registrert 27. juni på Værnes (Stjørdal, Trøndelag).  Gjennomsnittet av høyeste temperatur i Norge i juni i normalperioden 1991-2020 er 30,2 grader. Laveste minimumstemperatur var ­­–5,3 grader, og ble registrert den 6. på Gaustatoppen (Tinn, Telemark, 1804 moh). Gjennomsnittet av laveste temperatur i Norge i juni i normalperioden 1991-2020 er –6,3 grader. 

Nedbør

Klassifikasjonen av nedbør viste store variasjoner i juni. i Sør-Norge var måneden hovedsakelig «Våt» eller «Svært våt». I Nord-Norge varierte nedbøren mellom «Tørt» i Sør-Troms til «Ekstremt vått» i deler av Nord-Troms og Vest-Finnmark. For hele landet sett under ett falt det 40 prosent mer nedbør enn normalt. Måneden ble den 5. våteste juni-måneden i måleserien som går tilbake til 1901. I denne serien er 1964 våtest med 55 prosent mer nedbør enn normalt, mens 1988 er tørrest med 55 prosent mindre nedbør enn normalt.

Det ble satt 12 stasjonsrekorder for døgnnedbør og 11 rekorder for høy månedsnedbør. Værstasjonen Bakke (Flekkefjord, Agder), med målinger tilbake til 1895, satte rekord for våteste juni-måned. Den gamle rekorden var fra 1972. Se rekordtabellen bakerst i rapporten.

De våteste stasjonene var

 • Lurøy (Nordland) 394,0 mm (111 prosent mer nedbør enn normalt)
 • Bakke (Flekkefjord, Agder) 281,1 mm (168 prosent mer nedbør enn normalt)
 • Hovlandsdal (Fjaler, Vestland) 272,4 mm (62 prosent mer nedbør enn normalt) 

Gjennomsnittet av største månedsnedbør i juni i normalperioden 1991-2020 er 274 mm.

De tørreste stasjonene var

 • Harstad stadion (Troms) 17,3 mm (56 prosent mindre nedbør enn normalt)
 • Grotli III (Skjåk, Innlandet) 32,3 mm (19 prosent mindre nedbør enn normalt)
 • Senja – Botnhamn (Troms) 35,3 mm (ingen normal ennå)

Høyeste døgnnedbør var 96,0 mm, som ble registrert den 30. på Lurøy (Nordland). Gjennomsnittet av største døgnnedbør i juni i normalperioden 1991-2020 er 77 mm.

Arktis

Lufttemperatur

Longyeardalen – Central var den varmeste stasjonen med et gjennomsnitt på 6,2 grader (ingen normal ennå). KarlXII-øya var kaldest med -0,3 grader i gjennomsnitt (ingen normal ennå.)

Ny-Ålesund hadde en gjennomsnittstemperatur på 5,4 grader, noe som er 2,6 grader over normalen. Dette er den nest høyeste middeltemperaturen som er registrert juni, bare slått av 2022 med 5,6 grader. På Hopen var månedstemperaturen 1,3 grader, som er 0,7 grader over normalen. Svalbard lufthavn hadde en gjennomsnittstemperatur på 6,1 grader, 2,5 grader over normalen. Dette er den varmeste juni-måneden som er registrert på stasjonen. Den gamle rekorden var 6,0 grader fra 2022. Figuren under viser utviklingen av månedstemperaturen i juni på Svalbard lufthavn siden 1976, hentet fra seklima.met.no. Bjørnøya endte 1,2 grader over normalen, med en middeltemperatur på 4,1 grader. Jan Mayen hadde en månedstemperatur på 3,5 grader, som er 0,4 grader over normalen.

Månedens høyeste maksimumstemperatur var 12,8 grader, og ble målt 21. juni på Kvadehuken II. Den laveste minimumstemperaturen ble målt på Karl XII-øya den 18. juni med -4,3 grader.

Nedbør

Hornsund registrerte mest nedbør av de arktiske stasjonene med 40,9 mm (ingen normal ennå). Jan Mayen fikk nest mest med 36,1 mm (50 % mer nedbør enn normalt). Adventdalen var tørrest med 11,0 mm (ingen normal ennå). Ny-Ålesund målte størst døgnnedbør av de arktiske stasjonene med 19,6 mm den 28. juni.

Sjøis

Sjøisen i Arktis (figur 1) er i juni målt til 11.09 millioner km2, hvilket er den 13. laveste utbredelse for juni som har blitt observert med satellittmålinger1 (figur 2a). I forhold til referanseperioden defineres dette som en normal utbredelse. Rundt Svalbard, er isutbredelsen nå 0.39 millioner km2 og er den 7. laveste, hvilket svarer til en lav utbredelse for juni (figur 2b).

Antarktis

Sjøis

På den sørlige halvkule (figur 3) er sjøisutbredelsen for juni 12.18 millioner km2. Dette er den nest laveste utbredelse som har blitt observert for juni i Antarktis og er derfor ekstremt lav i forhold til referanseperioden (figur 4a). I havområdet utenfor Dronning Maud Land er isutbredelsen nå 1.88 millioner km2 og derved nest laveste utbredelse i dette området for juni (figur 4b).

Kontakter

Klimavakten:
klimavakten@met.no
Telefon: 480 66 358

Bilder

Figur 2: Sjøisutbredelsen (a) i Arktis og (b) for Svalbardområdet for juni i perioden 1979–2024. Trenden er beregnet i forhold til referanseperioden 1991–2020. Svalbardområdet er markert på kartet i figur 1.
Figur 2: Sjøisutbredelsen (a) i Arktis og (b) for Svalbardområdet for juni i perioden 1979–2024. Trenden er beregnet i forhold til referanseperioden 1991–2020. Svalbardområdet er markert på kartet i figur 1.
Last ned bilde
Figur 4: Sjøisutbredelsen (a) i Antarktis og (b) for en sektor utenfor Dronning Maud Land (b) for juni i perioden 1979–2024. Trenden er beregnet i forhold til referanseperioden 1991–2020. Dronning Maud Land sektoren er markert på kartet i figur 3. Se flere oppdaterte grafer for sjøis på METs webside om kryosfæren https://cryo.met.no/nb/sjoe-is-indeks.
Figur 4: Sjøisutbredelsen (a) i Antarktis og (b) for en sektor utenfor Dronning Maud Land (b) for juni i perioden 1979–2024. Trenden er beregnet i forhold til referanseperioden 1991–2020. Dronning Maud Land sektoren er markert på kartet i figur 3. Se flere oppdaterte grafer for sjøis på METs webside om kryosfæren https://cryo.met.no/nb/sjoe-is-indeks.
Last ned bilde
Figur 1: Til venstre: Sjøiskonsentrasjonen i Arktis for juni 2024. Blått er åpent hav, mens hvitt er 100% is. Til høyre: Avvik i prosent av iskonsentrasjonen fra referanseperioden 1991–2020. Røde områder har mindre is enn normalt mens blå har mer. Den blå boksen indikerer Svalbardregionen som vises i figur 2b.​​​​​
Figur 1: Til venstre: Sjøiskonsentrasjonen i Arktis for juni 2024. Blått er åpent hav, mens hvitt er 100% is. Til høyre: Avvik i prosent av iskonsentrasjonen fra referanseperioden 1991–2020. Røde områder har mindre is enn normalt mens blå har mer. Den blå boksen indikerer Svalbardregionen som vises i figur 2b.​​​​​
Last ned bilde
Middeltemperaturer på Svalbard gjennom årene.
Middeltemperaturer på Svalbard gjennom årene.
Last ned bilde
Figur 3: Til venstre: Sjøiskonsentrasjonen i Antarktis for juni 2024. Blått er åpent hav, mens hvitt er 100% is. Til høyre: Avvik i prosent av iskonsentrasjonen fra referanseperioden 1991–2020. Røde områder har mindre is enn normalt mens blå har mer. De grå områder inn mot land representerer isbremmer. Den blå boksen indikerer havområdet utenfor Dronning Maud Land som vises i figur 4b.
Figur 3: Til venstre: Sjøiskonsentrasjonen i Antarktis for juni 2024. Blått er åpent hav, mens hvitt er 100% is. Til høyre: Avvik i prosent av iskonsentrasjonen fra referanseperioden 1991–2020. Røde områder har mindre is enn normalt mens blå har mer. De grå områder inn mot land representerer isbremmer. Den blå boksen indikerer havområdet utenfor Dronning Maud Land som vises i figur 4b.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Meteorologisk institutt

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Meteorologisk institutt på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Meteorologisk institutt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye