Felleskjøpet Agri

Stadig flere rundballer med gjenvunnet plast

Del

Salget av rundballeplast med gjenvunnet plast har doblet seg denne sesongen sammenlignet med i fjor.

– Ensilasjeplast har lenge vært samlet inn og gjenvunnet, men kunne tidligere kun brukes til plastprodukter med lavere kvalitetskrav. Med Trio Loop ser at vi at brukt strekkfilm nå resirkuleres og blir et nytt høykvalitetsmateriale, uten at kvaliteten påvirkes, sier produktsjef Fredrik Stenseth Ruud i Felleskjøpet Agri.
– Ensilasjeplast har lenge vært samlet inn og gjenvunnet, men kunne tidligere kun brukes til plastprodukter med lavere kvalitetskrav. Med Trio Loop ser at vi at brukt strekkfilm nå resirkuleres og blir et nytt høykvalitetsmateriale, uten at kvaliteten påvirkes, sier produktsjef Fredrik Stenseth Ruud i Felleskjøpet Agri. Foto: Felleskjøpet

Ferske salgstall fra Felleskjøpet Agri viser viktigheten av å se på innsamling av landbruksplast som en ressurs. Så langt denne sesongen består halvparten av all rundballeplast Felleskjøpet har solgt fra svenske Trioworld av Loop-produkter, rundballeplast hvor 30 prosent er gjenvunnet rundballeplast.

– Vi ser en svært gledelig dobling i salget av Trio Loop-produkt fra forrige sesong. Vår ambisjon er at all plast fra Trioworld skal være Loop-produkter i 2027, sier produktsjef Fredrik Stenseth Ruud i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet har over flere år jobbet strategisk sammen med svenske Trioworld for å utvikle produkter som minsker klimapåvirkningen fra landbruksplast. Det har tidligere vært tatt viktige steg mot redusert plastbruk ved å tilby tynnere strekkfilm. Sortimentet for plansiloer har allerede produkter med en stor andel gjenvunnet materiale. 

Reduserer klimabelastningen

Triowrap Loop kom på markedet første i gang i 2022, og er et produkt som reduserer klimaavtrykket med minst 29 prosent. I fjor bestod 27 prosent av Trio-produktene Felleskjøpet solgte av Loop-produkter. I år er tallet 50 prosent.

– Ensilasjeplast har lenge vært samlet inn og gjenvunnet, men kunne tidligere kun brukes til plastprodukter med lavere kvalitetskrav. Med Trio Loop ser at vi at brukt strekkfilm nå resirkuleres og blir et nytt høykvalitetsmateriale, uten at kvaliteten påvirkes. Ved å gå over til et produkt med samme kvalitet og som brukes på samme måte som vanlig film, kan bonden dermed redusere klimabelastningen betydelig, sier Ruud.

Han peker igjen på viktigheten av å se på landbruksplast med verdi.

– Jo renere rundballeplasten som leveres fra bonden er, jo mer av plasten kan gjenvinnes til ny rundballeplast.

Får en annen kvalitet

Fra nyttår inngikk Felleskjøpet et strategisk samarbeid med Norsirk. Sammen med lokale innsamlere vil Norsirk utvikle nye rutiner og ordninger som skal gjøre det enklere for bonden å samle inn og levere ulike fraksjoner av landbruksplast.

Ved siden av samarbeidene Norsirk har med lokale innsamlere, har Felleskjøpet også etablert sin egen innsamling gjennom at samvirket henter ferdig presset rundballeplast gratis på gården til den enkelte bonde.

I fjor samlet Felleskjøpet inn nesten 500 tonn rundballeplast gjennom ordningen hvor bonden rister ren og presser rundballeplasten i egen emballasjepresse. Plasten lagres på gården, og Felleskjøpet henter denne gratis på returkjøring gjennom sitt eget logistikk- og transportnett.

Siden 2020 har Felleskjøpet solgt cirka 700 emballasjepresser.  

– Vi ser økende interesse, og stadig flere bønder investerer i manuelle eller mekaniske plastpresser. I årets første halvår har vi allerede solgt 135 nye eksemplarer. Når bonden rister ren og presser plasten umiddelbart etter bruk, ser vi at denne plasten får en helt annen kvalitet. Det forenkler også arbeidet betraktelig for bonden, sier Fredrik Stenseth Ruud.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

ØKER: Stadig mer av rundballeplasten Felleskjøpet forhandler fra Trioworld er av Loop-typen.
ØKER: Stadig mer av rundballeplasten Felleskjøpet forhandler fra Trioworld er av Loop-typen.
Last ned bilde

Lenker

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye