Statens vegvesen

Vegvesenet åpnet park det smaker fugl av langs rv.4 på Hadeland

Del

Tirsdag åpnet vegdirektøren fuglepark ved rv.4 på Hadeland. Det har hun aldri gjort før.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland klippet snora på Myrvang fuglepark i Lunner kommune, med hjelp av nestleder i BirdLife, Anne Gri Stenbråten, og ordfører Harald Tyrdal. – Vi vil se flere sånne tiltak langs vegprosjekter i framtiden, sier Hovland.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland klippet snora på Myrvang fuglepark i Lunner kommune, med hjelp av nestleder i BirdLife, Anne Gri Stenbråten, og ordfører Harald Tyrdal. – Vi vil se flere sånne tiltak langs vegprosjekter i framtiden, sier Hovland. Per Kollstad/Statens vegvesen

Statens vegvesen er nok mest kjent for å jobbe med trafikksikkerhet, vegbygging og framkommelighet. Men vegvesenet har også omsorg for utrydningstruede fuglearter. Det vil viper, dverglo og dobbelbekkasin nyte godt av på Hadeland. De er alle utrydningstruede fuglearter, som er observert inne i fugleparken på i Lunner kommune de siste månedene.

Viper på reir har de siste 20 årene blitt et sjeldent syn. Trekkfuglen er kritisk truet og er på rødlisten for truede fuglearter.

 Kritisk truet

- De siste 15-20 årene har vipebestanden gått ned med mer enn 80 prosent i Norge, sier miljørådgiver Even Stensrud i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Det gjør at arten er oppført i kategorien kritisk truet på den norske rødlisten over truede fuglearter.

Hadeland er et av områdene hvor vipene hekker. Statens vegvesen har sammen med organisasjonen BirdLife funnet seks reir i området langs rv. 4 hvor Vegvesenet bygger ny motorveg.

Vipa legger eggene direkte på bakken. Det tar fem uker fra eggene klekker til ungene blir flygedyktige. I denne perioden er ungene veldig utsatt.

Forskning viser at vipa er avhengig av fuktige områder i nærheten av hekkeområdene hvor ungvipene kan vokse opp. Vegvesenet har prøvd å lage et tilsvarende område i samarbeid med landbrukskontoret på Hadeland, statsforvalteren i Viken og BirdLife.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fikk klippe snora da parken ble åpnet med god hjelp fra ordføreren i Lunner, Harald Tyrdahl. og nestleder i BirdLife Anne Gri Stenbråten.

-Vi kommer til å se flere tiltak rettet mot fugl, dyr og insekter i regi av Statens vegvesen, sier vegdirektøren.

Våtmarksområde

Området hvor parken ligger, er et flomutsatt jorde på 22 mål. Det tilsvarer om lag tre fotballbaner. Nesten hvert år flommer det vann fra Vigga inn over jordet. Graset blir ikke slått hvert år, da det ofte er for fuktig. Vegvesenet overtok jordet i 2013. Hus og fjøs på småbruket Nærvang måtte rives for å rydde plass til den nye vegen.

Vegvesenet har laget en dam med to øyer og en kanal. Dette virker også flomforebyggende.

- Målet har vært å lage et område som kan minne om de gamle strandengene, sier Stensrud.

Det er første gangen det bygges en fuglepark i forbindelse med et vegprosjekt.

- Vi har fått til et område som er attraktivt for trekkfugler og vadefugler, sier Stensrud.

Han understreker at inngrepene på landbruksområdet er små, og at det vil være mulig å føre det tilbake som dyrka mark ved behov. Planen er å slå gresset som tidligere, når det er mulig å komme ut på jordet med redskap.

Rimelig og viktig tiltak

Anlegget har en kostnad på 200.000 kroner. Totalt har Vegvesenet brukt 5,5 milliarder kroner på å bygge ny motorveg i området.

-200.000 kroner er vel anvendte penger hvis vi kan bidra til at flere viper og andre truede fuglearter klarer seg, mens de er på Hadeland, sier prosjektleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

Lunner kommune tar over fugleparken og skal sørge for framtidig skjøtsel. BirdLife skal overvåke fuglelivet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vipebestanden har gått ned med 80 prosent de siste 20 årene. Allerede før åpningen av fugleparken langs rv. 4 på Hadeland, er det observert flere viper i området.
Vipebestanden har gått ned med 80 prosent de siste 20 årene. Allerede før åpningen av fugleparken langs rv. 4 på Hadeland, er det observert flere viper i området.
Last ned bilde
Miljørådgiver Even Stensrud i Statens vegvesen har vært pådriver for etableringen av fugleparken på Hadeland. Pål Steinar Karlsen leder av Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.
Miljørådgiver Even Stensrud i Statens vegvesen har vært pådriver for etableringen av fugleparken på Hadeland. Pål Steinar Karlsen leder av Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye