Fjernstyrte tårn og lufttrafikktjenester fra Norge til Canada

Del

Avinors samarbeidspartner Kongsberg Defence & Aerospace har inngått rammeavtale med Nav Canada om å levere digital fjernstyrt tårnteknologi for lufttrafikktjenester. Denne teknologien erstatter utvalgte tradisjonelle kontrolltårn for lufttrafikktjenester over hele Canada.

Catchlight.no

I 2015 inngikk Avinor en avtale med Kongsberg om å utvikle en fjernstyrt tårnløsning for de mindre flyplassene i Norge. Per i dag opereres 11 tårn fra Avinors fjernstyrte tårnsenter i Bodø (Remote Towers Centre) og 21 tårn er planlagt innført i løpet av 2027. At KDA (Kongsberg Defence & Aerospace) nå får en annen stor kunde på det samme systemet som vi har i operasjon, er meget viktig for Avinor. Dette sikrer videreutvikling av systemet og er en ytterligere bekreftelse på at KDA er en strategisk samarbeidspartner som ser RT-satsingen i et langsiktig perspektiv.

"Avinor har bidratt aktivt både før-, og i anskaffelsesprosessen til Nav Canada. Det har vært gjennomført besøk i tårnsenteret i Bodø i flere omganger, hvor både kanadierne og øvrige besøkende har latt seg imponere av personellet der når det gjelder entusiasme, kunnskap og åpenhet. Tilbakemeldingene vi har mottatt tyder på at disse besøkene har vært viktige bidrag for at KDA til slutt sikret kontrakten", sier Jan Østby, leder for Remote Services.

Avinor ser svært positivt på at Kongsberg lykkes i markedet med å selge tilsvarende RT-løsning som Avinor har kjøpt og implementert. At flere flysikringsenheter benytter RT-løsningen, gjør at det både blir ytterligere gode incentiver for Kongsberg til å utvikle løsningen videre, og flere til å dele kostnadene.

Avinor gratulerer Nav Canada og Kongsberg med kontrakten.

"Jeg er veldig glad for at vi nå er 2 store ANSPer (Air Navigation Service Provider) som vil utvikle operasjoner og teknologien videre sammen med KDA", sier Jan Gunnar Pedersen, konserndirektør Avinor Flysikring.

Nav Canada eier og driver Canadas sivile luftnavigasjonssystem med cirka 1900 flygeledere, 650 flytjenestespesialister og 700 teknologer, og forvalter en av de største luftromsregionene i verden.

Nøkkelord

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye