Kystverket

Husk Kyst- og havnekonferansen i høst!

Del

Sett allerede nå av datoene 18.–19. september. Da inviterer nemlig Kystverket nok en gang til Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg.

Kystverket inviterer til Kyst- og havnekonferansen 2024 i Honningsvåg.
Kystverket inviterer til Kyst- og havnekonferansen 2024 i Honningsvåg. Foto: Chris-Thomas Jørgensen/Kystverket

– På det som kanskje er årets viktigste kystkonferanse deler både vi i Kystverket, deltakere og foredragsholdere kunnskap og erfaringer til felles nytte. Vi belyser utfordringer og problemstillinger, stiller spørsmål og lufter forventninger, på tvers av fag, forvaltning, næring og politikk. Vi tar for oss ulike tema knyttet til kyst- og havrommet og maritimt næringsliv, og i år også med et ekstra fokus på geosikkerhet og totalforsvar som har blitt svært aktuelt og viktig. Kort sagt; vi tar for oss hvordan vi kan legge til rette for at kyst-Norge skal stå best mulig rustet for fremtiden, sier avdelingsleder for hav- og kystforvaltning Ruben Alseth i Kystverket.

Målgruppen for konferansen er administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet og utvikling i nord – og for så vidt alle andre med et engasjement for fremtidens maritime Norge.

– Programmet er under utvikling og brikkene begynner å falle på plass. Vi kan ikke avsløre noen navn ennå, men kan love at konferansen byr på en rekke spennende og viktige programposter. Så meld deg på, oppfordrer Alseth.

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du på https://www.kystverket.no/KHK

Om Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Kronikk: «No easy day» – Kystverket i totalforsvaret4.7.2024 10:25:04 CEST | Pressemelding

Frå vår fredelege plett i nord observerer vi på litt avstand eit auka press mot demokratiske verdiar, og at den alminnelege rettssikkerheita vert utfordra. Vi ser tendensar til at tradisjonelle grenser mellom fred, krise og krig er meir uklare, og at oppfatninga av kva som er legitime og illegitime mål er i spel. Likeins kan ein sjå døme på at skiljelinjene mellom sivil og militær aktivitet er mindre tydeleg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye