Høgskolen i Innlandet

Unik mulighet for deg som vil bli lærer eller sykepleier

Del

Karakterkrav har hindret mange fra å følge drømmen om å utdanne seg til å bli lærer eller sykepleier. Unntak fra kravene gjør at du fra 20.juli har anledning til å søke enkelte studier ved Høgskolen i Innlandet med oppstart til høsten. 

To sykepleiere i hvite klær som jobber på en lab med en dukke.
Karakterkravene endres nå for flere sykepleierutdanninger ved HINN. Foto: Elen Sonja Klouman/Høgskolen i Innlandet.

– Vi trenger flere kvalifiserte lærere og sykepleiere, så dette er gode nyheter for personer som grunnet karakterkravene har blitt hindret i å komme inn på drømmestudiene sine. HINN skal sørge for at studiene fortsatt vil holde høy kvalitet slik at studentene etter fullført grad er dyktige fagpersoner og har samme kompetanse som før karakterkravene ble fjernet, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Les om våre ekstra opptak til lærer- og sykepleierutdanningene her.

Fikk innvilget dispensjonssøknad

21. juni opplyste Kunnskapsdepartementet i en pressemelding at en rekke lærerutdanninger får fritak fra de såkalte nivåkravene, som vil si opptakskrav koblet til matematikk og norsk og/eller skolepoeng.

Høgskolen i Innlandet er blant utdanningsinstitusjonene som har søkt og fått innvilget fritak for karakterkrav i matematikk på følgende lærerutdanninger som ikke har matematikk som fag:

Krav til snittkarakter i matematikk til utvalgte lærerutdanninger gjelder fortsatt i hovedopptaket til Samordna opptak i år, men når vi åpner opp for søking på ledige studieplasser 20.juli, kan du søke på disse studiene med nye opptakskrav, dersom disse har ledige studieplasser.

Stort behov for lærere

Det trengs flere lærere. NAV sin bedriftsundersøkelse for 2024 viser at mangelen på arbeidskraft innenfor undervisning er estimert til 1900 personer. Blant annet mangler det 850 lærere i grunnskolen.

Unntakene fra karakterkravene er ment å styrke rekrutteringen til lærerutdanningene over hele Norge.

– Det viktigste er læringsutbyttet og hva studentene kan når de er ferdigutdannet. Læringsmålene på studiene er de samme, og i søknaden har vi redegjort for kompenserende tiltak, som blant annet omfatter tilpasset veiledning og økt bruk av læringsassistenter, sier Grønvold.

For mange potensielle lærerstudenter kan det i ung alder være vanskelig å bestemme seg for hvilke trinn man vil undervise i senere i livet. Dette valget slipper man å ta på lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag og lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk. Her blir studentene kvalifisert for å jobbe på alle trinn i det 13-årige skoleløpet.

– Til disse studiene håper vi på enda flere søkere, sier Grønvold.

Jobber du allerede i skolen og har en bachelorgrad? Da er det mulig at du er kvalifisert til å søke erfaringsbasert PPU ved HINN, noe du kan lese mer om her.

Fjerner karakterkravene i sykepleie

Stortinget har bestemt at de særskilte karakterkravene til opptak for bachelor i sykepleie skal fjernes fra opptaket 2025. I årets opptak kan utdanningsinstitusjonene selv bestemme om de vil ta opp studenter som ikke oppfyller det nåværende karakterkravet, uten å søke Kunnskapsdepartementet.

Det er trolig tre sykepleierutdanninger ved HINN som vil ha ledige studieplasser. Opptakskravet til disse vil være generell studiekompetanse. Det gjelder studiene:

NAV sin bedriftsundersøkelse for 2024 viser at helse- og sosialtjenesten, som sysselsetter 1 av 5 i Norge, mangler 13.800 personer. Sykepleie troner på toppen av lister over yrker med største mangel på arbeidskraft, med 3750.

– Det er et stort behov for sykepleiere i Norge og vi som utdanningsinstitusjon ønsker å bidra ved å utdanne dyktige sykepleiere, sier Grønvold.

Slik søker du

Du må søke opptak på ledige studieplasser til de respektive studiene. Når vi åpner for søking 20.juli, vil du kunne søke studiene med nye opptakskrav. De oppdaterte opptakskravene finner du i studieomtalene til de respektive studiene.

Det er førstemann til mølla som gjelder med løpende opptak i vår lokale søknadsweb.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mannlig lærer som underviser elever utendørs.
HINN har fått innvilget fritak for karakterkrav i matematikk. Det åpner for at flere kan søke på ledige studieplasser og ta lærerutdanning.
Last ned bilde
Portrettfoto Stine Grønvold.
Prorektor utdanning Stine Grønvold håper endringene i karakterkrav vil føre til at enda flere velger studier innen lærer og sykepleie.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye