NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Nye regler for arbeidsavtaler gir deg større trygghet

Del

Fra 1. juli 2024 skal det bli enklere for deg som arbeidstaker å forstå dine rettigheter og plikter på jobb. Da trer nemlig nye regler for arbeidsavtaler i kraft. Her forklares hva som er nytt.

NITO-advokat Tone R. Bjellaanes. Foto: Bjarne Krogstad/NITO
NITO-advokat Tone R. Bjellaanes. Foto: Bjarne Krogstad/NITO

- Kravene skal gi tydeligere arbeidsvilkår og det skal bli lettere for deg som arbeidstaker å forutse hvordan arbeidsforholdet vil bli, sier NITO-advokat Tone R. Bjellaanes. 

NITO støtter endringene

Ifølge Bjellaanes kommer det samtidig endringer i reglene om prøvetid, midlertidige stillinger og deltidsstillinger. Lovendringene gjennomfører EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

- NITO har støttet endringene og er glad for at dette har kommet på plass, men vær oppmerksom på dette framover, hvis du skal begynne i din første jobb eller bytter jobb etter 1. juli i 2024.

Hva betyr dette for din nåværende kontrakt?

  • Har du allerede en arbeidsavtale, trenger du ikke å foreta deg noe. Din nåværende avtale gjelder fortsatt, med mindre du selv krever en oppdatering. Hvis du ber om det, må arbeidsgiver oppdatere avtalen din innen to måneder.

  • Hvis du ber om en oppdatering, eller velger å signere en oppdatert arbeidsavtale som arbeidsgiver tilbyr, pass på at arbeidsgiver ikke bruker denne anledningen til å endre andre avtalevilkår uten at du er enig.

Arbeidsgivers frister for å legge fram arbeidsavtale

  • Fra og med 1. juli 2024 har du krav på å få fremlagt skriftlig arbeidsavtale snarest mulig og senest innen sju dager etter at arbeidsforholdet begynte. For arbeidsforhold med kortere varighet enn én måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal du få skriftlig arbeidsavtale med en gang.

  • Hvis det gjøres endringer i de vilkårene som skal opplyses om i arbeidsavtalen, har arbeidsgiver plikt til å ta inn disse endringene i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. Unntaket her er dersom endringene skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

 Nye regler om prøvetid, deltidsansatte og midlertidig ansatte

  • Ved midlertidige ansettelser kan prøvetiden ikke lenger overstige halvparten av ansettelsesperioden. Den maksimale lengden på seks måneder gjelder fortsatt for ansettelser som varer mer enn ett år.

  • Det kan ikke avtales ny prøvetid i samme eller lik stilling hos samme arbeidsgiver, bortsett fra når det midlertidige arbeidsforholdet var kortere enn seks måneder. Da kan prøvetiden forlenges, så lenge total varighet ikke overstiger seks måneder.

  • Fra 1. juli 2024 får deltids- og midlertidig ansatte rett til å be om mer forutsigbare arbeidsvilkår. Dette inkluderer overgang fra midlertidig til fast ansettelse eller økt stillingsprosent. Ansatte må ha vært ansatt i over seks måneder og kan etterspørre dette hver sjette måned. Arbeidsgiver må da svare skriftlig innen én måned.

  • I tillegg innføres nye bestemmelser om bevisbyrde for stillingsomfang: Hvis ikke arbeidsavtalen opplyser om stillingsomfanget, skal arbeidstakers versjon legges til grunn med mindre arbeidsgiver kan bevise noe annet.

Om NITO

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad med over 100.000 medlemmer.

Følg pressemeldinger fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye