VID vitenskapelige høgskole

4 av 5 VID-studenter får jobb før eksamen

Del

Årets kandidatundersøkelse viser at over 90 prosent av VID-studentene hadde jobb et halvt år etter at studiene var fullført. De fleste fikk jobb allerede før de var ferdige med eksamen.

Studenter ved VID på vei til campus. Foto: Max Schweiger
Studenter ved VID på vei til campus. Foto: Max Schweiger

– Undersøkelsen viser at VIDs utdanninger er godt tilpasset arbeidsmarkedets behov, og at våre studenter er attraktive kandidater for arbeidsgivere, sier prorektor for utdanning ved VID, Ellen Marie Sæthre-McGuirk.

Hvert fjerde år gjennomføres den såkalte kandidatundersøkelsen ved VID. Undersøkelsen kartlegger studentenes tilpasning til arbeidsmarkedet, studentenes læringsutbytte og opplevelsen av sammenheng mellom utdanning og jobb. 

Årets undersøkelse omfatter bachelor- og masterstudenter som ble uteksaminert våren 2023. Studentene fikk tilsendt et spørreskjema et halvt år etter at de fullførte studiene.

Svarene viste at 91 prosent av dem da hadde fått jobb.

De aller fleste får relevant jobb

Resultatene viste ikke bare at de aller fleste hadde fått jobb. 89 prosent oppga at jobben de hadde fått var relevant. 90 prosent hadde fått jobb på det geografiske stedet de ønsket.

Kandidatene ble også spurt hvor lang tid det tok fra de avla sin siste eksamen til de fikk tilbud om sin første relevante jobb. 78 prosent svarte at de fikk jobb før de var ferdige med eksamen.

– Det er gledelig å se at de aller fleste av studentene våre går rett ut i relevant jobb, sier Sæthre-McGuirk. 

Blant bachelorkandidatene var andelen med relevant jobb høyest på bachelor i vernepleie og bachelor i sykepleie. Samtlige av kandidatene på bachelor i vernepleie som svarte på undersøkelsen oppga at de hadde relevant jobb. 

84 prosent av kandidatene fra VID jobber innen helse- og sosialsektoren, noe som reflekterer VIDs fokus på helse- og sosialfaglige utdanninger.

– Behovet for kompetent arbeidskraft i helse- og sosialsektoren er stort, og vil bare øke i årene framover, påpeker Sæthre-McGuirk. 

Får bruk for fagkunnskapen sin

Undersøkelsen tar også for seg hvordan kandidatene opplever sammenhengen mellom utdanning og jobb. Av dem som er i jobb, svarer 71 prosent at arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen de tilegnet seg gjennom utdanningen sin. 

55 prosent oppgir at arbeidsoppgavene i tillegg krever den verdibevisstheten og evnen til etisk refleksjon som de tilegnet seg gjennom utdanningen ved VID.

Kandidatene ble også bedt om å vurdere i hvilken grad utdanningen har gitt dem ulike kunnskaper og ferdigheter til å mestre deres nåværende jobb på en skala fra 1 til 5. Høyest gjennomsnittlig poengsum fikk “Evne til å tilegne seg ny kunnskap” og “Evne til å tenke selvstendig og kritisk”, som begge fikk en poengsum 4,03. “Evne til å administrere og koordinere arbeidsoppgaver” fikk den laveste poengsummen, på 3,52.

Når studentene ble spurt om hva de skulle ønske de hadde hatt mer av på studiet for å kunne mestre sin nåværende jobb, var svaret ferdighetstrening. 56 prosent skulle ønske de hadde mer av dette. 39 prosent svarte at de ønsket seg mer praksis. 

– Studentenes tilbakemeldinger gir oss nyttig innsikt som vi vil ta med oss videre inn i arbeidet med å gjøre studietilbudet vårt enda bedre, påpeker Sæthre-McGuirk.

Om undersøkelsen

Kandidatundersøkelsen tar for seg VID-studentenes overgang til arbeidslivet. Undersøkelsen skal kartlegge studentenes arbeidsmarkedstilpasning, læringsutbytte og opplevelsen av sammenheng mellom utdanning og jobb. 

Undersøkelsen gjentas hvert fjerde år, og dette er andre gangen undersøkelsen blir gjennomført ved VID. I denne runden er undersøkelsen utvidet til å omfatte både master- og bachelorstudenter som ble uteksaminert våren 2023. 

Et spørreskjema ble sendt ut til kandidatene omtrent et halvt år etter at de var ferdig med studiene. Totalt mottok 850 respondenter e-posten med lenke til undersøkelsen, og svarprosenten var på 32. 

Kandidatundersøkelsen gir verdifull innsikt som vil bli brukt til å forbedre og videreutvikle VIDs studietilbud.

Kontakter

Om oss

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Følg pressemeldinger fra VID vitenskapelige høgskole

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra VID vitenskapelige høgskole på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra VID vitenskapelige høgskole

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye