Mattilsynet

Bård Skjelstad (56) blir direktør for ny tilsynsdivisjon akvakultur i Mattilsynet

Del

Mattilsynet styrker innsatsen for å bidra til bedre fiskehelse og -velferd, og reorganiserer akvakulturtilsynet til en nasjonal divisjon fra 1. september. Denne skal ledes av Bård Skjelstad fra Vikhammer i Trøndelag.  

Bård Skjelstad blir direktør for ny tilsynsdivisjon akvakultur i Mattilsynet. Foto: Privat
Bård Skjelstad blir direktør for ny tilsynsdivisjon akvakultur i Mattilsynet. Foto: Privat

Skjelstad er veterinær og har nær 30 års erfaring fra akvakulturnæringen og 20 års ledererfaring innen fiskehelsetjeneste, forskning og utvikling (FoU), rogn- og smoltproduksjon, matfiskproduksjon og teknologi.  

Gjennom en lang lederkarriere har Skjelstad ledet Aqualoop, vært teknologidirektør i Scale AQ, biologi- og ernæringssjef i Salmar, og direktør for operativ drift (COO) i Aquagen. Han har også vært utøvende veterinær i fiskehelsetjenesten, prosjektleder i VESO/Veterinærinstituttet, og deltidsforsker ved NTNU. 

– Vi ser fram til å få Bård Skjelstad på laget i Mattilsynet, og mener han vil tilføre tung erfaring og kunnskap vi har nytte av i vårt arbeid med å bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring og å adressere de utfordringene næringen har, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal.  

Divisjonen skal styrke Mattilsynets evne til å følge med på innovasjon og utvikling, bidra til et relevant regelverk, og en effektiv risikobasert kontroll av næringen. Divisjonen omfatter akvakulturtilsyn langs hele kystlinjen fra Finnmark til Agder og vil være organisert i fire avdelinger: avdeling nord, avdeling sør, avdeling for revisjon metode og analyse og avdeling for fagstøtte.  

– Jeg har et sterkt engasjement for bærekraftig matproduksjon fra akvakultur. Jeg kommer til et sterkt lag – og ser frem til å bidra med min erfaring, sier Bård Skjelstad. 

Divisjonen opprettes formelt 1. september, og Skjelstad tiltrer 20. august. 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Vannverket i Båtsfjord, tingrettens dom og veien videre13.6.2024 18:25:35 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag besluttet å ikke anke Indre og Østre Finnmark tingretts dom 13. mai 2024, der staten ble holdt erstatningsansvarlig for utgifter på kr 506.462,- som Båtsfjord kommunes vannverk hadde etter at de i desember 2020 oppdaget fluorholdige stoffer i drikkevannet. Tingretten mente at Mattilsynet region Nord gikk for langt da de i januar 2021 ga uttrykk for at kommunen måtte advare borgerne mot å drikke vannet fra vannverket. Tingretten mente at det ikke var grunnlag for «pålegg om strakstiltak».

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye