Statskog SF

Utviklingspenger til Meråkerprosjekt

Del

Spektakulær langzipline, Meråker til Topps og slakteanlegg for rein er noen av prosjektene i Meråker som nå får pengestøtte fra Statskog.

Fra Meråker
Fra Meråker Foto: Fredrik Bye

- Det er fint å kunne bidra til slik nærings- og samfunnsutvikling. Her går samfunnsansvar og næringsutvikling på våre eiendommer hand i hand, sier regionsjef i Statskog i Midt-Norge, Arnhild Holstad.

Statskog bidrar nå med totalt en halv million kroner for å styrke næringsutvikling og annen verdiskaping i Meråker.

- Vi fikk inn mange gode forslag fra Meråker, og derfor går ekstra mye av våre verdiskapingsmidler hit i år. Det blir spennende å se hvor mye mottakerne greier å skape ut fra støtten, sier Holstad.

Statskog bidrar med verdiskapingsmidler i hele landet knyttet til fellesskapets eiendommer. På denne måten skaper statsforetaket verdier i samspill med bedrifter og organisasjoner lokalt. Dette bidrar til attraktive eiendommer og livskraftige lokalsamfunn.

Disse prosjektene i Meråker får nå støtte:    

Mottaker Sum
Rypetoppen 225 000
Meråker til Topps 100 000
IL Varden  75 000
Gasken Laanten sijte  75 000
Essand reinbeitedistrikt  25 000

Ta gjerne kontakt med regionsjef for ytterligere kommentarer.

Arnhild Holstad
Regionsjef for Statskog i Midt-Norge, tlf 913 78 584, ahd@statskog.no

Kort beskrivelse av hver enkelt tildeling

Støtte til luftige svev

Rypetoppen adventurepark kommer nærmere spektakulær langzipline med Statskogs hjelp.

Målet er å etablere langzipline som skal gå fra et stup på siden av fossen, Brudesløret, over parken, og til andre siden av vannet. Langziplinen blir om lag 550 meter lang, og mellom 50-60 meter opp i luften. Den vil kunne få en toppfart på 70km/t. Statskog bidrar med 225 000 kroner til satsingen.

--------------------------

Får hjelp til å passere 1000 løpere

Statskog gir 100 000 kroner til ytterligere satsing på Meråker Mountain Challenge (MMC).

Det er organisasjonen Meråker til Topps som får bidraget knyttet til arrangementene MMC 2024 og MMC 2025. Pengene skal gå til markedsføring og utvikling av konseptet.  På sikt er målet å etablere MMC som det viktigste fjelløpsarrangementet i Norge, med god nasjonal og internasjonal deltakelse. MMC har hatt sterk økning i deltakelsen, og neste milepæl er å passere 1000 løpere. 

--------------------------

Statskogstøtte til trafo

Statskog gir 75 000 kroner til oppgradering av Grova skisenter.

Idrettslaget IL Varden har videreutviklet Grova skisenter i etapper fram til i dag. Nå har idrettslaget planer for videreutvikling og utbedring. I første omgang går dette på forbedring av vann og strømtilførsel til snøkanonanlegget. Neste etappe er nytt rørsystem til fordeling av vann og luft rundt i løypenettet. Videre skal alle lyspunkter i 5,5 km lysløype byttes ut. Støtten fra Statskog går til nødvendig infrastruktur gjennom oppgradering til 400W trafo.

--------------------------

Oppgradering av Reintrø Velte

Dagens anlegg holder ikke. Nå kommer bidrag til totalrenovering.

Gasken Laanten sijte består av kun en driftsgruppe (sijte), som driver samlet hele året. Distriktet er et helårsdistrikt, uten klare geografiske skiller mellom årstidsbeitene. Dagens anlegg er over 40 år og trenger derfor totalrenovering. Dagens anlegg er dessuten bygget for 1 driftsenhet, mens det i dag er 4 enheter. Dagens kammer er derfor altfor små. Driftsplan og reintall og dermed slaktetall er høyere enn når anlegget ble bygget.  Sånn anlegget driftes i dag, må reinflokken deles opp på fjellet og føres inn i anlegget i puljer. Dette medfører masse ekstraarbeid som kan unngås med større skillegjerde og kamre. Det er også til tider stor sammenblanding med rein fra svenske distrikt som må sorteres ut. Etter søknad til Statskog kommer nå 75 000 kroner i støtte til oppgraderingen. 

--------------------------

Oppgradering av slakteanlegg

Statskog gir 25 000 kroner i støtte til Essand reinbeitedistrikt for oppgradering av slakteanlegget i Skarpdalen.

Saanti Sijte består av 9 sijteandeler. Slakt av hannrein legges til første halvdel av september, før de går i brunst, og slakting etter brunst. Målsettingen er å ta ut slaktedyrene før flytting til vinterbeite. Som regel flyttes flokken før jul, sørover til vinterbeite i Fæmund distrikt. Oppgradering av eksisterende reinslakteri i Skarpdalen vil kunne tilrettelegge for bedre utnyttelse av hele dyret, samt for bedre arbeidsforhold for slaktere. Kvaliteten på slaktet og biproduktene heves også ved at prosessen blir skjermet for vær og vind. Høyere kvalitet forventes å kunne tas ut i bedre priser og omsetning av kjøtt, samt mindre svinn og bedre utnyttelse av biprodukter som skinn, bellinger, horn, innmat mm.

Kontakter

Bilder

Fra Meråker
Fra Meråker
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye