Lerøy

Storsatsing i Båtsfjord: Lerøy Norway Seafoods innvier Norges mest moderne hvitfiskfabrikk

Del

Lerøy Norway Seafoods markerer i dag en viktig milepæl med den offisielle åpningen av den nyoppgraderte fabrikken i Båtsfjord, en investering på 220 millioner kroner som representerer den største industriinvesteringen i Båtsfjord på mange år.

– Dette må være den største industriinvesteringen i fiskerihovedstaden i manns minne. Investeringen gir oss muligheten til å øke konkurranseevnen, effektivisere produksjonen og sikre de 120 arbeidsplassene ved fabrikken, sier Børge Soleng, daglig leder i Lerøy Norway Seafoods.

For Lerøy er det kvotegrunnlaget på sjøen som gjør dette mulig, og forutsigbare politiske rammevilkår er avgjørende for at vi skal fortsette denne satsingen. Påstandene om at pliktene ikke fungerer er feil når det gjelder Lerøys aktivitetsplikt.

1,6 milliarder i investeringer

  • Lerøy er det eneste selskapet med aktivitetsplikt, og aktivitetsplikten fungerer. Lerøy tar samfunnsoppdraget på alvor, og har vist dette ved handling gjennom å sikre 600 arbeidsplasser på land og 400 på sjøen, samt investeringer på 1,6 milliarder i industrianleggene etter Lerøys overtagelse i 2016, sier Soleng.

Den offisielle åpningen ble gjennomført av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, som sammen med ordfører Øyvind Hauken i Båtsfjord og ansatte i Lerøy markerte en ny start for en ny og moderne fabrikk.

– Regjeringa ønsker at mer av fisken skal bearbeides her i Norge. Det at Lerøy investerer så mye i filetfabrikken er veldig spennende! Det bidrar til optimisme og ny giv i Båtsfjord. Nå som kvotemeldinga er vedtatt i Stortinget, har vi et godt grunnlag for å jobbe videre. Det vi ønsker, er å få i gang en bredere diskusjon om rammevilkårene for sjømatindustrien. Og da tenker jeg er ikke bare på den tradisjonelle hvitfiskindustrien, men på hele sjømatindustrien, sier Marianne Sivertsen Næss.

Omfattende oppgraderinger

Lerøy Norway Seafoods har gjort store oppgraderinger i både fabrikk og utstyr. Totalt 1600 kvadratmeter bygningsmasse er rehabilitert, og produksjonsutstyret er byttet ut med ny teknologi. Investeringene sikrer at filetproduksjonen utføres på en mer lønnsom og effektiv måte.

– Oppgraderingen er et viktig skritt for å styrke vår virksomhet i regionen og motvirke den utviklingen vi ser med nedleggelser og økt fraflytting. Vårt mål er å skape mer bearbeiding og sikre helårlige arbeidsplasser i Båtsfjord, sier Soleng.

– Denne investeringen betyr svært mye for alle som jobber her. Det gir en trygghet for de ansatte ved fabrikken, og sikrer at vi kan fortsette å bidra til lokalsamfunnet med stabile arbeidsplasser og økt verdiskapning, sier Bjarne Kristiansen, konserntillitsvalgt i NNN.

Stort lokalt engasjement

– Oppgraderingen av fabrikken vil ikke bare øke produksjonseffektiviteten, men også styrke vår posisjon som en viktig aktør i lokalsamfunnet. Vi er stolte av å kunne tilby helårlige arbeidsplasser og bidra til den lokale verdiskapingen med en ny og moderne fabrikk, sier Per Gunnar Hansen, fabrikkleder i Båtsfjord.

Flere lokale leverandører har spilt en sentral rolle i utbyggingsprosjektet, noe som har resultert i betydelige lokale ringvirkninger. De siste tre årene har Lerøy Norway Seafoods og Lerøy Havfisk foretatt innkjøp for 159 millioner kroner i Båtsfjord kommune, noe som har bidratt til å styrke den lokale økonomien.

Ordfører Øyvind Hauken er glad for at Lerøy forsetter å investere i Båtsfjord.  

– Vi er uendelig glade for at Lerøy fortsetter å videreutvikle bedriften i Båtsfjord. Investerer stort i topp moderne teknologi og forsetter å sørge for helårige arbeidsplasser ved bedriften. Vi vet at det er en evig kamp å klare å skaffe nok råstoff gjennom hele året. Heldigvis har dere mulighet, gjennom trålerne deres, å levere fisk også på de tidende av året da resten av fiskeflåten sliter med å levere. Dere oppfyller aktivitetsplikten deres til Båtsfjord, sier Hauken.

Unge talenter vender hjem

Åpningen betydde også mye for Rikke Sofie Andersen (27), som er født og oppvokst i Båtsfjord. Hun har nylig fullført sin mastergrad i Tromsø innen økonomi og har fått fast jobb som økonomi- og produksjonscontroller ved fabrikken.

–  Det gir meg en unik mulighet å komme hjem, og samtidig bruke utdanningen min i en så innovativ og fremtidsrettet bedrift her hjemme er utrolig givende. Det gir meg en unik mulighet til å bidra til lokalsamfunnet," sier Andersen.

Helårlige arbeidsplasser og lokal verdiskaping

Lerøy ønsker å styrke sin virksomhet i regionen og sine helårlige faste arbeidsplasser innenfor hvitfisk. Lerøy har en integrert verdikjede med aktivitetsplikt knyttet til flere av fabrikkene, som ved fabrikken i Båtsfjord. Lerøys mål er å skape mer bearbeiding og helårlig aktivitet i industrien. Vi tror investeringen kan være et bidrag til å motvirke den negative utviklingen i regionen blant annet gjennom teknologiutvikling og rekruttering til industrien. Fabrikken i Båtsfjord har en årlig omsetning på rundt 420 millioner kroner og 120 ansatte, og produserer 26 millioner måltider per år.

Nøkkeltall: 

  • Det er gjort store oppgraderinger i både fabrikk og utstyr, på totalt 220 millioner kroner. Totalt er 1600 kvadratmeter bygningsmasse rehabilitert, og produksjonsutstyr er byttet ut med ny teknologi.
  • Investeringene sikrer at filetproduksjonen utføres på en mer lønnsom og effektiv måte, og øker fabrikkens konkurranseevne.
  • LNWS avd. Båtsfjord har en årlig omsetning på rundt 420 millioner kroner, og har 120 ansatte. 
  • Produserer 26 millioner måltider per år.
  • Flere lokale leverandører har vært sentrale i utbyggingsprosjektet.
  • Store lokale ringvirkninger: De siste tre årene har Lerøy Norway Seafoods og Lerøy Havfisk foretatt innkjøp for 159 millioner kroner i Båtsfjord kommune.

For mer informasjon, ta kontakt med:  
Børge Soleng
Daglig leder, Lerøy Norway Seafoods
91816360
borge.soleng@leroy.no

Bilder

Fra venstre Børge Soleng, daglig leder Lerøy Norway Seafoods, Marianne Sivertsen Næss Fiskeri og Havbruksminister, Per Gunnar Hansen, fabrikkleder Båtsfjord.
Fra venstre Børge Soleng, daglig leder Lerøy Norway Seafoods, Marianne Sivertsen Næss Fiskeri og Havbruksminister, Per Gunnar Hansen, fabrikkleder Båtsfjord.
Last ned bilde
Per Gunnar Hansen (fra venstre) Fabrikkleder, Linda Thomsen Kvalitetsleder, Durita Jakobsen Produksjonssjef, Marianne Sivertsen Næss Fiskeri og Havbruksminister, Bjørn Erik Jacobsen Produksjonsleder, Kjell Arne Johnsen Produksjonsleder, Daria Mendrecha Produksjonsleder.
Per Gunnar Hansen (fra venstre) Fabrikkleder, Linda Thomsen Kvalitetsleder, Durita Jakobsen Produksjonssjef, Marianne Sivertsen Næss Fiskeri og Havbruksminister, Bjørn Erik Jacobsen Produksjonsleder, Kjell Arne Johnsen Produksjonsleder, Daria Mendrecha Produksjonsleder.
Last ned bilde
Investeringen på 220 millioner kroner gjør at det nå er Norges mest moderne hvitfiskfabrikk.
Investeringen på 220 millioner kroner gjør at det nå er Norges mest moderne hvitfiskfabrikk.
Last ned bilde
Snorklipping av den nye fabrikken. Jeeva Ravi Teamleder (fra venstre), Marianne Fiskeri og Havminste , Teodora Hristova Teamleder, Polina Potiomkine Teamleder.
Snorklipping av den nye fabrikken. Jeeva Ravi Teamleder (fra venstre), Marianne Fiskeri og Havminste , Teodora Hristova Teamleder, Polina Potiomkine Teamleder.
Last ned bilde

Om Lerøy

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.

Lerøy Seafood Group

Lerøys logo
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye