Dyrebeskyttelsen Norge

Tusenvis av hunder slipper hvert år i båndtvangtiden – nå reagerer natur- og dyrevernorganisasjoner

Del

Hvert år gir norske kommuner utallige dispensasjoner fra båndtvangbestemmelsene for hund. Dispensasjonene er svært skadelige for fugler og dyr i hekke- og yngletiden. Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, Naturvernforbundet og BirdLife Norge ber statsforvalterne landet rundt om å sette en stopper for hundeslippene.

HEKKE- OG YNGELTID: Det å tillate hundetrening i hekkeområdene til disse artene gjør at deres hekkesuksess risikerer å forringes vesentlig. De får ikke frem så mange unger som de ellers ville. Det må bli slutt på praksisen med ukritisk og omfattende dispensasjoner til hundetrening i fugler og dyrs hekketid og yngletid. Denne praksisen bidrar til å øke naturkrisen, og er helt unødvendig, skriver Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, Naturvernforbundet og BirdLife Norge i et felles brev til statsforvalterne i Norge.
HEKKE- OG YNGELTID: Det å tillate hundetrening i hekkeområdene til disse artene gjør at deres hekkesuksess risikerer å forringes vesentlig. De får ikke frem så mange unger som de ellers ville. Det må bli slutt på praksisen med ukritisk og omfattende dispensasjoner til hundetrening i fugler og dyrs hekketid og yngletid. Denne praksisen bidrar til å øke naturkrisen, og er helt unødvendig, skriver Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, Naturvernforbundet og BirdLife Norge i et felles brev til statsforvalterne i Norge. ILLUSTRASJONSFOTO: Pixabay

Det er med undring og bekymring vi registrerer at kommunene gir tillatelse til hundeprøver og taksering enten i april eller i august, eller begge deler. I tiden 1. april til 20. august er det en generell båndtvang for hunder i hele landet.

Hundeprøver er mange steder et stort problem og vi mener at hensynet til fugler og dyr rett og slett ignoreres. De lovene som skal sikre hensynet til den ville naturen vektlegges ikke, og det gis mange dispensasjoner på autopilot. Fordi det er en forventning om at slik dispensasjon skal gis, og at dette er greit. Konsekvensen er at hekkinger mislykkes og at fugle- og dyreunger dør.

Vi vil utfordre denne tenkningen. Vi minner om at hundetrening ikke på noen måte er viktig for samfunnet. Det er en hobby knyttet til småviltjakt. Småviltjakt er i et moderne samfunn en hobby som stort sett handler om jakt på arter som har opplevd stor tilbakegang eller er i en presset bestandssituasjon.

Det å tillate hundetrening i hekkeområdene til disse artene gjør at deres hekkesuksess risikerer å forringes vesentlig. De får ikke frem så mange unger som de ellers ville. Det må bli slutt på praksisen med ukritisk og omfattende dispensasjoner til hundetrening i fugler og dyrs hekke- og yngletid.

Denne praksisen bidrar til å øke naturkrisen, og er helt unødvendig.

Etter en klage ble et vedtak om å avholde hundeprøver i Saltfjellet landskapsvernområde med biotopvern i Nordland, omgjort av Miljødirektoratet i 2024. Hundeprøven på Saltfjellet i 2024 ble også avlyst av hensynet til reindrifta. Dette er eksempler vi nå håper viser vei mot en ny og bedre praksis.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 25 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrebeskyttelsen Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye