WWF Verdens naturfond

WWF: Livet i havet dør ikke raskt nok

Del

– Dersom livet i havet hadde dødd fortere, hadde kanskje politikerne innsett alvoret og tatt grep for å redde havet, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur.

Flere steinkobber svømmende rundt i en tareskog.
Naturen slik den er på sitt beste - nysgjerrige steinkobber svømmer rundt i en frisk tareskog. Foto: Aleksander Nordahl

Varmere og surere hav, overfiske, forsøpling samt forurensing truer livet i havet. Tilstanden har blitt forverret de siste årene, og det finnes ingen helhetlig innsats for å snu utviklingen. 

Ødeleggelsen av havet har gått fort, men ikke fort nok til at politikerne tar de nødvendige grepene. Nå slår WWF alarm.  

– Selvfølgelig mener ikke WWF at livet i havet burde dø fortere. Men når naturen ødelegges bit for bit over mange år, er det vanskelig å oppfatte hvor kritisk situasjonen egentlig er. Tilstanden for livet i havet er dramatisk forverret de siste tiårene, og det er på høy tid at politikerne tar grep for å snu utviklingen, sier Andaur.  

WWF lanserer mandag en kampanje med krav om at politikerne gjør mer for å redde havet. 

Bare én prosent er vernet 
Norge har forpliktet seg til å verne 30 prosent av norsk natur til havs og på land innen 2030, men til nå er bare rundt én prosent av havområdene våre vernet. Selv i områder som har status som nasjonalpark drives det aktivt med bunntråling, og naturen må vike gang på gang til fordel for utbygging eller økonomisk aktivitet. 

WWF etterlyser en mer helhetlig og bærekraftig forvaltning av norske havområder, der miljøpåvirkning sees under ett. 

– I dag har vi ingen helhetlig tilnærming til hvordan vi bruker havene våre, og vi klarer ikke å se alle menneskelige aktiviteter og de mange konsekvensene de har for naturen i havet under ett. Gjennom bedre planlegging, såkalte marine arealplaner, kunne vi unngått at den samlede belastningen på havet blir for stor. 

Stortinget sa nei til en utredning av marin arealplanlegging da de behandlet regjeringens havforvaltningsplaner tidligere i juni. 

Etterlyser konkrete tiltak  
WWF krever at regjeringen slutter å somle og begynner å levere på de mange løftene som er gitt. Særlig fem tiltak trekkes frem som viktige å få gjennomført i inneværende regjeringsperiode: 

  1. få på plass en plan for hvordan Norge skal verne minst 30 prosent av sine havområder i tråd med forpliktelsene i naturavtalen 
  2. planlegge for og begynne arbeidet med å restaurere 30 prosent av ødelagt natur i havet  
  3. lage en plan for utfasing av norsk petroleumsvirksomhet i tråd med forpliktelsene i klimaavtalen og anbefalingene fra Klimautvalget 2050
  4. stanse gruvedrift på havbunnen og gå for et moratorium slik at vi kan tette de store kunnskapshullene om livet i dyphavet 
  5. bidra til at den kommende globale avtalen for å stanse plastforsøpling blir så ambisiøs som mulig, og at den implementeres raskt i Norge


– Norge har lenge blitt sett på som en ledende havnasjon, men vi er i ferd med å miste all troverdighet fordi den reelle handlingen uteblir. Nå trenger vi å se at de målene som Norge har forpliktet seg til å nå internasjonalt både gjennom naturavtalen og klimaavtalen blir fulgt opp på hjemmebane, sier Andaur.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Store mengder søppel ligger på havbunnen.
Mesteparten av søppelet som havner ut i havet hvert år ender opp på havbunnen hvor det gjør skade på både dyr og dyrenes leveområder. Foto: Aleksander Nordahl
Last ned bilde
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur. Foto: Elin Eike Worren
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur. Foto: Elin Eike Worren
Last ned bilde

Om oss

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner med eksperter som jobber i mer enn hundre land. Vi jobber for å bremse klimaendringene, stanse tapet av arter og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye