Utdanningsforbundet

Mye som må på plass i et nytt barnehageforlik

Del

– Det er bra at partiene på Stortinget ønsker seg et barnehageforlik. Dette kan gi mer forutsigbare rammevilkår og ro, noe barnehagene trenger, sier leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet.

Geir Røsvoll, leder av Utdanningsforbundet, mener det gjenstår mye arbeid før et nytt barnehageforlik er på plass.
Geir Røsvoll, leder av Utdanningsforbundet, mener det gjenstår mye arbeid før et nytt barnehageforlik er på plass.

I dag ble de kjent at alle partiene på Stortinget jobber for å komme fram til et nytt barnehageforlik. Selv om Røsvoll er positiv til at politikerne forsøker å samles om felles barnehagepolitikk, sier han også at:

– Det er mye som må avklares før et bredt forlik, som sikrer gode barnehager for alle barn, er på plass. Her har vi klare forventninger når partiene skal møtes igjen over sommeren.

Bedre bemanning er nøkkelen til bedre barnehager

Det gjelder ikke minst for bemanningssituasjonen i barnehagene.

– At man ønsker målrettede tiltak for å styrke grunnbemanningen er utrolig viktig. Det har vi vært pådrivere for i lang tid, sier Røsvoll.

I brevet alle partiene har undertegnet kommer det fram at man blant annet ønsker målrettede tiltak for å styrke grunnbemanningen i barnehagene. 

Utdanningsforbundet har konkret spilt inn denne modellen Slik vil vi sikre flere barnehagelærere for hvordan man kan sikre bedre grunnbemanning.   
 
Utdanningsforbundet har blant annet disse forventningene til det videre arbeidet:

  • Nasjonale myndigheter må få på plass et styrings- og finansieringssystem som oppleves trygt og forutsigbart for ansatte og barnehagebarn. Barnefamilier skal slippe å være usikre på om barnehagen plutselig må stenge.
  • Partiene må bli enige om et system som sikrer at små eller frittstående barnehager får en bedre økonomisk situasjon.  
  • Ansatte må sikres rett til likeverdige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på lik linje med offentlige ansatte.
  • Salg av barnehagebygg til internasjonale eiendomsselskaper, med påfølgende høye husleier, må stanses.

Se mer om hva Utdanningsforbundet mener må til for å styrke bemanningen i barnehagen

Se mer om hva Utdanningsforbundet mener om finansiering og styring av private barnehager

Kontakter

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er landets nest største fagforening og den største på utdanningsfeltet. Våre om lag 190.000 medlemmer jobber på alle områder og nivåer i utdanningsløpet, fra barnehage til universitet, og er med på å forme barn og elevers liv, ferdigheter og muligheter.

Utdanningsforbundets overordnede mål er å skape et godt og trygt utdanningsløp for alle, fra de minste barnehagebarna til voksne i utdanning. For å få til dette, jobber vi for at lærere og ledere i barnehage og skole får bruke sine kunnskaper og ferdigheter i jobben, og møter lønns- og arbeidsvilkår som gjenspeiler deres viktige bidrag til samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Utdanningsforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utdanningsforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye