Nyhavna Utvikling, Norconsult og Veidekke lanserer klyngesamarbeid for byggebransjen i Trøndelag

Del

Denne uken signerte Nyhavna Utvikling en intensjonsavtale med Norconsult og Veidekke om å etablere en næringsklynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen (BAE-næringen) på Nyhavna i Trondheim. Prosjektet støttes av Trondheim kommune og Trondheim Havn.

Et samstemt team står bak initiativet. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS, Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, Birgitte Strøm Kahrs, plansjef Nyhavna Utvikling AS og Marthe Brækstad,  prosjektutvikler Veidekke Bygg.
Et samstemt team står bak initiativet. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS, Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, Birgitte Strøm Kahrs, plansjef Nyhavna Utvikling AS og Marthe Brækstad, prosjektutvikler Veidekke Bygg. Strømsnes Røe

Nyhavna Utvikling tilbyr en 350 000 m² stor test- og utviklingsarena for innovasjon og utvikling for BAE-bransjen over de neste 20-25 årene. Dette gir unike muligheter for BAE-bransjen til å utvikle nye teknologier og forretningsmodeller i stor skala.  

Plattform for nyskaping

Klyngen skal være en samspillsarena for bransje, forskning, utdanning og innovasjon, der kunnskap og erfaringer kan utveksles og videreutvikles på tvers av sektorer. Målet er å etablere Nyhavna som en innovasjons- og teknologihub for framtidas byutvikling.

– Vi inviterer alle relevante aktører til å ta del i samarbeidet, sier Erik Erlien, daglig leder i Nyhavna Utvikling. 

– Skal vi lykkes, er vi avhengig av at vi samler fagmiljøene og skaper synergier. Gjennom samarbeid med ledende aktører, og med støtte fra blant andre Trondheim kommune og Trondheim Havn, ønsker vi å bygge en plattform for innovasjon og nyskaping som vil ha nasjonal og internasjonal betydning sier Erlien. 

Ambisiøse planer

Denne uken ble det signert en intensjonsavtale mellom partene. Et sentralt punkt i avtalen er at Veidekke og Norconsult ønsker å gå inn i langsiktige leieavtaler på området. Dette er avgjørende for å sikre finansiering til å realisere det første byggetrinnet.

– Nyhavna gir Norconsult i Trondheim en spennende plattform for samarbeid, fortsatt vekst og innovasjon. Gjennom klyngesamarbeidet kan vi utnytte synergier og dele kunnskap på tvers av sektorer, noe som kan skape verdi for hele bransjen, sier Øyvind Wanderås, direktør i Norconsult Trondheim. 

Avtalen inneholder også en felles intensjon om å samarbeide om utvikling, prosjektering og gjennomføring av Transittkaia Sør. Nyhavna Utvikling står som byggherre, med Veidekke som entreprenør og Norconsult som rådgivere. 

– Vi i Veidekke tror klyngesamarbeidet på Nyhavna vil styrke regionens konkurransekraft og bli en drivkraft for hele bransjen. Beliggenheten er ideell, og samspillet med FoU- og bransjeaktører åpner mange muligheter, sier Torgeir Wiig, direktør i Veidekke Bygg Trøndelag. 

Kjærkomment initiativ

- Dette synes vi er ambisiøse og offensive planer og vi er glade for at det settes tydelig fart bak utbygging og utviklingen på Nyhavna. Det er svært viktig for hele byen at vi kommer godt i gang og Nyhavna skal, den dagen området er ferdig utviklet, være en bydel med et mangfold av aktører, aktiviteter og byliv. Som kommune kan vi legge til rette for å både forsterke og hente ut synergieffekter fra kunnskaps- og næringsklynger. Her skal det skapes vekst og nye arbeidsplasser, og da er initiativet fra byggebransjen kjærkomment, sier Byråd for Byutvikling Lars Viko Gaupset (MDG).  

- Sett fra et næring -og miljøperspektiv synes vi det er ekstra stas at det er byggebransjen selv som ønsker å sette et tydelig miljøavtrykk på Nyhavna. Dette er en bransje som er i en rivende grønn utvikling og vi håper at de arealene som skal realiseres på Nyhavna blir et utstillingsvindu for hele landet når det kommer til forsking, innovasjon og teknologiutvikling. At det er lokale og toneangivende aktører som forener krefter er flott, det håper vi har en magneteffekt på økosystemet rundt, slik at klyngen virkelig kan vokse seg stor og attraktiv. Dette er første av sitt slag i Midt-Norge, og selvsagt skal den få vokse opp midt i Teknologihovedstaden, sier Byråd for Miljø, næring og samferdsel, Line Fjørstad (MDG).

Klyngesamarbeidet vil blant annet utforske områder som digitalisering og teknologi, bærekraft (ESG), energi, arkitektur og nye forretnings- og gjennomføringsmodeller. Dette vil styrke Trondheim som en attraktiv by for investeringer og innovasjon i BAE-næringen. Ambisjonen er å få etablert klyngesamarbeidet iløpet av høsten 2024.

– Vi mener Nyhavna er en ideell plassering for en slik klynge. Vi har allerede gode innovasjonsaktører og en sterk klyngekultur på området, blant annet med Fremtidens Industri og havromsklyngen. Ved å etablere en klynge for BAE-næringa, legger vi til rette for nye næringer og teknologier som vil gjøre Trondheim bedre og større, sier Erik Erlien. 

Fakta om næringsklynger:

  • En næringsklynge er en geografisk konsentrasjon av bedrifter, leverandører, utdanningsinstitusjoner og forsknings- og utviklingsaktører (FoU) som samarbeider innenfor samme bransje. 
  • Næringsklynger stimulerer til innovasjon, utvikling og økonomisk vekst ved å fremme samarbeid og kunnskapsdeling. Bedriftene i klyngen får bedre tilgang til spesialisert kompetanse, ressurser og testfasiliteter.
  • I Norge støtter det nasjonale klyngeprogrammet, finansiert av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, utviklingen av næringsklynger gjennom finansiell støtte, rådgivning og nettverksbygging. Programmet hjelper klyngene med å oppnå sine mål om økt innovasjon og konkurranseevne på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Om Nyhavna Utvikling:

Nyhavna Utvikling er et selskap etablert av Trondheim kommune og Trondheim Havn for å lede og gjennomføre arbeidet med en bærekraftig og lønnsom transformasjon av Nyhavna fra industrihavn til en attraktiv og urban del av byen. Arbeidet er forankret i våre verdier: Helhetlig, Autentisk og Visjonær. 

Om Norconsult:

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse.

Om Veidekke:

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 43 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Nøkkelord

Kontakter

Erik Erlien,
Daglig leder Nyhavna Utvikling AS, tlf.95263928, mail: erik.erlien@nyhavna.no

Øyvind Wanderås,
Direktør Norconsult Trondheim, tlf. 98206029, mail: oyvind.wanderas@norconsult.com

Torgeir Wiig,
Regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, tlf. 95020730, mail: torgeir.wiig@veidekke.no

Bilder

Intensjonsavtalen ble signert denne uken. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS og Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag.
Intensjonsavtalen ble signert denne uken. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS og Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag.
Last ned bilde
Et samstemt team står bak initiativet. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS, Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, Birgitte Strøm Kahrs, plansjef Nyhavna Utvikling AS og Marthe Brækstad,  prosjektutvikler Veidekke Bygg.
Et samstemt team står bak initiativet. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS, Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, Birgitte Strøm Kahrs, plansjef Nyhavna Utvikling AS og Marthe Brækstad,  prosjektutvikler Veidekke Bygg.
Last ned bilde
På befaring. Erlien viser hvor transformasjonen av Nyhavna vil starte. Fra venstre: Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag,  Øyvind Wanderås,  direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg og Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS.
På befaring. Erlien viser hvor transformasjonen av Nyhavna vil starte. Fra venstre: Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg og Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS.
Last ned bilde
Etablerer næringsklynge på Nyhavna. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS og Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag.
Etablerer næringsklynge på Nyhavna. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS og Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag.
Last ned bilde

Lenker

Om Nyhavna Utvikling AS

Nyhavna Utvikling AS ble stiftet i mars 2021 med det formål å utvikle og gradvis legge til rette for omforming og fornyelse av tidligere havneeiendommer i Trondheim Kommune. Dette gjelder store deler av eiendommene innenfor kommunedelplan Nyhavna og eiendommer på Vestre kanalhavn vest for Trondheim sentralstasjon. Selskapet eies av Trondheim kommune med 67% og Trondheim Havn med 33%.

Følg pressemeldinger fra Nyhavna Utvikling AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nyhavna Utvikling AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nyhavna Utvikling AS

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye