NBBL - Norske Boligbyggelag

Regjeringen må ikke fjerne strømstøtten for 300.000 husholdninger med fjernvarme

Del

NBBL er skuffet over NVEs forslag til ny fjernvarmepris som betyr å fjerne strømstøtten for folk med fjernvarme. – Folk med fjernvarme får vesentlig høyere kostnader enn folk som bruker strøm. Regjeringen må ikke fjerne strømstøtten for 300.000 husholdninger med fjernvarme, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Forslaget til NVE tar mer hensyn til fjernvarmeselskapenes inntjening enn husholdningenes kostnader, mener Bård Folke Fredriksen i NBBL.
Forslaget til NVE tar mer hensyn til fjernvarmeselskapenes inntjening enn husholdningenes kostnader, mener Bård Folke Fredriksen i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

NBBL er ikke overrasket over at NVE foreslår et prisgulv som sikrer fjernvarmeselskapene, men er skuffet over at NVE ikke setter et pristak som gir folk trygghet. NBBL mener at forslaget fra Vista Analyse, der prisen for fjernvarme settes lik en lokal varmepumpeløsning, er mye bedre. Forslaget til NVE tar mer hensyn til fjernvarmeselskapenes inntjening enn husholdningenes kostnader.

Så mye mer må fjernvarmekunder betale

Uten pristak på fjernvarme, og når strømstøtten forsvinner, må fjernvarmekunder betale tusenvis av kroner mer enn strømkunder. For en husholdningskunde med månedsforbruk 2500 kWh til oppvarming i en vintermåned med spotpris 3,00 kr/kWh vil ny prismodell bety følgende energikostnader:

  • Strømkunde: 2.500 x 1,12 = 2800 kr (inkludert 4700 kr i strømstøtte)
  • Fjernvarmekunde: 2500 x 1,80 = 4500 kr

Konsekvenser for fjernvarmekunder ved NVEs forslag

Priser pr kWh (inkl. mva.)

Strømpris

Strømstøtte ved el-bruk

Strømpris etter støtte ved el-bruk (Fjernvarmepris i dagens regulering)

Ny fjernvarmepris

Økt pris for fjernvarme

0,50 kr

0

0,50 kr

0,50 kr

 

1,00 kr

-          0,08 kr

0,92 kr

1,00 kr

0,08 kr

2,00 kr

-          0,98 kr

1,02 kr

1,40 kr

0,38 kr

3,00 kr

-          1,88 kr

1,12 kr

1,80 kr

0,68 kr

4,00 kr

-          2,78 kr

1,22 kr

2,20 kr

0,98 kr

5,00 kr

-          3,68 kr

1,32 kr

2,60 kr

1,28 kr

Fjernvarmekunder betaler allerede mer for energi enn strømkunder

Husholdninger med fjernvarme betaler allerede nå mer for energien enn strømkundene, også med dagens prisregulering.

Ekstrakostnader for fjernvarmekundene knytter seg til:

  • Varmetap i kundenes anlegg, som kan være mellom 10 og 30 prosent
  • Måling, avregning og fakturering av varmen internt i et boligselskap, som kan gi husholdningene med fjernvarme en ekstraregning på 1000-1500 kroner i året. Denne kostnaden er inkludert i strømprisen.
  • Høyere pris på strøm, pga. ny nettleiemodell med høye fastledd/kapasitetsledd, som gjør at kunder med lavt forbruk betaler en forholdsmessig mye høyere nettleie pr. kWh enn kunder med høyt forbruk. Virkningen av dette kan være opptil 50% høyere strømpris for kunder med lavt forbruk.

NBBLs motforestillinger

NVE har foreslått en ny prismodell for fjernvarme, som setter en ny øvre grense for prisen fjernvarmeselskapene kan ta, samtidig som det innføres et gulv for å sikre at fjernvarmeselskapene ikke må følge prisingen i strøm-markedet ved svært lave strømpriser.

NBBL er spesielt bekymret for at modellens øvre pristak gir fjernvarmekundene store ekstrakostnader. Dagens strømstøtte slår inn ved spotpris på 73 øre/kWh, og sikrer både strømkundene og fjernvarmekundene 90% kompensasjon over denne prisen.

Forslag til ny fjernvarmepris innfører en skjerming på spotpris først ved 100 øre/kWh, og sikrer fjernvarmekundene kun 60 % kompensasjon over denne prisen. Det vil i realiteten bety at fjernvarmekundene må betale mer enn strømkundene i perioder med høye kraftpriser. Høye kraftpriser opptrer stort sett om vinteren når det er kaldt, og forbruket i husholdningene er som høyest.

Dagens fjernvarmepris referer seg ofte til midlere spotpris på kraft over en måned. NVE nye prisforslag innfører timesmåling, tilsvarende spotpris på strøm som de fleste husholdningene velger i sine strømavtaler.

Les også: Forbrukerrådet, historiske strømpriser spot, med og uten strømstøtte

Fakta

  • Fjernvarmeselskapene leverer ca 1,7 TWh til husholdninger. Det tilsvarer ca. 300.000 leiligheter.
  • De fleste husholdningene er pålagt fjernvarme gjennom tilknytningsplikt, og har ingen mulighet til å bytte mellom ulike fjernvarmeselskap, slik strømkundene har.

Norske fjernvarmeselskap har relativt god lønnsomhet med dagens prisregulering. 

Nøkkelord

Kontakter

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye