Rambøll

Prosjektperfeksjon på Hitra – slik ble Mowis verdensledende fabrikk til

Del

Når Mowis topp moderne anlegg for lakseforedling på Jøsnøya i Hitra kommune nå offisielt er åpnet, har Rambøll bidratt i flere faser for å sikre at anlegget fremstår som det ypperste innen havbruksindustrien. 

Mowis nye fabrikk på Jøsnøya åpnet offisielt 19. juni
Mowis nye fabrikk på Jøsnøya åpnet offisielt 19. juni Foto: Melisa Fajkovic, Rambøll

Rambøll har fulgt prosjektet tett fra starten i 2014 til anlegget nå står ferdig. Vi har bidratt med konseptutvikling, forprosjekt og grunnlag for investeringsbeslutning, etterfulgt av spesifikasjoner og anskaffelser. Deretter har vi bistått under gjennomføringen, inkludert samspillsfase, detaljprosjektering og utførelse, forteller Johan Magnor Hansen, prosjektdirektør i Rambølls industrisatsing. –Etter åpningen kan vi se tilbake på ti år som byggherrerådgiver i dette omfattende prosjektet.

–Rambøll har med sitt «lakseteam» vært med oss siden starten for 10 år siden. I et så omfattende prosjekt har det vært naturlig, og helt nødvendig, å benytte rådgivertjenester for å ivareta vårt behov for ekspertise og kontroll, sier Kolbjørn Jektvik, prosjektleder for Mowi Midt-Norge. Rambøll har de siste 10-15 årene bidratt inn i en rekke tilsvarende prosjekter. Mowi Jøsnøya er det første «Green Field»-anlegget som bygges i Mowi-regi i Norge for prosessering av laks. Rambølls ekspertise og erfaringsbase fra tilsvarende anlegg har derfor vært svært nyttig for Mowi, fortsetter han.

Modell for minimering av avvik og konflikt
Store og omfattende prosjekter involverer et stort antall leverandører og entreprenører. Dette krever god koordinering. Rambølls prosjektleder for produksjon, Terje Winther, trekker frem det komplekse arbeidet med mange entrepriser som skulle koordineres, med hele sytten ulike kontrakter.
–Noe av det som har bidratt til å gjøre dette til et vellykket prosjekt er at vi satte opp en helthetlig kontraktstruktur og kontrakter som dekket alle grensesnittene i prosjektet. Med det minimerte vi risikoen for avvik og konflikter i byggefasen, sier Terje Winther. Dette bekreftes av prosjekterings- og disiplinleder Bjørn-Viggo Hagan i Rambøll.
–Når det nå går mot overtakelse og sluttoppgjør er det minimalt med uavklarte saker. Dette henger sammen med den stødige styringen og gjennomføringen i utførelsesfasen hvor alle endringer tas underveis. Johan Magnor Hansen understreker betydningen av å ha brukt Rambølls prosjektmodell for å styre prosjektet, inkludert entreprisestrategi, grensesnitthåndtering og oppfølging av leveranser.
–Vi har jobbet tett med Mowi gjennom alle prosjektfasene, og dette har vært et viktig bidrag til at prosjektet er realisert med god kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammene, påpeker Johan Magnor Hansen.

Prosjektet bidrar i Mowis bærekraftsprogram
Det er lagt stor vekt på å redusere klima- og miljøavtrykk fra det nye anlegget. Sjøvannskjøling og varmegjenvinning gir redusert energiforbruk, og et nytt renseanlegg gir mindre utslipp. Nye løsninger for mottak av fisk og samlokalisering med emballasjefabrikk gir mindre utslipp av klimagasser. Kvalitet og mattrygghet har også vært prioriterte områder i utviklingen av anlegget.

Det er satset stort på automatisering og digitalisering. Dette bidrar til å effektivisere produksjonen og redusere kostnader, som videre vil styrke Mowis posisjon i et konkurransepreget marked. Anlegget er også utviklet med fleksibilitet for fremtidig utvikling.  

Spesialkompetansen har vært viktig
Ved siden av å ha stått for byggherrerådgivning i prosjektet, har Rambøll bistått Mowi med å få på plass utslippstillatelser for anlegget.

Rambøll har samarbeidet med PPM Prosjekt som har bistått med disiplinledelse, byggeplassledelse og SHA koordinering, og har også hatt samarbeid med Arkitekt Øystein Thommesen AS for konseptutvikling og forprosjektet.

–I tillegg til rådgiverne som har deltatt i stort omfang så har Rambøll hatt tilgang på spesialkompetanse for spesifikke enkeltfag og spesielle utredninger. Dette har også vært svært viktig for Mowi, sier Kolbjørn Jektvik.

TJENESTER LEVERT: 

  • Prosjektledelse
  • Planlegging 
  • Kostnadsestimat, grunnlag for investeringsbeslutning 
  • Spesifikasjoner og innkjøp 
  • Disiplinledelse Bygg, Støttesystemer, Prosessutstyr 
  • Bistand til utslippstillatelser 
  • Prosjekteringsledelse, BIM-koordinering, ITB-koordinering 
  • Fagrådgiving RIB, RIV, RIE, RiBr, RiAku, RIVA
  • Byggeplassledelse og SHA koordinering 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra resespsjonsområdet i den nye fabrikken til Mowi
Fra resespsjonsområdet i den nye fabrikken til Mowi
Last ned bilde
Laksen fraktes fra bløggebåten inn i fabrikken.
Laksen fraktes fra bløggebåten inn i fabrikken.
Last ned bilde
Avansert teknologi sørger for en trygg og effektiv produksjon.
Avansert teknologi sørger for en trygg og effektiv produksjon.
Last ned bilde
Nye produksjonslokaler sikrer et trygt arbeidsmiljø.
Nye produksjonslokaler sikrer et trygt arbeidsmiljø.
Last ned bilde
Fabrikken åpnet offsielt 19. juni etter en periode med prøveproduksjon.
Fabrikken åpnet offsielt 19. juni etter en periode med prøveproduksjon.
Last ned bilde
Bjørn-Viggo Hagan, Johan Magnor Hansen, Kolbjørn Jektvik og Terje Winther.
Bjørn-Viggo Hagan, Johan Magnor Hansen, Kolbjørn Jektvik og Terje Winther.
Last ned bilde
Kolbjørn Jektvik, Mowi
Kolbjørn Jektvik, Mowi
Last ned bilde
Johan Magnor Hansen, prosjektdirektør Rambøll
Johan Magnor Hansen, prosjektdirektør Rambøll
Last ned bilde

Om oss

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye