Lyse

Solør Bioenergy Group kjøper Lyses nærvarmevirksomhet

Del

Solør Bioenergy Group kjøper Lyses nærvarmevirksomhet på Nord-Jæren. Salget inkluderer ikke Lyses fjernvarmevirksomhet.

Solør kjøper Lyses nærvarmesentralen på Nord-Jæren
Solør kjøper Lyses nærvarmesentralen på Nord-Jæren

- Med oppkjøpet av nærvarmevirksomheten på Nord-Jæren styrker Solør Bioenergi sin satsing i Sør-Vest, sier Hans M. Moss, styreleder i Solør Bioenergi Varme AS

Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på trebrensel og har over 900 000 brukere på 300 ulike lokasjoner i Norge og Sverige.

Nærvarmeanleggene forsyner mindre områder med varme til oppvarming og tappevann. Disse anleggene benytter lokale energisentraler som er basert på naturgass, biogass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse. Det totale salget er på ca. 45 GWh nærvarme hvert år, fordelt på 30 GWh til privatkunder og boligselskap og 15 GWh til næringskunder.

Vil fase ut naturgass
I dag drives nærvarmeanleggene i hovedsak på fossil naturgass og må bygges om for å bli klimanøytrale.

Lyse har vurdert at bioenergi i form av pellet og flis er det mest aktuelle på de fleste nærvarmeanleggene og dermed den mest rasjonelle løsningen for en grønn omstilling. Solør Bioenergi har god kunnskap og erfaring fra anlegg basert på dette.

- Solør Bioenergy Group er en profesjonell og ledende aktør innen bioenergi og har både eierskap og forståelse for denne verdikjeden fra før. Vi tror derfor at de kan tilby kundene våre en raskere og mer kostnadseffektiv overgang til klimanøytrale løsninger basert på trebrensel enn om vi skulle gjort det selv, sier Marianne Frøystad Ånestad, konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi i Lyse.

Kundene fikk beskjed i dag om at de nå blir overført til Solør.

- Vi er svært glade for å ønske nye kunder fra Lyse velkommen til vår bioenergi-familie. Vi har inngått en avtale om at Lyse skal drifte anleggene i en periode, og det meste vil være som før, sier Moss i Solør Bioenergi.

Allerede etablert i regionen
Kjøpet omfatter nærvarmesentralene på Tastarustå, Hundvåg, Søra Bråde, Eiganes, Gauselbakken, Gausellia, Sola (Kongshaug), Grannesbakken, Jåsund, Myklebust, Risavika, Bryne (Eivindsholen) og Sandnes (Brattebø). Salget inkluderer ikke Lyses fjernvarmevirksomhet.

Solør Bioenergi holder allerede til på flere steder i regionen, blant annet i Sola, Grødaland, Kviamarka og Vigrestad. Her leveres varme til industrivirksomhet og fjernvarme til flyplassområdet.

- Vi ser frem imot å støtte opp under utvikling og vekst i regionen gjennom å tilby utvikling av bærekraftige energiløsninger. På lenger sikt vil vi bygge om energisentralene en etter en og fase ut naturgass, avslutter Moss.

Lyse bygger nå ny fjernvarmetrasé fra Paradis til Bjergsted. Nærvarmesentralen i Bjergsted skal kobles på fjernvarmenettet og er derfor ikke en del av salget.

Om Solør Bioenergy Group:
Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på trebrensel med 900 000 brukere hver dag. Vi er lokalisert på 300 lokasjoner, hovedsakelig i Sverige og Norge, hvor vi produserer og distribuerer fjernvarme, damp og strøm til boliger, bedrifter, offentlig virksomhet og industri. Vår virksomhet omfatter også energigjenvinning av impregnert trevirke og produksjon av biobrensel, samt drift og vedlikehold av kommunale og private VA-anlegg.

Om Lyse:
Lyse er et norsk energi- og telekonsern. Vi bygger samfunnskritisk infrastruktur og gjennom merkevarene Lyse, Altibox og Ice produserer og leverer vi strøm, internett, mobil og underholdningstjenester. Vi har virksomhet i hele Norge, har hovedkontor i Stavanger og teller over 2000 ansatte. Vi er heleid av 14 kommuner og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet. Vårt totale bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2023 var på 6,37 milliarder kroner.

Nøkkelord

Kontakter

For nærmere opplysninger kan følgende kontaktes:

Hans M. Moss, Styreleder Solør Bioenergi Varme AS, +47 900 87 225

Pär Westborg, Markedsdirektør Solör Bioenergi Group, +46 76 777 76 72

Atle Simonsen, Kommunikasjonssjef Lyse, + 47 920 36 938

Marianne Frøystad Ånestad, Konserndirektør infrastruktur, + 47 971 05 140

Bilder

Kart over fjernvarmenett og nærvarmesentraler
Kart over fjernvarmenett og nærvarmesentraler
Last ned bilde

Lenker

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye