Nærings- og fiskeridepartementet

Nytt og enklere regelverk for innrapportering til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret: - En forenkling med stor betydning for næringslivet, frivilligheten og offentlig sektor.

Del

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret er de viktigste kildene til grunndata om norske virksomheter, både innenfor næringslivet, frivilligheten og offentlig forvaltning. I dag har Nærings- og fiskeridepartementet sendt på offentlig høring forslag til et nytt og enklere regelverk for disse registrene.

– Forslagene vi legger frem er en kraftig forenkling ved å legge til rette for digitale løsninger, samtidig som regelverket blir enklere å forstå. Det sparer brukerne for mye tid. Målet er at et mer forståelig regelverk gjør at brukerne har mindre behov for ekstern hjelp, at flere leverer inn opplysninger slik de plikter og at det blir enklere å kontrollere at regelverket etterleves. Dette vil rett og slett gjøre det enklere å starte og drive næringsvirksomhet, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Forslaget omfatter ny lov om Enhetsregisteret, ny lov om Foretaksregisteret og nye forskrifter til lovene. Høringsfristen er 20, september i år.

– Jeg er opptatt av at folk og bedrifter skal bruke mindre tid på skjemaer og byråkrati, og få raskere svar når de henvender seg til det offentlige. Svært mange innenfor næringsliv, frivilligheten og offentlig sektor skal rapportere opplysninger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og opplysninger i registrene brukes av mange hver eneste dag. Dagens regelverk er opprinnelig fra 80- og 90- tallet, og er overmodent for oppdatering slik at det er tilpasset dagens samfunn, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

> Se høringsdokumentene

Faktaboks:

Overordnet om forslagene i høringsnotatet

  • Forslagene omfatter et nytt og oppdatert regelverk for Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. I høringsnotatet foreslås det nye lover og forskrifter som skal erstatte foretaksregisterloven fra 1985 og enhetsregisterloven fra 1994 og de mest sentrale forskriftene til disse lovene. Enkelte nyere forskrifter til lovene vil kunne videreføres uendret.
  • Lov- og forskriftsforslagene omfatter å oppdatere regelverket i tråd med den teknologiske utviklingen, legge til rette for enklere prosesser ved registrering, modernisere språket, gi regelverket en mer oversiktlig innretning og struktur, fjerne bestemmelser som ikke lenger har rettslig og praktisk betydning, og unngå dobbeltregulering.

Om Enhetsregisteret og Foretaksregisteret 

  • Enhetsregisteret registrerer grunndata om virksomheter, og tildeler det unike nisifrede organisasjonsnummeret. Enhetsregisteret er sammen med blant annet Folkeregisteret og grunnboken én av de nasjonale felleskomponentene som bidrar til å gi innbyggerne mer enhetlige digitale tjenester på tvers av forvaltningen. Foretaksregisteret samler, kontrollerer, registrerer og tilgjengeliggjør opplysninger om alle norske næringsdrivende foretak til enhver som har behov for informasjon om aktører i næringslivet.
  • Enhetsregisteret og Foretaksregisteret er de viktigste kildene til grunndata om norske virksomheter, både innenfor næringslivet, frivilligheten og offentlig forvaltning. Enhetsregisteret inneholder grunndata om ca. 1,1 millioner virksomheter, hvorav om lag 530 000 også er registrert i Foretaksregisteret.
  • Informasjon i registrene er offentlig tilgjengelig på Brønnøysundregistrenes nettsider. I 2023 ble det gjort om lag 3,4 milliarder oppslag i Enhetsregisteret.

Kontakter

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye