Diakonhjemmet

Beste behandling ved hoftebrudd?

Del

Det skal de nå finne ut gjennom HIFSAT-studien. Det er et samarbeidsprosjekt mellom REMEDY-senteret ved Diakonhjemmet sykehus, Ahus og Ullevål sykehus (OUS). 406 pasienter skal undersøkes over flere år for å finne svar på om en kirurgisk metode er bedre enn en annen.

En kvinnelig kirurg
Maren Paus, LIS 3-lege, har HIFSAT-studien som sitt doktorgradsprosjekt. Hun jobber halvparten av tiden ved Avdeling for ortopedi og resten som stipendiat ved Enhet for klinisk forskning, Diakonhjemmet sykehus. Diakonhjemmet sykehus, Øyvind Røsøvåg Hagen

På ortopedisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus er HIFSAT-studien i full gang. Den omfattende studien skal sammenligne to ulike operasjonsmetoder for å sette inn halvproteser hos eldre pasienter med hoftebrudd. Studien tar for seg den tradisjonelle metoden, hvor hoftemuskelen gluteus medius løsnes for å få tilgang til hofteleddet, og en ny muskelbesparende bakre metode kalt SPAIRE.

– Standard metode er å løsne gluteus medius-muskelen for å komme til hofteleddet, noe som kan føre til halting og smerter hos cirka 20 prosent av pasientene etter operasjonen. Selv om muskelen sys på plass igjen, kan noen sting ryke eller muskelen bli svak, forklarer doktorgradsstipendiat og LIS 3 (lege i spesialisering) i ortopedi, Maren Paus.

Den nye metoden, SPAIRE, unngår å løsne muskelen. Det reduserer risikoen for halting og smerter. Metoden gir også økt stabilitet og reduserer risikoen for at protesen går ut av ledd.

Viktigheten av optimal behandling

Eldre pasienter med hoftebrudd er en sårbar gruppe som trenger best mulig behandling for å komme seg raskt og godt etter operasjonen. HIFSAT-studien har som mål å forbedre behandlingsmetodene og potensielt endre praksis både nasjonalt og internasjonalt.

Langsiktig oppfølging

Etter halvannen måned er 25 pasienter inkludert i studien, noe som har overgått forventningene. Ortopedene på vakt har gjort en imponerende jobb med å inkludere pasienter.

Pasientene blir spurt om de vil delta i studien før operasjon, og deretter følges de i to år. Hovedmålet er å finne ut om den ene kirurgiske metoden gir bedre resultater enn den andre. I tillegg måles livskvalitet, lengde på sykehusopphold og proteseplassering.

Foto%20av%20seks%20mennesker%20i%20et%20sykehusmilj%F8
Ortopedisk sengepost A ved Diakonhjemmet sykehus har spesialisert seg på behandling av eldre med hoftebrudd. Diakonhjemmet sykehus, Øyvind Røsøvåg Hagen

Team og sengepost i verdensklasse

Teamet bak studien består i tillegg til Maren Paus, som har studien som sitt PhD-prosjekt, blant annet av prosjektleder, postdoc og overlege ved Avdeling for ortopedi, Mads Sundet, nestleder i REMEDY, og leder ved Enhet for klinisk forskning, Siri Lillegraven, LIS 3 og postdoc Ulf Sundin, overlege Kristian Sydnes på Avdeling for ortopedi,  fysioterapeut, rådgiver og PhD ved Avdeling for klinisk aktivitet (AKA), Sylvia Sunde og Haldor Valland, avdelingsoverlege ved Avdeling for ortopedi.

Ortopedisk sengepost A ved Diakonhjemmet sykehus har i over 10 år vært spesialavdeling for hoftebrudd og behandler pasienter fra åtte av Oslos 15 bydeler. Avdelingen er kjent for sin høye kvalitet på behandlingen og har 22 sengeplasser samt eget akuttmottak for hoftebruddpasienter.  

Klinikkleder Magne Flatlandsmo ved Klinikk for anestesi og kirurgi understreker betydningen av å tilby optimal behandling for eldre med hoftebrudd. Gjennom HIFSAT-studien bidrar man til å videreutvikle pasientbehandlingen både lokalt og internasjonalt.

– Behandlingen av eldre med hoftebrudd har vært et utviklings- og satsingsområde for klinikken i flere år. Gjennom HIFSAT-studien tar Diakonhjemmet ansvar for å videreutvikle pasientbehandlingen, ikke bare lokalt, men både nasjonalt og internasjonalt, sier klinikkleder Magne Flatlandsmo, Klinikk for anestesi og kirurgi.

Les mer om studien: HIFSAT (remedy-senter.no)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En kvinnelig kirurg
Maren Paus, LIS 3-lege, har HIFSAT-studien som sitt doktorgradsprosjekt. Hun jobber halvparten av tiden ved Avdeling for ortopedi og resten som stipendiat ved Enhet for klinisk forskning, Diakonhjemmet sykehus.
Last ned bilde
Foto av seks mennesker i et sykehusmiljø
Ortopedisk sengepost A ved Diakonhjemmet sykehus har spesialisert seg på behandling av eldre med hoftebrudd.
Last ned bilde

Lenker

Om Diakonhjemmet

www.diakonhjemmet.no
www.diakonhjemmethage.no

Følg pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Norske helseforskere i front for klima16.5.2024 08:15:00 CEST | Pressemelding

Helsesektoren er ansvarlig for store klimagassutslipp. To ledende forskningsmiljøer i Norge tar nå internasjonalt initiativ til å beregne klimaavtrykk i forkant av medisinske behandlinger. Målet er å tilby helsetjenester til beste for både pasienten og planeten. Disse ambisjonene er nylig publisert i det høyest rangerte medisinske tidsskriftet internasjonalt, The New England Journal of Medicine[1]. [1] The New England Journal of Medicine (NEJM) er det mest siterte vitenskapelige tidsskriftet i verden, uansett fag, med en impact factor på 158.5.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye