Landbruksdirektoratet

Høy risiko for utbrudd av stor granbarkbille

Del

I 2023 var det svært høye fangstverdier av granbarkbille. Under billenes fluktperiode i mai 2024 var det varmt og tørt i sør-Norge. Denne kombinasjonen gir høy risiko for utbrudd i deler av sør- og østlandet.

Fellefangstene viser hvor man har fått mange biller i fellene i 2024
Fellefangstene viser hvor man har fått mange biller i fellene i 2024 Nibio

Fangstverdier fra første og andre tømming i 2024 er svært høye i flere av de kommunene som ble rammet av storm og vindfellinger vinteren 2021/22. Dette fremkommer i barkbilleovervåkingen for deler av sør- og østlandet (sone 1 og 2).

–Hvis det kommer en billetopp i 2024 som følge av vindfellingene for tre år siden, er det nå risikoen for utbrudd av stor granbarkbille er på det høyeste, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Tømmer skal raskt fraktes ut av skogen etter hogst

Tømmer som er hogd må ikke bli liggende, men transporteres ut av skogen før klekking av skadegjørende insekt. Dette reduserer risikoen for utbrudd, og er nedfelt som et krav i bærekraftforskriften.

Gran hogd før 1. juli skal være transportert bort innen 15. juli. Gran som blir hogd i juli skal transporteres bort innen fire uker.

Skogeier må følge med i egen skog

Vi anbefaler skogeiere å gå inn på barkbilleovervåkingen i Skogportalen hos Nibio. Her kan du som skogeier se om din skog er ekstra utsatt. I listen under her minner vi også om hvilke tiltak som bør prioriteres for å unngå angrep. 

Prioriteringsliste tiltak for å unngå barkbilleangrep i 2024

Prioriteringslista er utarbeidet av NIBIO etter forespørsel fra Landbruksdirektoratet. Den er fremlagt for skognæringa, og det er enighet blant aktørene om prioritering og tiltak.

Prioritet

Tiltak

Merknad til tiltaket

1

Prioriter bestand svekket av vind eller tørke eller barkbiller.

Granbarkbillen foretrekker svekkede trær for egglegging. Billene som produseres i drepte trær overvintrer nær mortreet. Senere kan billene angripe tilstøtende, frisk skog.

2

Prioriter bestand som ligger i områder med mye skadet eller stresset granskog.

Svekket eller døende gran, som følge av vindfellinger eller tørke, gir billene materialer til å oppformere seg i. Etter hvert kan billene angripe tilstøtende, frisk skog.

3

Prioriter tørkeutsatt skog, slik som gran plantet på mer typiske furulokaliteter.

Tørkeutsatte områder har flere biller, trolig fordi trærne er tørkestresset og mer sårbare for billeangrep.

4

Unngå å sette igjen flatekanter mot hogst¬moden, gran-dominert skog. Prioriter hogst av bestand som står slik til.

Flatekanter er sårbare for bille¬angrep, men bare hvis trærne som står igjen er gran over en viss størrelse (> 20 cm dbh). Sol- og vindutsatte bestandskanter er mest utsatt for angrep, trolig fordi trærne er stresset av plutselig fristilling. Merk at også etablering av skogsbilveier introduserer kanter i landskapet.

5

Prioriter bestand med høy granandel fremfor blandingsskog og rene løv- og furubestand.

Granbarkbillen foretrekker områder med høyt volum av gran. Den går ikke på furu og løvtrær, og er mindre tallrik i blandingsskog.

6

Prioriter bestand som ligger i områder med mye hogst-moden granskog (hkl. IV og V).

Granbarkbillen foretrekker områder med høyt volum av gran. Under utbruddet på 1970-tallet var skadene av granbarkbillen størst i kommuner med høyt granvolum.

7

Prioriter områder som hadde høye billefangster i årets barkbilleovervåking (2023).

Faren for oppformering av biller med påfølgende utbrudd er størst der billene er mest tallrike i utgangspunktet. Merk at det er viktig å se på fangstene i flere lokaliteter over litt større områder for å vurdere bestandsstørrelsen, da svært lokale forhold kan gi høye fangster ved enkelt-lokaliteter.

8

Prioriter bestand i lavereliggende områder.

Under utbruddet på 1970-tallet var det mest angrep under 400 moh.

9

Prioriter soleksponerte og/eller sørvendte li-sider.

Det er mer biller i varmere områder, særlig når sommerens snitt-temperatur (april-august) er høyere enn 13-14 grader. Billene foretrekker varmere lokaliteter og trærne er kanskje mer stresset der. Men merk at normalt kjølige lokaliteter også kan være varme i gitte år. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fellefangstene viser hvor man har fått mange biller i fellene i 2024
Fellefangstene viser hvor man har fått mange biller i fellene i 2024
Last ned bilde
Barkbilleangrep i tørrgran
Barkbilleangrep i tørrgran
Last ned bilde
Silje Stavdal, Landbruksdirektoratet
Silje Stavdal, Landbruksdirektoratet
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Følg pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruksdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye