Kystverket

5-års markering for kampen mot ulovlig fiske

Del

Kystverket og Fiskeridirektoratet er sterkt involvert i den globale kampen mot fiskerikriminalitet. Gjennom initiativet Blue Justice har Analyseenheten i Vardø en sentral rolle, og i tillegg lager BarentsWatch nå et felles digitalt verktøy for over 60 av verdens kyststater.

Interessen var stor for den digitale samhandlingsplattformen Blue Justice Community. Her er det leder for BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja, som forklarer hvordan verktøyet fungerer.
Interessen var stor for den digitale samhandlingsplattformen Blue Justice Community. Her er det leder for BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja, som forklarer hvordan verktøyet fungerer.

Blue Justice-initiativet er en viktig del av Norges kamp mot fiskerikriminalitet i det globale sør. Fem års arbeid blir markert med en konferanse som avholdes på Oscarsborg ved Drøbak denne uken. Her ble kommunikasjonsverktøyet fra BarentsWatch lansert tirsdag, og de to neste dagene skal et 20-talls kystnasjoner få opplæring i systemet.

Med tjenesten, som har fått navnet Blue Justice Community, kan myndigheter samarbeide på tvers av maritime grenser. I tillegg til overvåkning av den ulovlige fiskeriaktiviteten, etableres det en felles kunnskapsdatabase der samhandling skjer mellom en rekke nasjoner.  Denne digitale kommunikasjonsplattformen som BarentsWatch nå utvikler bidrar til et samarbeid mot fiskerikriminalitet som både er sikkert og effektivt.

Deler på norsk ekspertise

Allerede nå får mer enn en tredjedel av verdens kyststater tilgang til norsk satellittdata og ekspertise, som de kan bruke til å overvåke sine egne farvann. Dette skal være et bidrag til å bekjempe de store utfordringene med organisert økonomisk kriminalitet som tømmer havet for ressurser verdt milliarder av kroner.

Analyseenheten i Vardø fungerer i denne sammenheng som det internasjonale sporingssenteret for Blue Justice. Enheten samler og analyserer data om aktiviteten i mer enn bare norske kyst- og havområder. Denne ekspertisen gir verdifull informasjon til de deltakende land. Gjennom den digitale plattformen gis det tilgang til denne informasjonen, slik at landene selv kan analysere dataene og bruke dette til å bekjempe fiskerikriminalitet. Dette initiativet er unikt siden Norge her kombinerer statlig fagkunnskap med digitalisering og datadeling, og deler dette globalt.

En trussel mot havets bærekraft

Bidraget spiller en viktig rolle i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål. Organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien truer havets bærekraft og maritime økosystemer, og berøver lokale samfunn gjennom tap av arbeidsplasser og ressurser.

﹘Å bekjempe fiskerikriminalitet er svært viktig for en stor maritim nasjon som Norge. Gjennom Blue Justice deler vi nå teknologi og ekspertise med mange andre land for å løse et globalt problem, forklarer avdelingsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Det norske sporingssenteret i Vardø, bemannet med analytikere fra Kystverket og Fiskeridirektoratet, kan både tilby AIS-data fra norske satellitter og assistanse i tolking av disse. Sporing av fiskefartøy kan bli et avgjørende verktøy for disse landene.

﹘Dialog og erfaringsutveksling med berørte land er nødvendig for å forstå omfang og operasjonsmønster som grunnlag for effektiv bekjempelse.

Dimmen viser til at norske myndigheter lenge har vært en pådriver for et felles internasjonalt initiativ mot fiskerikriminalitet og finansierer allerede et prosjekt for å bekjempe fiskerikriminalitet under FNs utviklingsprogram (UNDP). Blue Justice Community vil være et viktig tillegg til dette arbeidet.

Fakta:

  • Norge lanserte «Blue Justice-initiativet» i 2019 for å bistå i implementeringen av den Internasjonale erklæringen om grensekryssende fiskerikriminalitet (Københavnerklæringen). Satsingen skal bistå land med å forebygge identifisere tiltak mot fiskerikriminalitet internasjonalt, spesielt i sårbare regioner. Initiativet følges opp av FNs utviklingsprogram (UNDP) og inngår i et samarbeid med en rekke andre norske etater og internasjonale samarbeidspartnere.
  • Initiativet adresserer problemet med ulovlig fiske, som igjen fører til hvitvasking av penger og menneskehandel knyttet til organisert kriminalitet.
  • Tirsdag 18. juni var det en 5-års markering for Blue Justice på Oscarsborg festning utenfor Oslo. I etterkant av markeringen vil det være opplæring av overvåkningsverktøyet for en rekke av de involverte nasjonene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

På markeringen av fem år med Blue Justice var Kystverket på plass. Her med henholdsvis avdelingsdirektør Arve Dimmen og leder for BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja.
På markeringen av fem år med Blue Justice var Kystverket på plass. Her med henholdsvis avdelingsdirektør Arve Dimmen og leder for BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja.
Last ned bilde
Under markeringen tirsdag ble det også tid til et fellesbilde ved Oscarsborg festning.
Under markeringen tirsdag ble det også tid til et fellesbilde ved Oscarsborg festning.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Kronikk: «No easy day» – Kystverket i totalforsvaret4.7.2024 10:25:04 CEST | Pressemelding

Frå vår fredelege plett i nord observerer vi på litt avstand eit auka press mot demokratiske verdiar, og at den alminnelege rettssikkerheita vert utfordra. Vi ser tendensar til at tradisjonelle grenser mellom fred, krise og krig er meir uklare, og at oppfatninga av kva som er legitime og illegitime mål er i spel. Likeins kan ein sjå døme på at skiljelinjene mellom sivil og militær aktivitet er mindre tydeleg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye