Apotekforeningen

Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

Del

I år må apotekene starte leteaksjoner etter over en million legemiddelpakninger. I halvparten av tilfellene finner apotekene en løsning. 97 prosent av pasientene får umiddelbart utlevert det som er skrevet på resepten.

Bilde av Hanne Andresen
– Fremdeles har norske apotek en høy leveringsgrad, og de klarer å finne løsninger for omtrent halvparten av dem som opplever legemiddelmangel, sier farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen. Foto: Nicolas Tourrenc

Det viser beregninger på bakgrunn av en fersk kartlegging av legemiddelmangel apotekbransjen har gjennomført. Undersøkelsen gjelder ikke leveranser til sykehus og institusjoner.

– Fremdeles har norske apotek en høy leveringsgrad, og de klarer å finne løsninger for omtrent halvparten av dem som opplever legemiddelmangel.  Realiteten er likevel at opp mot 500 000 mangelsituasjoner resulterer i at pasienten må forlate apoteket uten en umiddelbar løsning årlig, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Legemiddelmangel er en global utfordring og apotekene legger ned et stort arbeid for å unngå at pasientene rammes.

Må lete etter over en million legemiddelpakninger

Av de tre prosentene som ikke umiddelbart får nøyaktig det de skulle ha, finnes det gode løsninger for omtrent halvparten. Det viser undersøkelsen som ble gjennomført i 49 apotek i mars. Ofte kan legemidlene eller alternativer bestilles fra grossisten og leveres i løpet av kort tid. I 1,7 prosent av tilfellene kunne heller ikke legemiddelgrossisten levere det apoteket ønsket å bestille. Det tilsvarer 1,1 millioner pakninger årlig.

– For denne gruppen må apotekansatte undersøke ulike alternativer. Har en annen grossist legemiddelet på lager? Finnes det andre apotek i nærheten som fortsatt har legemidlet? Finnes det andre pakningsstørrelser eller styrker som kan brukes? Har pasienten allerede nok legemiddel til å vente på neste leveranse? Dette er bare eksempler på noen av vurderingene som gjøres i dialog med pasienten, sier Andresen.

Dette arbeidet tar tid, og dette er tid som heller burde vært brukt på veiledning i riktig legemiddelbruk og annen viktig kommunikasjon.

De aller fleste får det de skal ha

Det er stor oppmerksomhet om legemiddelmangel i mediene. Imidlertid viser kartleggingen at 97 prosent av pasientene fremdeles får nøyaktig det de skal ha umiddelbart i apotekene.

– Likevel må ikke legemiddelmangel bagatelliseres. Det krever stadig mer arbeid av apotekene og legemiddelgrossistene å sikre god tilgang til legemidler.

– For de flere hundretusen pasientene som rammes årlig og for apotekene, oppleves legemiddelmangel som et stort problem. Legemiddelmangel fører til utrygghet, frustrasjon, økte kostnader og for noen pasienter blir helsetilstanden forverret, sier Hanne Andresen.

350-550 000 tilfeller uten løsning

Når apoteket ikke kan skaffe nøyaktig det legen har forskrevet, har halvparten av de berørte pasientene likevel fått tilfredsstillende behandlingsalternativer. I de resterende tilfellene, vet vi med sikkerhet at halvparten ikke fikk noen løsning.

– Oppsummert indikerer kartleggingen at i 350 000-550 000 tilfeller årlig, må pasientene forlate apoteket tomhendt eller uten et umiddelbart alternativ, sier Andresen. I mange av disse tilfellene må pasientene kontakte fastlegen for å få vurdert alternativ behandling.

Disse legemidlene manglet hyppigst

De legemidlene det oftest ble rapportert om mangel på i kartleggingen i mars, var:

Kartleggingsrapporten blir presentert på et webinar 19. juni kl. 08.30, og vil samtidig bli publisert på apotek.no. Webinaret blir også tilgjengelig på nettsiden i ettertid.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Følg pressemeldinger fra Apotekforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Apotekforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Apotekforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye