Fafo

Mange LO-tillitsvalgte frykter konsekvensene av det grønne skiftet

Del

LOs tillitsvalgte er overveiende positive innstilt til det grønne skiftet, viser ny spørreundersøkelse. Samtidig svarer 6 av 10 at de frykter de sosiale konsekvensene.

Colourbox.com

Bekymringen er at det grønne skiftet blir sosialt urettferdig. Det kommer fram i en spørreundersøkelse blant drøyt 1450 tillitsvalgte i LO-forbundene som Fafo har gjennomført på oppdrag fra LO.

Resultatene blir offentliggjort i forbindelse med en Fafofrokost i dag, hvor temaet er tillitsvalgte og det grønne skiftet. Samtidig blir årsrapporten for LOs tillitsvalgtpanel offentliggjort.

Usikre om følgene

Rettferdig omstilling er blitt et stadig viktigere begrep. Hovedmålet er å sikre at ingen arbeidstakere etterlates i omstillingene som vil kreves av det grønne skiftet. De tillitsvalgte er imidlertid både urolige for og usikre på hva som blir resultatet.

Usikkerheten kommer blant annet til uttrykk ved at:

  • bare 15 prosent svarer at de mener det er lett å overskue hva det grønne skiftet faktisk kan bety for arbeidsplassene.
  • 64 prosent svarer at de trenger mer kompetanse om klima- og miljøavtrykk for å kunne bidra til omstillinger i virksomheten.

På spørsmål om hvordan det grønne skiftet skal bli rettferdig for arbeidstakerne, svarer 9 av 10 at det er viktig at ansatte som mister jobben får hjelp til å finne en ny. 

7 av 10 er opptatt av at skiftet må skape nye arbeidsplasser.

Positive til det grønne skiftet

Samtidig viser undersøkelsen at om lag halvparten av de tillitsvalgte er positivt innstilt til det grønne skiftet. Kun 9 prosent svarer at de er negativt innstilt. 

Svarene tyder også her på en ganske stor usikkerhet, da hele 38 prosent svarer «verken negativt eller positivt innstilt».

Tillitsvalgte i områder der olje- og gassleverandørindustrien står sterkt, er mer negativt innstilt til det grønne skiftet enn i andre deler av landet.

Vekt på rettferdig omstilling

Rettferdig omstilling er, ifølge LO, å skape arbeidsplasser, sikre et sosialt sikkerhetsnett ved hjelp av velferdsytelser, samt å sørge for retten til livslang læring. Rettferdig omstilling ble trukket fram som ett av fire satsingsområder for LOs kongressperiode 2022–2025.

EU har hatt stor oppmerksomhet på dette området, og har introdusert en «mekanisme for rettferdig omstilling». Det innebærer blant annet finansiell støtte til de regionene, industriene og arbeiderne som vil påvirkes av det grønne skiftet i størst grad.

Kontakter

Lenker

Om Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye